Croatian / Serbian / English
Install
Ukupna instalacija
Upgrade

Ukupna instalacija

Na novom računaru inicijalno će se instalirati DEMO verzija. DEMO verzija traje 30 dana.
Ako se u međuvremenu ili naknadno odlučite za kupovinu, potrebno je samo upisati šifre koje će Vam dostaviti proizvođač softvera. Nakon upisa šifre i prijave postajete naš cloud korisnik. Po želji možemo sve podatke koje ste upisali u demo verziji preimenovati u radnu varziju.
Najnovije unapređene verzije, zatim verzije sa najnovijim zakonskim promenama ili sa promenama i dodacima koje ste sami tražili možete veoma brzo i lako naknadno skinuti. Nije potrebno ponavljati čitavu instalaciju već se upgradeovi instaliraju za svaki modul posebno. Instalacija upgrade-a za svaki modul ne traje više od jednog minuta.

Preduslovi za instalaciju Adacco.net knjigovodstvenog programa
  • Windows 10 ili Windows 11
  • veza na internet, brzina najmanje 20 Mbps
    - ako ste u mogućnosti, obezbedite još bržu internet konekciju, od 50 ili 100 Mbps
    - što je brzina konekcije veća, rad je ugodniji
  • savetujemo da pre instalacije privremeno zaustavite svoj antivirus Zaustavljanje antivirusnog programa 
Uputstva za instalaciju Adacco.net programa.

Preuzimanje (download):

Adacco | Uputstva za instalaciju
Adacco | Uputstva za instalaciju
Adacco | Uputstva za instalaciju

Preporučujemo da nakon završene ukupne instalacije izvršite instalaciju najnovijih verzija (Upgrade) za pojedine module koji imaju datum noviji od datuma ukupne instalacije.

Postojeći korisnici
Korisnici prethodne verzije Adacco programa preko svojih programa jednostavno instaliraju Adacco cloud instalaciju.
Instalacijom CLOUD verzije ne brišu se postojeći proknjiženi i snimljeni podaci..