Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Finansijsko knjigovodstvo


Adacco.net programom za finansijsko knjigovodstvo omogućeno je knjiženje i obrada proknjiženih podataka koji se u knjigovodstvenoj terminologiji obično nazivaju "Glavna knjiga". Program omogućava upisivanje knjižnih stavki i njihovu obradu. Sve upisane stavke automatski su samim upisom u nalog za knjiženje upisane prema zadatim kontima i u glavnu knjigu i kasnije mogu biti razvrstane prema željenim kriterijumima.

Jedna od najvećih prednosti Adacco.net programa za finansijsko knjigovodstvo je mogućnost otvaranja i ispravki već proknjiženih naloga za knjiženje. Ta osobina, karakteristična za Adacco.net programe, spada u grupu opcija nazvanih "samoodržavanje". O čemu je reč? Navedana karakteristika vam omogućava da svaki od proknjiženih dokumenata ponovo otvorite, dopunjavate ili menjate podatke koje ste ranije upisali i da se svaka takva izmena odmah evidentira i biva proknjižena u svim popratnim dokumentima - glavnoj knjizi, dnevniku, prometu itd. Mogućnost takvih manipulacija donosi korisniku neuporedive prednosti - on više ne mora slučajno pogrešno popunjene naloge za knjiženje ispravljati novim storno nalozima za knjiženje - dovoljno je otvoriti pogrešan nalog i ispraviti grešku. Osim toga korisnik je oslobođen stalne tenzije i pažnje prilikom knjiženja kako se ne bi upisao pogrešan podatak. Time je knjigovođama konačno omogućen prijatan i opušten rad.

Program Finansijsko knjigovodstvo se prema operacijama i zadatku koji obavlja sa knjigovodstvenog stajališta može uslovno nazvati Glavnim programom jer objedinjuje i povezuje knjiženja obavljena u svim programima. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco.net programa tj. ako uz Finansijsko knjigovodstvo imate instalirano i npr. Veleprodajno knjigovodstvo vaše će Veleprodajno knjigovodstvo biti povezano (integrisano) sa Finansijskim, tako da će knjiženja iz Veleprodajnog knjigovodstva biti automatski obavljana i u Finansijskom. Na isti način se sa Finansijskim knjigovodstvom povezani i ostali programi: Materijalno knjigovodstvo, Maloprodaja i Obračun plata i kadrovska evidencija.

Program Finansijsko knjigovodstvo može raditi i kao samostalni program, odnosno ne mora biti ni sa kojim programom povezan u integralnu verziju. Finansijska knjiženja koja su prenesena iz ostalih programa u integralnoj verziji dodata su automatski, ali ih možete dodati i ručno što ima isti učinak. Čak i ako imate uz Finansijsko knjigovodstvo još neki od programa koji bi sa Finansijskim mogao biti povezan u integralnu verziju, oni ne moraju biti u vezi. Iz svakog od programa možete prenositi automatski knjiženja u Finansijsko knjigovodstvo, a i ne morate. Međutim prenošenje knjiženja iz ostalih programa osigurava uštedu u vremenu i obezbeđuje tačnost. Ipak, ako nalazite da vam je praktičnije knjiženja u finansijskom upisivati samo ručno, bez automatskog prenošenja, program vam i to omogućava.


Sadržaj

 • zajednička lista partnera (kupci, dobavljači i kupci+dobavljači)

 • knjiga primljenih faktura, knjiženja koja se odnose na blagajnu ili tekući račun, zatvoreni, otvoreni, preplaćeni računi, izdvajanja primljenih i izdatih računa prema zadatom razdoblju i prema zadatom dobavljaču

 • knjiženje primljenih računa, redni broj, opis, firma, datum valute, pripadajući nalog za knjiženje

 • knjiga izdatih faktura, zatvorene, otvorene, preplaćene, izdvajanje računa unutar zadatog razdoblja i po zadatom kupcu, sortiranje po rednom broju ili datumu, evidencija knjiženja izlaznih faktura za koje je plaćen PDV ili nije

 • knjiženje izdate fakture, redni broj, opis, firma, datum valute, PDV, evidencija uplate po računu, pripadajući nalog za knjiženje, knjiga izvoda sa pripadajućim nalozima za knjiženje i evidencijom salda, mogućnost vođenja više tekućih računa za jednu firmu, veza tekućeg računa sa primljenim i izdatim računima

 • knjiga naloga za knjiženje za ostala knjiženja

 • knjiga dnevnika blagajne sa pripadajućim nalozima za knjiženje i evidencijom salda blagajne

 • mogućnost vođenja više blagajni prema odabranom kontu

 • dnevnik knjiženja, izdvajanje za zadato razdoblje, datum ili celu godinu

 • prikaz kartica glavne knjige, za razdoblje, celu godinu, pojedinu karticu, raspon kartica, niz kartica, salda konti, ispis karticu za karticom ili svaku posebno na štampač

 • bruto bilans, izračunavanje prema zadatim parametrima: klase, grupe računa (broj cifri), razdoblje ili cela godina, pregledan i jasan ispis na papir izračunatog bilansa prema odabranim parametrima

 • automatsko izračunavanje prometa po kontima na kojima je vršeno knjiženje

 • šeme knjiženja za sve tipove primljenih i izdatih računa koje uređujete sami, a kojima se mogu obavljati automatska knjiženja

 • automatski formirani finansijski izveštaji prema šemama koje sami uređujete, bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kreiranje XML fajla za prenos

 • obračun PDV-a prema knjizi primljenih i izdatih računa, ispis obrasca

 • kontni okvir se ažurira i popunjava u toku rada, a može se preuzeti i propisani, jednom upisani konto ostaje u kontnom okviru

 • lista partnera - kupaca i dobavljača i njihovi podaci (dostupni u toku knjiženja, mogućnost ažuriranja i kopiranja u prozor za knjiženje)

 • zaključivanje godine sa prenosom stanja po kontima u novu godinu

 • u toku knjiženja i popunjavanja naloga za knjiženje mogućnost kopiranja čitavog naloga ili pojedinog reda


.