radi

Croatian / Serbian / English

Financijsko knjigovodstvo - slike

  • Knjiga ulaznih računa
  • Knjiženje ulaznog računa
  • Ispis temeljnice ulaznog računa


Knjiga ulaznih računa
^

Knjiga ulaznih računa
Knjigu URA i knjigu IRA mora voditi svaka firma. Podaci upisani u knjige su osnovica za obračun PDV-a, ali su i osnovica za mnoge druge programske opcije za kojima se obično ukazuje potreba u poslovanju firme. Odštampan oblik knjige URA i knjige IRA je propisani obrazac URA i obrazac IRA. Na razini cijele firme postoji samo jedna knjiga URA i samo jedna knjiga IRA. Dovoljno je uknjižbu ili upis podataka u redak izvršiti u bilo kom modulu i uknjiženi podaci će biti vidljivi i u preostalim modulima. Jednom uknjižbom bilo kojeg tipa ulaznog ili izlaznog računa zadajete sve parametre za obračun PDV-a i automatsko knjiženje. Račune u knjigama URA i IRA možete otvarati, dodavati, brisati, ubacivati, automatski knjižiti i brisati knjiženja, ručno ili automatski označavati ili poništavati oznake o uplati PDV-a, ručno ili automatski mijenjati status u zatvorene ili otvorene s obzirom na izvršena plaćanja, locirati, sortirati, izdvajati prema jednom ili više kriterija odjedanput, pregledavati listu uplata u slučaju djelomičnih plaćanja i upisivati dodatne podatke u poseban prozor Opis. Obrisati možete jedan, više uzastopnih ili više izabranih računa odjedanput. Automatski proknjižiti možete jedan, više izdvojenih ili sve neproknjižene račune odjedanput. Zbrojevi najvažnijih podataka iz pojedinih stupaca knjige URA i knjige IRA su stalno vidljivi i ažuriraju se s obzirom na izvršena izdvajanja. Nalaze se gore desno u prozoru.


Knjiženje ulaznog računa
^

Knjiženje ulaznog računa
Kad dodate novi ili otvorite postojeći ulazni račun iz knjige ulaznih računa, dobit ćete prozor za upis i knjižemje ulaznog računa. Podaci upisani u panel 'Upis ulaznog računa' automatski se smještaju u knjigu ulaznih računa, dok su podaci u tablici temeljnica koja se smješta izravno u glavnu knjigu.


Ispis temeljnice ulaznog računa
^

Ispis temeljnice ulaznog računa
Ispis ulaznog računa je temeljnica uz ulazni račun.