Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

E Fakture

sl0
Sistem elektronskih faktura (SEF) je baza podataka na internetu u koju se moraju registrovati sve veleprodajne fakture koji poverioci izdaju dužnicima.
Sistem elektronskih faktura uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija.
Osim za primanje i čuvanje elektronskih faktura, SEF odmah i šalje primljenu elektronsku fakturu poveriocu u obliku e-mail poruke.

Od 1. maja 2022. godine svaka privatna firma koje izdaje veleprodajne račune mora svaki od računa poslati u sistem elektronskih faktura i na taj način ga evidentirati i dostaviti kupcu, odnosno firmi dužniku.

Adacco je jedna od retkih firmi u Srbiji koje imaju sopstveno rešenje za konekciju na Sistem elektronskih faktura (SEF).
Nema potrebe za povezivanjem našeg softvera sa posredničkim servisima (poput E-računi) jer naš softver sve zahteve šalje direktno na SEF.
Šta to znači?
 Naši korisnici ne moraju potpisivati ugovore sa posredničkim firmama
 Naši korisnici ne moraju plaćati ugovorene iznose za svaku poslatu fakturu
API ključ

,

API ključ je šifra za vašu firmu koju se automatski formira nakon što se prvi put prijavite na sistemu efaktura.
API ključ ćete preneti u Adacco program u podatke Vaše firme.
Prema tome će ključu Adacco program za fakturisanje pravilno evidentirati fakturu u Sistem elektronskih faktura (SEF)

Kako da pronađete i preuzmete svoj API ključ?

Nakon prijave na Sistem elektronskih faktura, kliknite Podešavanja

Logo

Otvara se prozor Podešavanja
Kliknite API menadžment

Logo

Otvara se prozor API menadžment
Pronađite svoj ključ za autentifikaciju, obeležite ga i zapamtite

Logo

Pokrenite Adacco program za Veleprodaju
Otvorite prozor Kartoteka/Firme

Logo

Zalepite zapamćeni tekst u tekst polje 'API ključ za autentifikaciju'

Nakon toga možete da šaljete fakture u u Sistem elektronskih faktura

.