radi

Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih dijelova programa, logički projektirane programske operacije, najsuvremenija informatička rješenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

Elektroničko fakturiranje

sl0
Elektroničko fakturiranje omogućuje poslovnim i fizičkim osobama izradu, slanje, primanje i obradu računa elektroničkim putem, eliminirajući potrebu za fizičkom papirologijom.
Za potrebe elektroničkog fakturiranja u Hrvatskoj, državna financijska agencija FINA je izradila internetski servis pod nazivom E-račun Fina servis preko kojeg korisnici mogu slati i primati e-račune uz osiguranu cjelovitost, autentičnost i povjerljivost podataka o fakturama.
Sustav e-Račun Fina servis dizajniran je tako da bude jednostavan za korištenje i siguran. Poduzeća mogu pristupiti sustavu putem web portala ili ga integrirati sa svojim postojećim računovodstvenim softverom.

Pripremite se unaprijed jer vrlo brzo se očekuje da će e - računi biti obvezni za sve poslovne subjekte, a ne samo za obveznike javne nabave,

Adacco je jedna od rijetkih firmi u Hrvatskoj koje imaju vlastito rešenje za konekciju na e-Račun Fina servis i potpunu integraciju naših poslovnih programa sa svim opcijama servisa.
Nema potrebe za povezivanjem sa posredničkim servisima (poput E-računi) kao niti slanja računa sa web aplikacije FINA e-Račun jer naš softver sve zahtjeve šalje direktno na servis.
Što to znači?
  - Naši korisnici ne moraju potpisivati ugovore sa posredničkim firmama
  - Naši korisnici ne moraju plaćati ugovorene iznose za svaku poslanu fakturuVeza Adacco programa i FINA e-računi servisa

Sa FINA e-računima su povezana dva Adacco modula: Veleprodaja i Financijsko knjigovodstvo

Račun koji ste na uobičajeni način formirali u programu za veleprodaju možete direktno poslati na e-račun servis.
Prilikom dodavanja novog ulaznog ili izlaznog računa u programu za financijsko knjigovodstvo, možete podatke o računu prekopirati iz e-račun servisa.
Prilikom dodavanja novog kupca ili dobavljača, možete podatke o kupcu ili dobavljaču prekopirati iz e-račun servisa.

Liste ulaznih i izlazne račune na vašem accountu na FINA E-računima možete pregledavati iz:
  Ukupno/E računi

  E-računi

  Ako jedan od računa otvorite, prikazuju se podaci o računu

  E-računi

Liste kupaca i dobavljača sa vašeg accountu na FINA E-računima možete pregledavati iz:
  Ukupno/E računi - kupci i dobavljači

  E-računi

  Ako jedan od redaka otvorite, prikazuju se podaci o partneru

  E-računi

Taj kupac/dobavljač možete kopiran u Adacco Listu kupaca i dobavljača prilikom dodavanja novog kupca/dobavljača.


Slanje računa ne FINA E-servis iz Adacco programa

Račun se iz Adacco programa za veleprodaju šalje jednim klikom iz prozora "Račun"

Pokrenite Adacco program za Veleprodaju
Otvorite prozor Kartoteka/Firme

Logo

Provjerite jesu li upisani aplikacijski sertifikat i lozinkaFormirajte novi račun:

Logo

Kliknite dugme E-FAKTURAOtvara se prozor E - faktura

Logo

Provjerite jesu ispravno upisani OIB kupca i dobavljača (dobavljač je vaša firma)
Prema podacima OIB sistem pronalazi podatke o firmama u bazi registriranih firmi.
Ako firma kupca nije još registriana na sistem E fakture, program će Vas upozoriti i neće poslati fakturu
Polje EFaktura ID je još uvek prazno jer faktura još nije poslana.

Kliknite dugme 'Pošalji E-Račun'Ako je sve u redu, otvara se poruka:
LogoPojavljuje se podatak EfakturaID, što znači da je račun poslan.
Logo


Dodavanje novog ulaznog računa u programu za financijsko knjigovodstvo iz e-račun servisa.

Nakon što ste u prozoru Knjiga ulaznih računa odabrali dugme Novi, otvara se prozor gdje možete izabrati ulazni račun iz FINA e računa.
Podaci će biti prekopirani u novi račun.


Logo