Prvi proizvod

Vaš prvi proizvod

 

Nakon podizanja operativnog sistema na ekranu se pojavljuje prozor Adacco.net start prozor.

 

 

Kliknite na dugme Adacco.net – glavni program. Otvorio se prozor Web Servis Init.

 

 

Ostavite inicijalno označenu opciju Direktno na SQL Server i kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Početak.

 

 

Kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se prozor Adacco knjigovodstvo – glavni program.

 

 

Kliknite na ikonu Proizvodnja. Otvorio se prozor Web Servis Init.

 

 

Ostavite inicijalno označenu opciju Direktno na SQL Server i kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Početak.

 

 

U tekst polje Ulazna šifra upišite odgovarajuću šifru za ulazak u program i nakon toga kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se  prozor Prijava.

 

 

Kliknite na dugme OK. Otvorio se osnovni prozor modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Opcije proizvodnje. Otvorio se prozor Opcije proizvodnje.

 

 

Označite opciju jedan proizvoda po dokumentu i kliknite na dugme OK. Ponovo ste  u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Firme. Otvorio se prozor Lista firmi.

 

 

Automatski je dodana Probna firma kao prva po redu. Kliknite na dugme Nova. Otvorio se prozor Nova firma.

 

 

Za rad programa dovoljno je upisati samo naziv firme. Preostale podatke možete upisati odmah ili naknadno. Kliknite na dugme OK. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U naslovnoj liniji možete vidjeti naziv firme u kojoj trenutno radite, a u liniji alata godinu. Inicijalno je obično ponuđena tekuća godina. Ako želite promijeniti godinu, u izborniku Podešavanja kliknite na stavku Tekuća godina. Otvorio se prozor Godina.

 

 

Upišite željenu godinu i kliknite na dugme OK. U osnovnom prozoru modula Proizvodnja je sada u liniji alata upisana željena godina. Svaki dokument koji ćete od sada izrađivati mora imati datum iz te godine.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Skladišta. Otvorio se prozor Skladišta u kojem je automatski dodano skladište s nazivom Skladište1 i tipom skladišta Materijalno.

 

 

Uz pretpostavku da unutar Vaše firme želite imati još dva materijalna skladišta označite opciju Omogući izmjene. Time su postala dostupna dugmad Dodaj i Briši. Kliknite dva puta na dugme Dodaj.

 

 

Dodala su se još dva skladišta tipa Materijalno s nazivima Skladište2 i Skladište3.

 

 

Nazive skladišta možete i promijeniti tako da primjerice umjesto Skladište1 upišete Glavno skladište, umjesto Skladište2 Skladište materijala, a umjesto Skladište3 Izdvojeno skladište. Nakon promjene naziva kliknite na redak s onim skladištem za koje želite da u daljnjem radu bude aktivno i nakon toga na dugme Potvrdi. Ponovo ste u osnovnom  prozoru modula Proizvodnja.

 

 

Uz pretpostavku da ste prethodno izabrali prvo skladište u liniju alata je upisano Glavno skladište. Sve daljnje operacije će se obavljati unutar tog skladišta. Nakon završetka proizvodnje potrebno je proizvod prebaciti u skladište gotovih proizvoda, odatle ga otpremiti krajnjem kupcu, fakturirati i obaviti ostale neophodne operacije. Sve se to obavlja unutar modula Robno. Kliknite na ikoncu Adacco glavni program. Otvorio se prozor Adacco knjigovodstvo – glavni program.

 

 

Kliknite na ikonu Robno. Otvorio se prozor Web Servis Init.

 

 

Ostavite inicijalno označenu opciju Direktno na SQL Server i kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Početak.

 

 

U tekst polje Ulazna šifra upišite odgovarajuću šifru za ulazak u program i nakon toga kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se  prozor Prijava.

 

 

Kliknite na dugme OK. Otvorio se osnovni prozor modula Robno.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Firme. Otvorio se prozor Lista firmi.

 

 

Vaša firma se već nalazi u spisku firmi jer je prethodno pridodana. Označite Vašu firmu i kliknite na dugme Otvori. Otvorio se prozor Firma.

 

 

Kliknite na dugme OK. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Robno.

 

 

U naslovnoj liniji se sada nalazi naziv Vaše firme i sada je ona aktivna i u modulu Robno. Ako Vam inicijalno ponuđena godina vidljiva u liniji alatki ne odgovara, u izborniku Podešavanja kliknite na stavku Tekuća godina. Otvorio se prozor Godina.

 

 

Upišite željenu godinu i kliknite na dugme OK. U osnovnom prozoru modula Robno sada je u liniji alata upisana željena godina. Svaki dokument koji ćete od sada izrađivati mora imati datum iz te godine.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Skladišta. Otvorio se prozor Skladišta u kojem je osim prethodno dodanih materijalnih skladišta sada automatski dodano i četvrto skladište sa nazivom Skladište4 i tipom skladišta Veleprodaja.

 

 

Uz pretpostavku da unutar Vaše firme želite imati još jedno veleprodajno skladište označite opciju Omogući izmjene. Time su postala dostupna dugmad Dodaj i Briši. Kliknite na dugme Dodaj.

 

 

Dodalo su se još jedno skladište tipa Veleprodaja s nazivom Skladište5.

 

 

Nazive skladišta možete i promijeniti tako da primjerice umjesto Skladište4 upišete Skladište gotovih proizvoda, a umjesto Skladište5 Veleprodajno skladište. Nakon promjene naziva kliknite na redak s onim skladištem za koje želite da u daljem radu bude aktivno i nakon toga na dugme Potvrdi. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Robno.

 

 

Uz pretpostavku da ste prethodno izabrali prvo skladište u liniji alata je upisano Skladište gotovih proizvoda. Sve daljnje operacije će se obavljati unutar tog skladišta. Pretpostavimo da Vaša firma osim proizvodnih i veleprodajnih u svom sastavu ima i maloprodajne objekte (prodaja vlastitih ali i ostalih artikala). Vlastite proizvode možete direktno iz proizvodnje prebaciti u neki od maloprodajnih objekata (prodavaonica). Kliknite na ikonu Adacco glavni program. Otvorio se prozor Adacco knjigovodstvo – glavni program.

 

 

Kliknite na ikonu Maloprodaja. Otvorio se prozor Web Servis Init.

 

 

Ostavite inicijalno označenu opciju Direktno na SQL Server i kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Početak.

 

 

U tekst polje Ulazna šifra upišite odgovarajuću šifru za ulazak u program i nakon toga kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se  prozor Prijava.

 

 

Kliknite na dugme OK. Otvorio se osnovni prozor modula Maloprodaja.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Firme. Otvorio se prozor Lista firmi.

 

 

Vaša firma se već nalazi u spisku firmi jer je prethodno pridodana. Označite Vašu firmu i kliknite na dugme Otvori. Otvorio se prozor Firma.

 

 

Kliknite na dugme OK. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Maloprodaja.

 

 

U naslovnoj liniji možete vidjeti naziv firme u kojoj trenutno radite, a u liniji alata godinu. Inicijalno je obično ponuđena tekuća godina. Ako želite promijeniti godinu, u izborniku Podešavanja kliknite na stavku Tekuća godina. Otvorio se prozor Godina.

 

 

Upišite željenu godinu i kliknite na dugme OK. U osnovnom prozoru modula Maloprodaja je sada u liniji alata upisana željena godina. Svaki dokument koji ćete od sada izrađivati mora imati datum iz te godine.

 

 

U izborniku Kartoteka kliknite na stavku Skladišta. Otvorio se prozor Skladišta u kojem je osim prethodno dodanih materijalnih i veleprodajnih skladišta sada automatski dodano i šesto skladište (prodavaonica) s nazivom Skladište6 i tipom skladišta Maloprodaja.

 

 

Uz pretpostavku da unutar Vaše firme želite imati još jedno maloprodajno skladište (prodavaonicu) označite opciju Omogući izmjene. Time su postala dostupna dugmad Dodaj i Briši. Kliknite na dugme Dodaj.

 

 

Dodalo još jedno skladište (prodavaonica) tipa Maloprodaja s nazivom Skladište7.

 

 

Nazive skladišta možete i promijeniti tako da primjerice umjesto Skladište6 upišete Prodavaonica1, a umesto Skladište7 Prodavaonica2. Nakon promjene naziva kliknite na redak s onim skladištem za koje želite da u daljnjem radu bude aktivno i nakon toga na dugme Potvrdi. Ponovo ste u osnovnom  prozoru modula Maloprodaja.

 

 

Trenutno su istovremeno aktivne 4 aplikacije: Adacco knjigovodstvo – glavni program, Proizvodnja, Robno i Maloprodaja. Uz pomoć kombinacije tipki Alt-Tab  prečicom se prebacite na modul Proizvodnja.

 

 

Odmah možete krenuti sa primitkom materijala u Glavno skladište modula Proizvodnja. U izborniku Obrada kliknite na stavku Primke. Otvorio se prozor Lista primki.

 

 

Kliknite na dugme Nova. Otvorio se prozor Primka.

 

 

U polje Dokument možete upisati naziv i broj dokumenta na temelju kojeg pravite primku. Isto tako možete promijeniti inicijalno ponuđeni današnji Datum. Zatim kliknite na ikonu pored tekst polja za upis dobavljača. Otvorio se prozor Lista kupaca i dobavljača.

 

 

Za sada nema ni jednog dodanog dobavljača. Kliknite na dugme Dodaj. Otvorio se prozor Novi kupac/dobavljač.

 

 

Upišite Naziv, Sjedište i OIB novog dobavljača u istoimena polja za upis. Ta tri podatka morate sada upisati, a preostale podatke možete upisati odmah ili naknadno. Ostavite inicijalno označene opcije U zemlji i Obveznik PDV-a. Nakon upisa kliknite na dugme OK. Ponovo se otvorio prozor Lista kupaca i dobavljača, ali s tim jednim dodanim dobavljačem.

 

 

Kliknite na dugme Preslikaj. Opet ste u prozoru Primka, ali ovaj puta s dodanim dobavljačem.

 

 

U polje Šifra  u prvom redu tablice upišite šifru prvog artikla koji namjeravate primiti u skladište. Nakon toga pritisnite tipku Enter. Otvorio se prozor koji Vas obavještava da artikl s tom šifrom ne postoji u listi artikala i pitanjem Želite li ga pridodati?

 

 

Kliknite na dugme Yes. Otvorio se prozor Artikl koji služi za upis podataka o novom artiklu.

 

 

Budući da se radi o materijalu potrebnom za daljnju proizvodnju dovoljno je osim automatski upisane šifre još upisati naziv i jedinicu mjere. Nakon upisa potrebnih podataka kliknite na dugme OK. Ponovo se otvorio prozor Primka.

 

 

U predviđena polja za pridodani artikl upišite količinu i jediničnu cijenu, dodajte novi redak, upišite šifru drugog artikla i pritisnite tipku Enter. Ponovo se otvorio prozor koji Vas obavještava da i artikl s tom šifrom ne postoji u listi artikala i pitanjem Želite li ga pridodati?

 

 

Kliknite na dugme Yes. Ponovo se otvorio prozor Artikl.

 

 

Nakon što upišete potrebne podatke kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Primka.

 

 

U predviđena polja za drugi artikl upišite količinu i jediničnu cijenu, pregledajte i provjerite čitavu tablicu i kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista primki, ali sa novom dodanom primkom.

 

 

Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Materijal kliknite na stavku Lista proizvoda. Otvorio se prozor Lista proizvoda.

 

 

U prvi red tablice upišite šifru novog proizvoda (šifra mora biti različita od šifri već upisanih materijala), naziv, jedinicu mjere, veleprodajnu cijenu ukoliko je već znate, tarifni broj ili tip poreza ili stopu PDV-a i maloprodajnu cijenu ukoliko je već znate. Budući se radi o proizvodu koji namjeravate izraditi od materijala koji ste već unijeli u skladište potrebno je napraviti normativ za njegovu proizvodnju. Kliknite na dugme Specificiraj normativ. Otvorio se prozor Tip artikla.

 

 

Kliknite na dugme Dodaj redak. U označenom polju Šifra kliknite na strelicu. Otvorio se prozor Izaberite artikl.

 

 

U otvorenom prozoru se nalazi spisak svih artikala koje ste upisali kao materijal za proizvodnju, a koji će Vam služiti za izradu vaših proizvoda. Označite prvi redak tj. prvi materijal koji namjeravate uključiti u normativ za dotični proizvod i kliknite na dugme Preslikaj. Ponovo se otvorio prozor Tip artikla.

 

 

U polje Količina prvog preslikanog materijala unesite količinu koja se uključuje u proizvod i nakon toga kliknite na dugme Dodaj redak. U polje Šifra drugog materijala upišite šifru (ukoliko je znate napamet) i pritisnite tipku Enter.

 

 

U polje Količina drugog materijala upišite njegovu količinu, provjerite ispravnost upisanih podataka i kliknite na dugme OK. Time ste završili izradu normativa za taj proizvod i ponovo ste u prozoru Lista proizvoda.

 

 

Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Obrada kliknite na stavku Radni nalozi. Otvorio se prozor Lista radnih naloga.

 

 

Kliknite na dugme Novi. Otvorio se prozor Radni nalog.

 

 

Možete promijeniti inicijalno ponuđeni današnji Datum. Nakon toga kliknite na ikonu pored tekst polja Šifra proizvoda. Otvorio se prozor Lista proizvoda.

 

 

Označite redak tj. proizvod koji želite izraditi (trenutno ima samo jedan i već je označen) i kliknite na dugme Preslikaj. Otvorio se prozor Upišite broj komada.

 

 

U tekst polje Broj komada upišite količinu proizvoda koju namjeravate izraditi prema dotičnom radnom nalogu i kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Radni nalog.

 

 

Automatski su se generirala dva retka sa normiranom količinom materijala potrebnog za izradu tražene količine dotičnog proizvoda. Kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista radnih naloga.

 

 

U tablici je generiran novi redak sa prvim radnim nalogom. Kliknite na dugme Izlaz. Opet ste u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Obrada kliknite stavku Izdatnice. Otvorio se prozor Lista izdatnica.

 

 

Kliknite na dugme Nova. Otvorio se prozor Tip izdatnice.

 

 

Pošto izdatnicu namjeravate povezati s radnim nalogom ostavite označenu opciju vezano uz radni nalog i klinite na dugme Nastavi. Otvorio se prozor Lista radnih naloga.

 

 

Označite redak s radnim nalogom prema kojem izdajete materijal (trenutno ima samo jedan i već je označen) i kliknite na dugme Preslikaj. Otvorio se prozor Upišite broj komada.

 

 

Bez obzira na predviđenu količinu proizvoda u radnom nalogu u tekst polje Broj komada možete upisati i neku manju količinu (primjerice zbog trenutnog nedostatka materijala u skladištu). Nakon upisa količine kliknite na dugme OK. Otvorio prozor Izdatnica.

 

 

Automatski su se generirala dva retka s materijalima predviđenim normativom za taj proizvod. U stupac Naručena količina je upisana točna količina prema normativu i ukupnoj predviđenoj količini prema radnom nalogu. U stupac Izdato po norm. je upisana točna količina prema normativu, ali za količinu proizvoda manju od one predviđene radnim nalogom. Bez obzira na količinu u normativu dozvoljeno je da na kraju izdate manju ili veću količinu materijala od predviđene. U stupcu Količina možete ostaviti upisane količine, ali ih prema svom nahođenju možete smanjiti ili povećati. U tekst polje Dokument možete upisati naziv i broj dokumenta na temelju kojeg je izdajete materijal. Isto tako možete promijeniti inicijalno ponuđeni današnji Datum. Nakon eventualne izmjene podataka u stupcu Količina kliknite na dugme Poveži izdatnicu s pripadajućim radnim nalogom i nakon toga na dugme OK. Ponovo se otvorio prozor Lista izdatnica.

 

 

U tablici je generiran novi redak s prvom izdatnicom. Kliknite na dugme Izlaz. Opet se u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Obrada ponovo kliknite na stavku Radni nalozi. Ponovo se otvorio prozor Lista radnih naloga. Namjera Vam je da pogledate šta se dogodilo u radnom nalogu na temelju kojeg ste napravili izdatnicu i povezali je s njim.

 

 

Označite redak sa željenim radnim nalogom (trenutno ima samo jedan i već je označen) i kliknite na dugme Otvori. Otvorio se prozor Radni nalog.

 

 

U radnom nalogu sada imate automatski upisane ukupno normirane količine, količine koje su trebale biti izdane prema normativu i stvarno izdane količine materijala i sve to još prikazano i vrijednosno prema nabavnoj cijeni materijala. Ukoliko radni nalog želite ispisati prvo kliknite na dugme Na ekran kako bi vidjeli točan izgled izveštaja nakon ispisa. Otvorio se prozor Report: RadniNalog1.rpt.

 

 

Kliknite na ikonu Print Report, nakon čega će biti izvršen ispis.

 

 

Nakon završetka ispisa kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u prozoru Radni nalog.

 

 

Kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista radnih naloga.

 

 

Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

U izborniku Obrada kliknite na stavku Predatnice. Namjera Vam je da dio završenih proizvoda predate u skladište gotovih proizvoda, a dio u neki od Vaših maloprodajnih objekata. Otvorio se prozor Lista predatnica.

 

 

Kliknite na dugme Nova. Otvorio se prozor Predatnica.

 

 

U tekst polje Dokument možete upisati naziv i broj dokumenta na temelju kojeg izrađujete predatnicu. Isto tako možete promijeniti inicijalno ponuđeni današnji Datum knjiženja. Nakon toga kliknite na ikonu pored tekst polja Na skladište. Otvorio se prozor Skladišta.

 

 

U tablici prozora se nalaze prethodno otvorena sladišta u modulima Robno i Maloprodaja. Označite primjerice prvo sladište po redu u tablici tj. Skladište gotovih proizvoda. Nakon toga kliknite na dugme Preslikaj. Ponovo se otvorio prozor Predatnica sa upisanim nazivom dotičnog skladišta u tekst polju Na skladište.

 

 

U označenom polju ID br. rad.naloga kliknite na strelicu. Otvorio se prozor Lista radnih naloga.

 

 

Označite radni nalog koji želite povezati s predatnicom (trenutno u tablici ima samo jedan radni nalog i već je označen) i kliknite na dugme Preslikaj. Ponovo se otvorio prozor Predatnica.

 

 

U stupac Količina upišite željeni broj proizvoda koje želite prenijeti u Skladište gotovih proizvoda i kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista predatnica.

 

 

U tablici je generiran redak s prvom predatnicom. Kliknite na dugme Nova. Otvorio se prozor Predatnica.

 

 

U tekst polje Dokument možete upisati naziv i broj dokumenta na temelju kojeg izrađujete predatnicu. Isto tako možete promijeniti inicijalno ponuđeni današnji Datum knjiženja. Nakon toga kliknite na ikonu pored tekst polja Na skladište. Otvorio se prozor Skladišta.

 

 

U tablici prozora se nalaze prethodno otvorena sladišta u modulima Robno i Maloprodaja. Označite treće sladište po redu u tablici tj. Prodavaonica1. Nakon toga kliknite na dugme Preslikaj. Ponovo se otvorio prozor Predatnica s upisanim nazivom dotičnog skladišta u tekst polju Na skladište.

 

 

Možete primjerice odmah kliknuti na strelicu u prvom retku polja ID br. rad.naloga. Otvorio se prozor Lista radnih naloga.

 

 

Označite radni nalog koji želite povezati sa predatnicom (trenutno u tablici ima samo jedan radni nalog i već je označen) i kliknite na dugme Preslikaj. Ponovo se otvorio prozor Predatnica.

 

 

U stupac Količina upišite željeni broj proizvoda koje želite prenijeti u skladište Prodavaonica1 i kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista predatnica.

 

 

U tablici je generiran novi redak s drugom predatnicom. Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Proizvodnja.

 

 

Namjera Vam je da pogledate koji su se dokumenti automatski generirali u modulu Robno nakon što ste predali izvjesnu količinu gotovih proizvoda u Skladište gotovih proizvoda. Uz pomoć kombinacije tipki Alt-Tab prečicom se prebacite na modul Robno.

 

 

U osnovnom prozoru modula Robno u izborniku Obrada kliknite na stavku Primke. Otvorio se prozor Lista primki.

 

 

U tablici se automatski generirala prva primka na bazi izrađene predatnice. U stupcu Dokument ima i naznačeno Predatn.ID br.1 sa skl.br.1. Budući da je za sada ta primka jedina i već označena kliknite na dugme Otvori. Otvorio se prozor Primka.

 

 

Nakon pregleda automatski generiranih podataka kliknite na OK. Ponovo ste u prozoru Lista primki.

 

 

Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Robno.

 

 

Namjera Vam je da pogledate koji su se dokumenti automatski generirali u modulu Maloprodaja nakon što ste predali izvjesnu kolčinu gotovih proizvoda u skladište Prodavaonica1. Uz pomoć kombinacije tipki Alt-Tab prečicom se prebacite na modul Maloprodaja.

 

 

Budući da je prilikom primitka artikala u maloprodajni objekt obavezna izrada kalkulacija, u osnovnom prozoru modula Maloprodaja u izborniku Obrada kliknite na stavku Prijemni listovi - kalkulacije. Otvorio se prozor Lista kalkulacija.

 

 

U tablici se automatskli generirala prva kalkulacija na bazi izrađene predatnice. U koloni Dokument ima i naznačeno Predatn.ID br.2 sa skl.br.1. Budući da je za sada ta kalkulacija jedina i već označena kliknite na dugme Otvori. Otvorio se prozor Kalkulacija.

 

 

Nakon pregleda automatski generiranih podataka kliknite na dugme OK. Ponovo ste u prozoru Lista kalkulacija.

 

 

Kliknite na dugme Izlaz. Ponovo ste u osnovnom prozoru modula Maloprodaja.

 

 

Uz pomoć kombinacije tipki Alt-Tab prečicom se prebacite na modul Proizvodnja.

 

 

Možete nastaviti s radom tj. primiti novi materijal, upisati novi proizvod i napraviti njegov normativ, napraviti novi radni nalog, izdatnicu i predatnicu.

 

Bilješka:   Ovdje je prikazan samo jedan od mogućih scenarija i redoslijeda postupaka pri radu sa programom. Isto tako je prikazan samo dio mogućnosti programa. Otvaranje velikog broja prozora će Vam možda u početku izgledati zbunjujuće. Kasnije u praksi ćete shvatiti da je sve vrlo jednostavno postavljeno i bazirano na istoj jednostavnoj logici. Praksa u korištenju Windows operativnog sistema će Vam u mnogome pomoći da lakše i brže radite. Važno je napomenuti da svaki dokument možete obrisati ili ubaciti, izmjeniti ili dodati podatke u dokumentu bez obzira kada je izrađen tako da radu možete pristupiti opušteno i bez ikakvog straha od mogućih grešaka.