Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.


Drugi prihodi


Adacco program za druge prihode jednostavan je i sveobuhvatan program za obračun prihoda od honorara tj. privremenih i povremenih poslova.

Program omogućuje da sami zadajete tipove obračuna od kojih je svaki definisan sa svojim porezima, doprinosima i odbicima.

Na kraju sa automatski formira PPP-PD obrazac i virmani.


Sadržaj

  • lista primalaca drugiih prihoda, vrsta primaoca, opština, vrsta isplate

  • lista tipova obračuna, odbitak po osnovi troškova, porez, poresko oslobođenje, umanjenje, doprinosi ma teret primaoca, na teret poslodavca

  • lista obračuna dugih prihoda, zadavanje tipa, početnog bruto ili neto iznosa

  • rekapitulacija obračuna po svim kriterijumim

  • automatski PPP-PD obrasci, XML fajl
.