Croatian / Serbian / English
.
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

Cloud

 • Šta je to CLOUD
 • Adacco programi i cloud
 • Prednosti clouda u radu Adacco programa
 • Prostor na cloud-u
 • Novi korisnik Adacco programa
 • Prelazak na cloud sa stare verzije
 • Prelazak na MongoDB bazu podataka sa SQL Servera
Šta je CLOUD
^

Mnogima od nas 'cloud' odnosno 'oblak' u informatičkoj terminologiji zvuči nejasno i zbunjujuće. Reč je, ustvari, o vrlo jednostavnom informatičkom konceptu. Kad počnemo od osnova, ono što svi znamo jeste da se podaci, programi i sve s čim vaš kompjuter radi nalazi na vašem hard disku.
Cloud tehnologija omogućuje da se iste operacije kakve obavljate na svom kompjuteru, odnosno na svom hard disku, sada možete obavljati preko interneta na udaljenim mrežnim serverima.
Tako na cloudu možete pokretati programe, dohvatati, snimati, upravljati i procesuirati fajlove, odnosno svoje podatke. Cloud server može, ako to netko želi, u potpunosti zameniti radni kompjuter.
Međutim, cloud se obično koristi samo delomično, odnosno onoliko koliko je to zadano nekim poslovnim procesom.
Većina nas koji koristimo cloud najčešće ga koristimo kao još jedan prostor za snimanje fajlova.

Dakle, CLOUD je ustvari virtualni kompjuter koji se nalazi na internetu i može mu pristupiti samo onaj ko ima dozvolu, odnosno šifru za ulaz. Onaj ko ima svoj cloud može ga koristiti kao još jedan dodatni kompjuter kojem uvek može pristupiti koristeći udaljenu desktop konekciju.

Međutim, da biste koristili cloud, ne morate imati svoj sopstveni cloud.
Netko od vaših partnera s kojim sarađujete može vam omogućiti da koristite pojedine delove njegovog clouda.


Adacco programi i cloud
^

Cloud se, dakle, može koristiti na na više razina.
1. Samo kao spremište za podatke
2. Kao mesto gde stoje i programi kojima se se korisnici služe i podaci kojim barataju
3. Kompletno korišćenje čitavog clouda

Koncepcija po kojoj Adacco koristi cloud je nešto između tačke 1 i tačke 2.
Ukratko, Adacco firma ima svoj sopstveni cloud na kojem se nalazi vaše baze podataka, dok su izvršni programi i ostali potrebni fajlovi i dalje smešteni lokalno na vaš kompjuter.

SQL Server i MongoDB
Svi dosadašnji korisnici Adacco programa znaju da su, da bi programi mogli raditi, morali instalirati i Microsoft SQL Server na svoj kompjuter ili lokalni mrežni server.
Instalacija Microsoft SQL Servera zahteva praćenje precizno zadanih komplikovanih koraka kao i dodatna podešavanja, pa je sve to na samom početku korišćenja Adacco program trajalo prilično dugo i bilo dosta složeno.
I u toku rada, rad na sopstvenom SQL Serveru zna često biti otežan ili onemogućen zbog brojnih razloga:
 star ili prespor kompjuter
 pogrešno podešen ili prenatrpan kompjuter
 oštećen hard disk
 nepravilno podešen antivirusni program
 zaraženost virusima ili malwareima

Dakle, prva i najvažnija prednost prelaska na cloud jeste to što na svom računaru uopšte više ne morate imati instaliran SQL Server, kao ni bilo koji drugi sistem za upravljanje bazama podataka.

Od 11. meseca 2020. Adacco je u potpunosti napustio SQL Server kao sistem za upravljanje bazama podataka i prešao na moderniji, jednostavniji i brži MongoDB.

Koncepcija Adacco cloud edicije je ova: Adacco programi su uobičajeno instalirani na vaš kompjuter, ali sada rade sa bazama podataka MongoDB koji se nalaze na internetu na našem Adacco cloudu.


Prednosti clouda u radu Adacco programa
^

NET tehnologija u kojoj su Adacco programi izgrađeni imaju mogućnost rada na bilo kojem serveru,
Podaci, odnosno baze podataka mogu biti smešteni na istom kompjuteru, lokalnoj mreži ili internetu tj. cloudu.
Pri tome treba naglasiti da je program u potpunost isti, odnosno taj jedan isti program može biti spojen na bilo koji server.

Rad programa na cloudu ima mnogo prednosti. Ovo su samo neke:

 • nije više potrebno instalirati SQL server kao niti bilo koju bazu podataka niti ih podešavati na vašem kompjuteru
 • otklonjana mogućnost ugrožavanja podataka od strane virusa, malwarea itd
 • sigurnost u slučaju havarije, odnosno kvara kompjutera ili hard diska
 • mogućnost rada sa više različitih lokacija na istim podacima
 • jednostavan prelaz na novi kompjuter - ne moraju se seliti i baze podataka
 • jednostavnija komunikacija s proizvođačem softvera u slučaju potrebe za dopunama ili izmenama
 • mogućnost backupa na clouduProstor na CLOUD-u
^

Kao što znamo, cloud, odnosno prostor na cloudu se iznajmljuje. Korisnik clouda mora cloud provajderu plaćati mesečne iznose čija je visina proporcionalna količini prostora koji se unajmljuje.

Korisnici nove cloud verzije Adacco programa isto tako su u obavezi plaćati za prostor na našem Adacco cloudu gde stoje njihove baze podataka.
Za manju firmu sa manjim obimom poslovnih podataka trebalo bi biti dovoljno 100 - 200 MB cloud prostora.

Knjigovodstveni servisi imaju velike potreba za prostorom jer rade s više firmi.
Zato knjigovodstveni servisi imaju niže cene za najam našeg cloud prostora.

Ako ste stari korisnik, pre nego što prebacite baze podataka na cloud, trebali biste odrediti koliko vam je prostora na cloudu potrebno, te od nas zatražiti da vam obezbedimo toliko prostora na našem cloudu.
Veličinu potrebnog prostora na cloudu odredite pre samog prebacivanja baza podataka na cloud.

Prostor na cloudu se uvek može naknadno povećavati prema vašim potrebama.


Novi korisnik Adacco cloud programa
^

Prijavu na Adacco cloud i spajanje na novu DEMO bazu podataka možete obaviti u nekoliko jednostavnih koraka:
Nakon instalacije programa otvorite bilo koji od adacco modula, npr. Finansijsko knjigovodstvo.

Otvara se prozor za prijavu na cloud:
Logo

Označite DEMO
i DEMO
Kliknite Aktiviraj Adacco CLOUD DEMO.
Otvara se prozor:
Logo

Upišite pažljivo svoju e-mail adresu i kliknite Traži šifru
Program vam odmah šalje šifru na vaš e-mail.
Otvorite svoj e-mail i pročitajte šifru.
Upišite šifru koju ste dobili na Vaš email i kliknite Potvrdi.

Otvara se prozor kojim se potvrđuju vaši podaci na našem cloudu.
Logo

Kliknite Prijava na Adacco SQL Server.

Nakon što kliknete OK, možete početi s radom u programu.

Prvi prozor koji se otvara je prozor Početak:
Logo

U DEMO ne morate upisati ulaznu šifru, nego ostavite prazno.
U radnoj verziji inicijalna ulazba šifra je 121212
Pričekajte da program formira vaše baze podataka za firmu Proba na cloudu.

Sledeći korak bi mogao biti dodavanje vaše firme: Kartoteka/Firme - Nova

DEMO period traje 30 dana. Nakon to završite sa DEMO testiranjem, registrovat ćemo Vas kao našeg korisnika i osigurati potrebnu količinu cloud prostora.
Poslaćemo vam Korisničko ime i Lozinku.

Kad sledeći put pokrenete finansijsko knjigovodstvo, više niste DEMO korisnik. Otvara se prozor:
Logo

Upisaćete Korisničko ime i Lozinku i nataviti s radom.

Ako nas to zatražite, možemo vaše demo baze preimenovati u radne baze podataka. Tako će sve ono što ste upisivali u demo verziji ostati sačuvano i možete nastaviti raditi na istim podacima.Prelazak na cloud sa stare verzije
^

Ako ste stari korisnik Adacco programa možete preko svojih starih programa slobodno instalirati novu cloud verziju.

Nakon što vas registrujemo kao cloud korisnika, dodelimo vam prijavnu cloud šifru, korisničko ime i lozinku, nova cloud verzije će raditi sa vašim starim bazama na lokalnom kompjuteru podataka još 30 dana.

Naknadno vam kao možemo kao registrovanom cloud korisniku, upisati plaćeni period, te onoliko prostora na cloudu koliko ste naručili. U tom periodu možete prebaciti baze na cloud.

1. Zatražite da vas registrujemo kao CLOUD korisnika i pošaljemo vam vaše korisničko ime i lozinku
2. U prozoru ‘Adacco CLOUD Init’ kliknite registrovani CLOUD korisnik
3. Upišite korisničko ime i lozinku
Cloud prijava na Adacco

4. Kliknite 'Prijava na Adacco Adacco CLOUD'

Pojavljuje se prozor s porukom: Uspešan test Cloud Servisa i otvara se prozor
Cloud prijava na Adacco


6. Kliknite OK i nastavite raditi


Prebacivanje baza podataka sa lokalnog SQL server na na cloud MongoDB
Na početku svakog modula (npr. Finansijsko knjigovodstvo) pojavljuje se prozor za prijava na Adacco cloud.
Logo

1.korak  ispitivanje koliko vam je potrebno prostora na cloudu

Kliknite Prebaci baze podataka iz SQL u mongo
U sledećem prozoru kliknite Učitaj lokalne baze podataka
Pričekajte dok se ne učitaju baze podataka iz vašeg lolalnog SQL Servera

Logo


Ako ste knjigovodstveni servis i/ili već dugo radite s našim programima, u listi se može naći i više stotina baza.
Možete označiti sve ili samo neke od redova. Savetujemo da označite samo one firme, module i godine koje vam trebaju.
Dugmetom Označi firme možete na jednostavniji način odabrati koje firme, module i godine želite označiti.
Nakon što ste označili sve baze koje želite, pročitajte koliko iznosi ukupno Označena veličina u MB.
Toliko, odnosno za još željeni broj MB veću količinu MB treba da obezbedite na svom cloudu.

2.korak   Prebacivanje na cloud

Registrujte se na Adacco cloud i prijavite se sa vašim korisničkim imenom i lozinkom.
Kliknite Prijava na Adacco CLOUD

U prozoru će biti ispisan podatak koliko imate maksimalno prostora na cloudu.
Kliknite Prebaci baze podataka na cloud i ponovite označavanje kao u 1. koraku
Kliknite Prebaci sve označene.

UPOZORENJE:
Ako su vaše baze podataka obimne i/ili ih ima mnogo, prebacivanje može potrajati prilično dugo, možda i nekoliko sati..