Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

E Fakture

sl0
Sistem elektronskih faktura (SEF) je baza podataka na internetu u koju se moraju registrovati sve veleprodajne fakture koji poverioci izdaju dužnicima.
Sistem elektronskih faktura uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija.
Osim za primanje i čuvanje elektronskih faktura, SEF odmah i šalje primljenu elektronsku fakturu poveriocu u obliku e-mail poruke.

Od 1. maja 2022. godine svaka privatna firma koje izdaje veleprodajne račune mora svaki od računa poslati u sistem elektronskih faktura i na taj način ga evidentirati i dostaviti kupcu, odnosno firmi dužniku.

Adacco je jedna od retkih firmi u Srbiji koje imaju sopstveno rešenje za konekciju na Sistem elektronskih faktura (SEF).
Nema potrebe za povezivanjem našeg softvera sa posredničkim servisima (poput E-računi) jer naš softver sve zahteve šalje direktno na SEF.
Šta to znači?
 Naši korisnici ne moraju potpisivati ugovore sa posredničkim firmama
 Naši korisnici ne moraju plaćati ugovorene iznose za svaku poslatu fakturu
Slanje fakture na SEF iz Adacco programa

Faktura se iz Adacco programa za veleprodaju šalje jednim klikom iz prozora "Račun"


Pokrenite Adacco program za Veleprodaju
Otvorite prozor Kartoteka/Firme

Logo

Proverite da li je upisan API ključ za autentifikacijuFormirajte novi račun:

Logo

Kliknite dugme E-FAKTURAOtvara se prozor E - faktura

Logo

Proverite da li su ispravno upisani podaci Matični broj i Poreski broj (PIB) za kupca i dobavljača (dobavljač je vaša firma)
Prema podacima Matični broj i Poreski broj sistem pronalazi podatke o firmama u bazi registrovanih firmi.
Ako firma kupca nije još registrovana na sistem E fakture, program će Vas upozoriti i neće poslati fakturu
Polje EFaktura ID je još uvek prazno jer faktura još nije poslata.

Kliknite dugme 'Pošalji na E-Faktura servis'Ako je sve u redu, otvara se poruka:
LogoPojavljuje se podatak EfakturaID
LogoU knjizi izlaznih računa pojavljuje se u koloni EfakturaID isti podatak, što znači da je faktura poslata.
Logo
Kupcu Mink će se na sistemu E Fakture pojaviti nova ulazna faktura i istovremeno će primiti e-mail poruku sa sadržinom računa
nalik na ovaj:

Logo

.