Croatian / Serbian / English
.

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Finansijsko knjigovodstvo - slike

  • Knjiga primljenih računa
  • Nalog za knjiženje primljenog računa
  • Štampanje naloga za knjiženje


Knjiga primljenih računa
^

Knjiga primljenih računa
Knjigu KPR i knjigu KIR mora voditi svaka firma. Podaci upisani u knjige su osnov za obračun PDV-a, ali su i osnov za mnoge druge programske opcije za kojima se obično ukazuje potreba u poslovanju firme. Odštampan oblik knjige KPR i knjige KIR je propisani obrazac KPR i obrazac KIR. Na nivou čitave firme postoji samo jedna knjiga KPR i samo jedna knjiga KIR. Dovoljno je knjiženje ili upis podataka u red izvršiti u bilo kom modulu i uknjiženi podaci će biti vidljivi i u preostalim modulima. Jednim knjiženjem bilo kojeg tipa primljenog ili izdatog računa zadajete sve parametre za obračun PDV-a i automatsko knjiženje. Račune u knjigama KPR i KIR možete otvarati, dodavati, brisati, ubacivati, automatski knjižiti i brisati knjiženja, ručno ili automatski označavati ili poništavati oznake o uplati PDV-a, ručno ili automatski menjati status u zatvorene ili otvorene s obzirom na izvršena plaćanja, locirati, sortirati, izdvajati prema jednom ili više kriterijuma odjedanput, pregledavati listu uplata u slučaju delimičnih plaćanja i upisivati dodatne podatke u poseban prozor Opis. Obrisati možete jedan, više uzastopnih ili više izabranih računa odjedanput. Automatski proknjižiti možete jedan, više izdvojenih ili sve neproknjižene račune odjedanput. Zbirovi najvažnijih podataka iz pojedinih kolona knjige KPR i knjige KIR su stalno vidljivi i ažuriraju se s obzirom na izvršena izdvajanja. Nalaze se gore desno u prozoru.


Knjiženje primljenog računa
^

Knjiženje primljenog računa
Kada dodate novi ili otvorite postojeći primljeni račun iz knjige primljenih računa, dobićete prozor za upis i knjižemje primljenog računa. Podaci upisani u panel 'Upis primljenog računa' automatski se smeštaju u knjigu primljenih računa, dok se podaci u tabeli nalog za knjiženje i on se smešta izravno u glavnu knjigu.


Ispis naloga za knjiženje primljenog računa
^

Ispis naloga za knjiženje primljenog računa
Odštampan oblik primljenog računa je nalog za knjiženje uz primljeni račun..