radi

Croatian / Serbian / English

4 koraka do fiskalne blagajne


Uputa kako da uvedete fiskalne blagajne na najjednostavniji način

1. korak
Provjerite svoj postojeći program sa kojim izdajete račune i vodite poslovanje.
Upozorenje:
  • Registar blagajne se ne mogu fiskalizirati
  • Programi koji rade u DOS programskom jeziku se ne mogu se fiskalizirati
Ako koristite POS blagajnu koja nije u DOS programskom jeziku kontaktirajte autore programa i saznajte  jesu li fiskalizirali program odnosno fiskalnu blagajnu, plaća li se prijenos u fiskalni način rada.

2. korak
Provjerite imate li u svom poslovnom prostoru internetski priljučak.
Ako nemate internet u poslovnom prostoru trebate što prije osigurati internetsku vezu preko nekog od provajdera.
Savjetujemo ADSL, podatkovnu  ili kabelsku vezu.

Provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne zahtjeve.
1 GB RAM
min 5GB slobodnog prostora na hard disku
Windows XP ili  Vista  ili  Win7
monitor, POS printer, tipkovnica


3. korak
Izvadite u FINI produkcijski aplikativni digitalni certifikat, te ga instalirajte u računalo. (60 kn)

1. R
egistracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) 
Ukoliko poslovni subjekt/institucija i osoba/osobe ovlaštene za zastupanje nisu već registrirani u sustav PKI, potrebno je jednokratno obaviti postupak registracije kako bi se naknadno moglo vršiti izdavanje bilo kojeg tipa certifikata, u bilo kojoj količini.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:
Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo).
Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.
Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

2. Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata (FINA certifikata)
Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:
Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije - 1 primjerak,
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,
Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.
Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina (300kn), nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.

Kako dobiti produkcijski aplikativni certifikat kod FINE


4. korak
Instalirajte Adacco programe i krenite sa izdavanjem fiskalnih računa.