Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

E Fakture

sl0
Sistem elektronskih faktura (SEF) je baza podataka na internetu u koju se moraju registrovati sve veleprodajne fakture koji poverioci izdaju dužnicima.
Sistem elektronskih faktura uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija.
Osim za primanje i čuvanje elektronskih faktura, SEF odmah i šalje primljenu elektronsku fakturu poveriocu u obliku e-mail poruke.

Od 1. maja 2022. godine svaka privatna firma koje izdaje veleprodajne račune mora svaki od računa poslati u sistem elektronskih faktura i na taj način ga evidentirati i dostaviti kupcu, odnosno firmi dužniku.

Adacco je jedna od retkih firmi u Srbiji koje imaju sopstveno rešenje za konekciju na Sistem elektronskih faktura (SEF).
Nema potrebe za povezivanjem našeg softvera sa posredničkim servisima (poput E-računi) jer naš softver sve zahteve šalje direktno na SEF.
Šta to znači?
 Naši korisnici ne moraju potpisivati ugovore sa posredničkim firmama
 Naši korisnici ne moraju plaćati ugovorene iznose za svaku poslatu fakturu
Pristup sistemu elektronskih faktura

Da biste počeli koristiti e-fakture, treba da prethodno obavite ove korake:

  1. Treba da posedujete elektronski identitet eID
  2. Da se registrujete na sistem elektronskih faktura
  3. Da preuzmete svoj API ključ
>
.