Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Blagajničko poslovanje


Adacco.net program za blagajničko poslovanja jednostavan je program za vođenje blagajničkog poslovanja putem naloga za uplatu i naloga za isplatu.

Program omogućava obavljanje blagajničkog poslovanja za više blagajni od kojih svaka ima svoju valutu i konto. Kursna lista pruža mogućnost praćenja kursa za više valuta, te ažurno obavljanje deviznog blagajničkog poslovanja. U svakom trenutku je moguće blagajnički dnevnik prikazati u valuti ili dinarima.

Program Blagajničko poslovanje može biti povezan sa Finansijskim knjigovodstvom. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco.net programa tj. ako uz Blagajničko knjigovodstvo imate instalirano i Finansijsko knjigovodstvo, možete obavljene blagajničke dnevnike jednostavno prebacivati u finansijsko knjigovodstvo.


Sadržaj

  • lista blagajni, naziv blagajne, pripadajući konto, valuta

  • lista blagajničkih dnevnika, formiranje blagajničkog dnevnika

  • nalozi za uplatu, nalozi za isplatu, automatsko izračunavanje prethodnog salda , ukupnog prijema, ukupnog izdatka i novog salda

  • veza sa blagajničkim dnevnicima unutar finansijskog knjigovodstva, automatsko formiranje naloga
.