radi

Croatian / Serbian / English

Financijsko knjigovodstvo


Adacco program za financijsko knjigovodstvo obuhvaća operacije knjiženja i obrade proknjiženih podataka koji se u knjigovodstvenoj terminologiji obično nazivaju "Glavna knjiga". Program omogućuje upisivanje knjižnih stavki, te njihovu obradu. Sve upisane stavke automatski su samim upisom u temeljnicu upisane prema zadatim kontima i u glavnu knjigu i kasnije mogu biti razvrstane prema željenim kriterijima.

Adacco program za financijsko knjigovodstvo logičnije je i pravilnije strukturiran nego stariji programi što se još mogu naći na tržištu. Jedinstvena konfiguracija i pravilno projektirane baze podataka omogućili su i praktičnija rješenja. Tako program za financijsko knjigovodstvo sadrži i knjigu ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV-a i saldakonta koji su dio glavne knjige. Primjerice, knjiga izlaznih računa sadrži u svakom retku tablice jednu izlaznu fakturu i pripadajuću temeljnicu kojom je ta faktura proknjižena o glavnu knjigu. Znači, za svaku se fakturu može otvoriti prozor u kojem su prikazani podaci o fakturi i njezina pripadajuća temeljnica.

Jedna od najvećih prednosti Adacco programa za financijsko knjigovodstvo je mogućnost otvaranja i ispravki već proknjiženih temeljnica. Ta osobitost, karakteristična za Adacco programe, spada u grupu opcija nazvanih "samoodržavanje". O čemu je riječ? Navedana karakteristika vam omogućuje da svaki od proknjiženih dokumenata ponovo otvorite, dopunjavate ili mijenjate podatke koje ste ranije upisali i da se svaka takva izmjena odmah evidentira i biva proknjižena u svim popratnim dokumentima - glavnoj knjizi, dnevniku, prometu itd. Mogućnost takvih manipulacija donosi korisniku neusporedive prednost - on više ne mora slučajno pogrešno upisane temeljnice ispravljati novim storno temeljnicama - dovoljno je otvoriti pogrešnu temeljnicu i ispraviti pogrešku. Osim toga korisnik je oslobođen stalne napetosti i napregnute pažnje prilikom knjiženja da se ne bi upisao pogrešan podatak. Time je knjigovođama konačno omogućen opušten i ugodan rad.

Program Financijsko knjigovodstvo se prema operacijema i zadaći koju obavlja sa knjigovodstvenog stajališta može uvjetno nazvati Glavnim programom jer objedinjuje i povezuje knjiženja obavljena u svim programima. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco programa tj. ako uz Financijsko knjigovodstvo imate instalirano i npr. Robno knjigovodstvo, te ako ste u Robnom knjigovodstvu odabrali opciju Veza sa financijskim, vaše će Robno knjigovodstvo biti povezano (integrirano) sa Financijskim, tako da će knjiženja iz Robnog knjigovodstva biti automatski obavljana i u Financijskom. Na isti način sa sa Financijskim knjigovodstvom mogu povezati i ostali programi: Materijalno knjigovodstvo, Maloprodaja i Obračun plaća i kadrovska evidencija.

Program Financijsko knjigovodstvo može raditi i kao samostalni program, odnosno ne mora biti ni sa kojim programom povezan u integralnu verziju. Financijska knjiženja koja su prenesena iz ostalih programa u integralnoj verziji dodana su automatski, ali mogli biste ih dodati i ručno, što bi imalo isti učinak. Čak i ako imate uz Financijsko knjigovodstvo još neki od programa koji bi sa Financijskim mogao biti povezan u integralnu verziju, oni ne moraju biti u vezi. Svaki od programa koji se može povezati sa financijskim ima opciju Veza sa financijskim gdje možete tu vezu uključiti ili isključiti. Međutim, uključena veza i prenošenje knjiženja iz ostalih programa osigurava uštedu u vremenu i obezbjeđuje točnost. Ipak, ako nalazite da vam je praktičnije knjiženja u financijskom upisivati samo ručno, bez automatskog prenošenja, program vam i to omogućuje.

Program je usklađen s najnovijim EU propisima: PDV obrazac, obrazac ZP, obrazac PDV-S, obrazac U-RA, obrazac I-RA...


Sadržaj

 • knjiga ulaznih faktura, knjiženja koja se odnose na blagajnu ili žiro račun, zatvorene, otvorene, preplaćene fakture, izdvajanje knjiženja unutar zadanog razdoblja i po zadanom kupcu ili dobavljaču

 • knjiženje ulaznih faktura, red.broj, opis, firma, datum valute, pripadajuća temeljnica

 • knjiga izlaznih faktura, zatvorene, otvorene, preplaćene, nepreplaćene fakture, izdvajanje iz liste knjiženja unutar zadanog razdoblja i po zadanom kupcu, sortranje po rednom broju ili datumu, evidencija knjiženja izl. faktura za koje je plaćen porez ili još nije

 • veza s blagajničkim izvještajima unutar financijskog knjigovodstva, automatsko formiranje temeljnice

 • knjiženje izlazne fakture, red.broj, opis, firma, datum valute, porez, evidencija uplate po računu, pripadajuća temeljnica

 • knjiga izvještaja sa žiro računa sa pripadajućim temeljnicama i evidencijom salda, mogućnost vođenja više žiro računa za jednu firmu, veza žiro računa sa ul.i izl. računima

 • knjiga temeljnica za ostala knjiženja

 • knjiga blagajničkih izvještaja sa pripadajućim temeljnicama i evidencijom salda blagajne

 • mogućnost vođenja više blagajni prema odabranom kontu

 • dnevnik knjiženja, izdvajanje za zadano razdoblje, datum ili cijelu godinu

 • prikaz kartica glavne knjige, za razdoblje, cijelu godinu, pojedinu karticu, raspon kartica, salda konti, ispis karticu za karticom ili svaku posebno štampač

 • bruto bilanca, izračunavanje prema zadanim parametrima: razredi, razdiobe (broj znamenki), razdoblje ili cijela godina, pregledan i jasan ispis na papir izračunate bilance prema odabranim parametrima

 • automatsko izračunavanje prometa po kontima na kojima je vršeno knjiženje

 • kontni plan se ažurira i popunjava u toku rada, jednom uneseni konto ostaje u kontnom planu

 • lista partnera - kupaca i dobavljača i njihovi podaci (dostupni u toku knjiženja, mogućnost ažuriranja i kopiranja u prozor za knjiženje)

 • zaključivanje godine sa prijenosom stanja po kontima u novu godinu

 • u toku knjiženja i popunjavanja temeljnica mogućnost kopiranja čitave temeljnice ili pojedinog retka, lista sa čestim opisima knjiženja mogućnošću kopiranja u temeljnicu itd.

 • knjiga obračuna PDV-a, automatsko obračunavanje PDV-a iz knjige ulaznih i izlaznih računa