radi

Croatian / Serbian / English

Fiskalizacija u Adacco programima

Net okruženje

Jedna od najvažnijih osobitosti sistema kojem je izvedena fiskalizacija u Hrvatskoj jest okruženje, odnosno tehnologija u kojoj je izveden čitav posao slanja podataka iz pojedinih poslovnica i primanja podataka u centralni server porezne uprave. Sistem je izveden u najnaprednijoj Microsoftovoj tehnologiji koja nosi oznaku NET i čija je glavna okosnica upravo razmjena podataka i komunikacija preko mreža. U NET tehnologiji je razrađen format XML u kojem se informacije šalju i primaju koji omogućuje brzu razmjenu podataka, a koji je usklađen sa internetskim standardima i protokolima.

Adacco.net imaju prednost što su izvorno izvedeni upravo u NET tehnologiji microsoftovim alatima za NET programiranje. Stoga i imaju oznaku ".net" u imenu. Ta oznaka poznavaocima odmah daje do znanja kojim su alatom programi napisani i koje mogućnosti imaju. Svi Adacco.net mogu raditi normalno i preko servera sa računala koji su na udaljenim lokacijama povezani sa serverom samo preko internetske veze.
NET tehnologija u kojoj su izvedeni naši programi omogućili su da sve net funkcije koje obavljaju komunikaciju sa serverom porezne upravu budu ugrađeni direktno u naš softver. Dakle, naši programi su potpuno kompatibilni sa serverom porezne uprave jer su izvorno projektirani i izvedeni u istoj tehnologiji. To omogućuje najbolju i najsigurniju vezu bez posrednika. Većina "fiskaliziranog" softvera na tršištu su izvedeni starim ili zastarjelim alatima kojima je i nemoguće napraviti direktnu net komunikaciju. Umjesto toga, oni moraju imat dodatni vanjski program za vezu sa serverom. Podaci se tom slučaju šalju program za vezu, a on ih šalja na server i obrnuto. Takva veza preko programa posrednika je, za razliku od direktne net veze, osjeljivija, sporija i podložnija smetnjama i greškama.

Što je fiskalizacija u Adacco.net programima i gdje se ona vidi?

Gledajući sa pozicije korisnika naših programa, odnosno blagajnika koji radi na naplatnom uređaju, fiskalizacija računa je potpuno nevidljiva.
Glavne programske operacije koje na propisani način fiskaliziraju promet u vašoj poslovnici se obavljaju automatski i korisnik nije ni svjesan kad ih program obavlja, odnosno kad to program šalje i prima podatke sa servera porezne uprave.

Operacije fiskalizacije u Adacco programima

Postoje dvije osnovne funkcije fiskalizacije prometa
1. Fiskalizacija poslovnog prostora
2. Fiskalizacija računa

1.Fiskalizacija poslovnog prostora

Fiskalizaciju poslovnog prostora treba jednom obaviti prije nego što počnete izdavati fiskalne račune.
Poslovni prostor se fiskalizira ovako:
Odaberite iz menija Kartoteka/Skladišta
Kliknite dugme Fiskaliziraj poslovni prostor
U prozoru 'Fiskalizacija poslovnog prostora' upišite potevne podatke
- OIB mora biti identičan OIB-u iz cerifikata
- dodatak kućnom broju i ne morate upisivati ako ga nemate
- oznaka poslovnog prostora se dodjeljuje automatski
- tu oznaku će program automatski slati prilikom fislazacije svakog računa
Kliknite dugme 'Pošalji'
Ako je sbe u redu, na dnu prozora će se pojaviti tekst: 'fiskalizacija uspjela' i pripadajući UID
Poslovni prostor morate ponovo fiskalizirati ukoliko promijenite nešto u opisu vašeg poslovnog prostora, npr. adresu
ili radno vrijeme.
Poslovni prostor morate ponovo fiskalizirati ukoliko trajno zatvorite poslovni prostor.
Ukoliko poslovni prostor nije još fiskaliziran, program neće moći fiskalizirati račune.

1.Fiskalizacija računa

Prije nego počnete fiskalizirati račun, potrebno je obaviti pripremne radnje.
Odaberite iz menija Kartoteka/Firme
Izaberite svoju firmu i kliknite dugme 'Otvori'
U prozoru 'Firma' provjerite je li upisani OIB identičan OIB-u iz cerifikata.
Odaberite iz menija Kartoteka/Zaposleni
Provjerite imaju li svi zaposleni koji će izdavati račune upisane OIB. OIB zaposlenog program šalje automatski zajedno
s podacima o računu. Ukoliko imate samo jednog zaposlenog, možete ovdje upisati i OIB firme.

Programu za maloprodaju može raditi na 2 osnovna načina: kao nadzornik ili kao blagajnik na naplatnom uređaju.
Nadzornik ima pristup svim dijelovima programa, a blagajnik na naplatnom uređaju ima pristup samo POS obliku računa.
Svaki račun koji popunite i završite se mora fiskalizirati, odnosno poslati u server porezne uprave.
Prozor za upis i obradu računa ima, dakle, sva oblika ovisno o tome izdaje li račun nadzornik ili blagajnik
na naplatnom uređaju.
U prikazu računa koji ima nadzornik na dnu postoji panel s podacima o fiskalizaciji. Račun koji još nije fiskaliziran
ima upisano Fiskalizirano: NE, a mjesta za JIR (jedinstveni identifikator računa) i UID(dentifikator poruke ID poruke)
su prazna.
Račun prikazan od strane nadzornika se fiskalizira dugmetom 'Pošalji'. Otvara se prozor 'Fiskalizacija računa'.
Svi podaci u tom prozoru se automatski popunjavaju. Kliknitr dugme 'Pošalji'.  Ukoliko se veza uspostavi i transakcija se uspješno
obavi, upisat će se u prozoru JIR i UID, a u prozoru račun ispisat će se Fiskalizirano: DA, a račun će dobiti svoje
JIR i UID.
Ako račun obavlja blagajnik na naplatnom uređaju, on ni ne vidi podatke o fiskalizaciji niti mora posebno slati račun
u server. Čim se račun završi i sa ENTER krene na slijedeći račun, program se automatski poslati račun, program će
obaviti slanje i primanje podataka sa poreznom upravom, spremiti dobivene JIR i UID u račun, a i na ispisu računa na
papiru će ispisati pripadajuće JIR i UID.

U slučaju prekida internetske veze

Kreatori sistema su predvidjeli i mogućnost smetnji ili prekida internetske veze. U tom slučaju korisnik ne smije biti
onemogućeno poslovanje, odnosno izdavanje računa. Program, dakle, u slučaju prekida veze sa serverom omogućuje nastavak rada,
izdavanje i štampanje računa i vez JIR i UID, ali je korisnik u obvezi da takav račun naknadno fiskalizira.
Zato su i u prozoru koji prikazuje listu izdanih računa Poslovanje/Računi koji dostupan nadzorniku, prikazane i kolone
Fiskalizorano UID i JIR. Na taj način nadzornik ima uvid koji računi nisu fiskalizirani. Svaki takav račun nadzornik
može kasnije otvoriti i onim istim dugmetom 'Fiskaliziraj' kojim se fiskalizira novoformirani račun, naknadno fiskalizirati.