English Serbian Croatian
   
Niste prijavljeni
Prijava Registracija
Adacco poslovni programi
 Blagajničko

Zahvaljujući pravilnoj organizaciji baza podataka, ispravno postavljenoj strukturi i vezama između pojedinih delova programa, logički projektovanim programskim operacijama i te primeni najsavremenijih informatičkih rešenja, Adacco.net programima je moguće pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

Bilo da ste veliki, mali ili mikro poslovni subjekt, bavite se proizvodnjom, uslužnom, trgovačkom ili bilo kojom drugom delatnošću, bilo da koristite sve programske resurse ili vam je potreban samo jedan deo, Adacco,net programi će se prilagoditi upravo onome što je Vama potrebno.

Većina onih frustrirajućih i obeshrabrujućih poslova koji su do sad pratili proces informatizacije ili održavanja poslovnog programskog u preduzeću su sa Adacco.net programima uklonjeni ili učinjeni krajnje jednostavnima. Početna instalacija, umrežavanje, nove verzije, instalacija, izmena i dopuna po narudžbini, ispravljanje pogrešno upisanih knjiženja - sve su to poslovi koje korisnik obavlja sam, bez potrebe za intervencijama ili dolascima programera ili informatičara.

Te karakteristike, prilagodljivost, samoinstalacija i samoodržavanje rezultovali su time da su da su naši programi pokazali privlačnim i pogodnim za korišćenje velikom broju svih tipova korisnika. Naši su programi instalirani na velikom broju lokacija u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori itd.

Opširnije ...

Economic edicija
Blagajničko

Adacco izlazi u susret velikom broju korisnika kojima nisu potrebne sve najnaprednije programske opcije, a  žele imati potrebne module u trajnom vlasništvu. Zbog toga je Adacco za Vas pripremio izuzetno povoljnu ediciju koja sadrži svih 6 osnovnih modula i to:

   1.  Finansijsko knjigovodstvo
   2.  Obračun plata i kadrovska evidencija
   3.  Materijalno knjigovodstvo
   4.  Veleprodaja i fakturisanje
   5.  Maloprodajno knjigovodstvo
   6.  Prosto knjigovodstvo (SZR, STR, SUR...)

Cena za svih 6 modula u paketu je 200 EUR

Opširnije  ...

Rent edicija
Blagajničko

Zbog ekonomske krize i smanjene kupovne moći preduzeća i građana, Adacco.net izlazi u susret velikom broju korisnika koji su zainteresovani za naprednije verzije Adacco softvera, ali nisu u mogućnosti platiti punu cenu softvera.

Ono što potencijalnim korisnicima nudimo je potpuno novi vid plaćanja i korišćenja softvera: RENT licence.

Svim novim korisnicima koje se registruju kao korisnici Adacco.net A-RENT licence omogućeno je da koriste sve mogućnosti najnaprednije PROFESSIONAL edicije Adacco.net programa.

DEMO verzija - download - 30 dana  BESPLATNO! 

Opširnije  ...

Šta sadrži Adacco.net paket?

Adacco.net paket poslovnih i knjigovodstvenih programa se sastoji od nekoliko modula. To su:
   1.  Finansijsko knjigovodstvo
   2.  Obračun plata i kadrovska evidencija
   3.  Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja
   4.  Veleprodaja i fakturisanje
   5.  Maloprodaja i ugostiteljstvo
   6.  Prosto knjigovodstvo (SZR, STR, SUR...)
   7.  Blagajničko poslovanje
   8.  Osnovna sredstva
   9.  Drugi prihodi
 10.  Kamate
 11.  Virmani
 

Opširnije...

Cenovnik

Svaki od Adacco.net modula može raditi potpuno samostalno. Salda konti se nalaze unutar finansijskog i/ili veleprodajnog knjigovodstva. Sve popratne liste (lista artikala, kontni okvir, lista kupaca i dobavljača itd.) se dobijaju uz bilo koji od kupljenih modula. Uz bilo koji kupljeni program dobijate besplatno program za obradu i ispis virmana.

Cenovnik i uslovi prodaje

Instalacija (download)

DEMO verziju  kompletnog programa možete skinuti sa naseg sajta. Instalirana demo verzija traje 30 dana u roku kojih možete isprobati sve mogućnosti programa ili i započeti sa radom.. Ako se u međuvremenu ili naknadno odlučite za kupovinu, potrebno je samo upisati šifre koje će Vam dostaviti proizvođač softvera. Nakon upisa šifre DEMO verzija postaje radna bilo da ste se odlučili za TRAJNU ili A-RENT licencu. Nakon upisa šifri odmah možete nastaviti sa radom. Najnovije unapređene verzije, zatim verzije sa najnovijim zakonskim promenama ili sa promenama i dodacima koje ste sami tražili možete veoma brzo i lako naknadno skinuti. Nije potrebno ponavljati čitavu instalaciju već se nadogradnje rade za svaki modul posebno. Instalacija nadogradnje (engl. upgrade) za svaki modul ne traje više od jednog minuta.

Instalacija (download) Samoinstalacija, samoodržavanje, automatski rad

Pored poznatih jedinstvenih mogućnosti upravljanja i manipulacije podacima karakterističnih za Adacco, u Adacco.net su uvedena i nova programska rešenja bazirana kako na novoj net tehnologiji, tako i na iskustvu, sugestijama i zahtevima mnogobrojnih korisnika.

Zahvaljujući net okruženju, najmodernijim razvojnim alatima, pravilnom objektnom pristupu, te mnogobrojnim jednostavnim i intuitivnim programskim rešenjima, Adacco.net programi dosežu neslućene mogućnosti manipalacija prilikom unosa, pregleda i analize podataka. Te mogućnosti, zajedno sa korisniku bliskim prikazima i načinima korištenja, te jednostavnošću i jezgrovitošću, revolucionarne su novosti u poslovnoj informatici.

 Opširnije... 

- Adacco.net -