radi

Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih dijelova programa, logički projektirane programske operacije, najsuvremenija informatička rješenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

Elektroničko fakturiranje

sl0
Elektroničko fakturiranje omogućuje poslovnim i fizičkim osobama izradu, slanje, primanje i obradu računa elektroničkim putem, eliminirajući potrebu za fizičkom papirologijom.
Za potrebe elektroničkog fakturiranja u Hrvatskoj, državna financijska agencija FINA je izradila internetski servis pod nazivom E-račun Fina servis preko kojeg korisnici mogu slati i primati e-račune uz osiguranu cjelovitost, autentičnost i povjerljivost podataka o fakturama.
Sustav e-Račun Fina servis dizajniran je tako da bude jednostavan za korištenje i siguran. Poduzeća mogu pristupiti sustavu putem web portala ili ga integrirati sa svojim postojećim računovodstvenim softverom.

Pripremite se unaprijed jer vrlo brzo se očekuje da će e - računi biti obvezni za sve poslovne subjekte, a ne samo za obveznike javne nabave,

Adacco je jedna od rijetkih firmi u Hrvatskoj koje imaju vlastito rešenje za konekciju na e-Račun Fina servis i potpunu integraciju naših poslovnih programa sa svim opcijama servisa.
Nema potrebe za povezivanjem sa posredničkim servisima (poput E-računi) kao niti slanja računa sa web aplikacije FINA e-Račun jer naš softver sve zahtjeve šalje direktno na servis.
Što to znači?
  - Naši korisnici ne moraju potpisivati ugovore sa posredničkim firmama
  - Naši korisnici ne moraju plaćati ugovorene iznose za svaku poslanu fakturuIntegracija

Integracija Adacco programa sa Fina e računima vrlo je jednostavna.

Sve što treba jest pribaviti aplikacijski certifikat koji izdaje FINA i upisati podatke o tom certifikatu u Adacco program.

Što je aplikacijski certifikat?
Najjednostavnije rečeno, aplikacijski cerifikat je posebno izrađen fajl za vašu firmu zaštićen lozinkom. Ime fajla će vjerojatno biti ime Vaše firme, a ekstenzija je .p12

Da biste dobili certifikat , trebate poslati u FINU obrazac koji se zove "Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-Račun i e-Račun za državu".

Ovo je taj Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata

Možete ga preuzeti i na FINA sajtu: Zahtjev aplikacijski certifikat

Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

Nakon što pošaljete zahtjev, FINA će vam poslati uputstva kako da sa njihovog sajta preuzmete taj svoj fajl sa .p12 ekstenzijom.

Taj fajl (naziv mu je npr. ime_firme.p12) trebate prekopirati u poseban direktorij na svom računalu kako bi ga naš program Adacco mogao koristit prilikom komunikacije sa FINA servisom za e-račune

Direktorij u koji trebate smjestiti certifikat je: C:\AdaccoCert\prod

Ako ste već instalirali i pokrenuli Adacco programe za financijsko ili veleprodaju, taj direktorij je već formiran i u njemu se već nalaze tri fajla. Vi ćete samo pridodati i svoj.
    eRacun.cer
    Fina Root CA.cer
    FinaRDCCA2020.cer
    ime_firme.p12

Prepostavljamo da certifikate Fina Root CA.cer i FinaRDCCA2020.cer već imate instalirane na vašem računalu.
Njih smo ovdje postavili za slučaj da kod vas ne postoje. Tada ih odavde možete i instalirati.


Upis podataka o certifikatu u Adacco programe
Nakon to ste primili certifikat ime_firme.p12 od FINA-e i smjestli ga i folder C:\AdaccoCert\prod, potrebno je njegov naziv i lozinku upisati u Adacco progam.
Otvorite prozor svoje firme (Kartoteka\Firma - Otvori)

Logo

Upišite naziv vašeg cerifikate (npr. ime_firme.p12) i njegovu lozinku.

Nakon toga možete u programu obavljati sve funkcije s podacima na vašem e-račun FINA servisu.