radi

Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih dijelova programa, logički projektirane programske operacije, najsuvremenija informatička rješenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

KarakteristikeStruktura i organizacija
^


 • automatska instalacija s interneta, svi potrebni instalacijski dijelovi kao i struktura svih modula i podataka formiraju se automatski unutar vaše Windows strukture
 • neograničen broj firmi, korisnik sam dodaje i briše firme pri čemu se baze podataka za svaku novu firmu i godinu u svakom modulu formiraju automatski i fizički su odvojene i nezavisne - to doprinosi brzini, pouzdanosti i sigurnosti podataka te lakšoj manipulaciji
 • neograničen broj skladišta unutar jedne firme u modulima u kojima se manipulira robom ili materijalom, korisnik sam dodaje potrebna skladišta, roba ili materijal se međuskladišnicima mogu prebacivati između skladišta istog ili različitig tipa pri čemu se automatski formiraju ulazni dokumenti na odredišnom skladištu
 • neograničen broj organizacijskih jedinica i odjela unutar njih u modulima poput financijskog knjigovodstva ili obračuna plaća uz mogućnost naknadnog izdvajanja financijskih rezultata za svaki ponaosob
 • neograničen broj računala u lokalnoj mreži
 • mogućnost rada ili pristupa podacima sa udaljenih lokacija putem interneta (dislocirane firme, rad prilikom putovanja ili rad od kuće bez potrebe odlaska u firmu
 • integrirana lista artikala i usluga, lista kupaca i dobavljača i knjiga ulaznih i izlaznih računa, za jednu firmu bez obzira na broj modula koji se koriste postoji samo jedna od navedenih listi
 • upis složenih artikala i proizvoda u istu tablicu s jednostavnim artiklima uz mogućnost izrade normativa
 • jednostavno pohranjivanje podataka za prijenos na drugo računalo, podaci se vrlo jednostavno spremaju i učitavaju
 • mogućnost ograničenog ili djelomičnog pohranjivanja podataka (dnevni promet u maloprodaji ili ulazni i izlazni promet u veleprodajnom knjigovodstvu, lista artikala itd.) u privremene baze za prijenos i učitavanje na drugo računalo
 • saldakonti kupaca i dobavljača, knjiga ulaznih i izlaznih računa, te obračun PDV-a dio su financijskog knjigovodstva ili veleprodajnog knjigovodstva
 • kadrovska evidencija je sadržana unutar programa za obračun plaća


DEMO verzija
^


 • DEMO verzija ili probna verzija Adacco.net programa sadrži sve programe sa svim opcijama kao i radna verzija i vremenski je ograničena na 30 dana
 • DEMO verziju Adacco.net programa možete "skinuti" (Download) s našeg sajta
 • u DEMO verziji možete isprobavati sve opcije, mogućnosti i način rada Adacco.net programa prije nego se odlučite na kupovinu
 • nakon izvršene prve instalacije programa nema više potrebe za naknadnom instalacijom, DEMO verzija prelazi u radnu jednostavnim upisom šifre koju Vam dostavlja proizvođač nakon što kupite program
 • podaci upisani prilikom isprobavanja se ne brišu tj. možete samo nastaviti s radom
 • nove izmijenjene ili poboljšane verzije (upgrade) za svaki modul pojedinačno možete uvijek vrlo brzo "skinuti" putem interneta


Modularnost
^


Adacco.net programi su podijeljeni na module od kojih svaki može raditi samostalno i može se kupiti odvojeno. Adacco.net moduli su:

 1. Financijsko knjigovodstvo
 2. Veleprodaja (Robno knjigovodstvo)
 3. Maloprodaja
 4. Materijalno knjigovodstvo
 5. Proizvodnja
 6. Obračun plaća
 7. Osnovna sredstva
 8. Obrtničko knjigovodstvo
 9. Blagajničko poslovanje
 10. Putni nalozi
 11. Virmani


Samoodržavanje
^


 • korisnik sam otvara ili briše firme i zaključuje godinu pri čemu se automatski formira početno stanje za narednu godinu
 • podešavanja podataka, naknadna knjiženja, ispravke pogrešaka, prepravke, vraćanje prethodnih stanja, brisanje i ubacivanje
 • održavanje nije potrebno niti se naplaćuje (sve operacije korisnik obavlja sam)
 • nepotrebne bilo kakve intervencije proizvođača programa (u slučaju promjene zakona, poboljšanja programa, dodataka ili izmjena korisnik u svako doba najnoviju verziju može preuzeti s interneta)
 • opušten i prijatan rad bez straha - svaki se upisani i proknjiženi podatak može otvoriti i promijeniti
 • nepotrebne intervencije programera u slučaju učinjene pogreške, korisnik sam može pregledati i ispraviti sve što je potrebno
 • otvaranje i izmjena bilo koje proknjižene temeljnice u financijskom knjigovodstvu (svaka izmjena automatski mijenja i glavnu knjigu, kartice, dnevnik itd.)
 • u veleprodajnom, maloprodajnom ili materijalnom knjigovodstvu otvaranje i izmjena ili brisanje obračunatih dokumenata vraća i podešava stanja na skladištu, karticama i trgovačkim knjigama u čitavom naknadno obavljenom prometu
 • u veleprodajnom i materijalnom knjigovodstvu postoji i mogućnost vraćanja stanja - brisanja posljednjeg ili nekoliko posljednjih dokumenata (npr. pogrešno popunjena otpremnica), tada se stanje na skladištu vraća na ono koje je bilo prije spornog dokumenta i onda se ponovo formira isti dokument ili više njih


Integriranost
^


 • zajednička lista artikala i usluga za sve module
 • jedinstvena lista kupaca i dobavljača za sve module
 • jedinstvena knjiga ulaznih i izlaznih računa unutar firme (financijsko, veleprodaja i obrtničko knjigovodstvo)
 • prebacivanje robe i materijala međuskladišnicama između različitih tipova skladišta koja su karakteristčna za pojedine module (maloprodajno skladište tj. prodavaonica u maloprodaji, veleprodajno skladište u veleprodaji i materijalno skladište u modulima materijalno i proizvodnja)
 • veze svih modula sa financijskim i obrtničkim knjigovodstvom - automatska knjiženja


Arhiviranje podataka (backup)
^


 • jednostavno i sigurno pohranjivanje podataka na vanjski medij (eksterni hard disk, CD, DVD, USB memorija i dr.)
 • arhivirani podaci sadrže sve ono što ste upisali u program do trenutka arhiviranja
 • podaci prilikom arhiviranja mogu biti spremljeni u jednostavno XML obliku
 • XML oblik ili Zip oblik su vrlo podesni za prenos podataka na drugo računalo, slanje putem e-maila ili bilo kakav prijenos
 • podaci se vrlo brzo i jednostavno spremaju u XML ili zip fajl i isto tako brzo i jednostavno učitavaju iz tih fajlova
 • ukoliko zaboravite na arhiviranje program će Vas na to upozoriti prilikom gašenja računala


Ispisi izvještaja - reporti
^


 • prikaz traženog izvještaja na ekranu prije nego se odštampa na štampaču
 • mogućnost biranja između nekoliko oblika ispisa istog dokumenta
 • neograničene mogućnosti kreiranja i modificiranja izvještaja - prilagođavanje izgleda izvještaja željama korisnika
 • mogućnost eksporta izvještaja u bilo koji format (pdf, doc, txt, xls i dr.) uz mogućnost slanja komintentu putem E-maila ili putem faxa
 • ispisi na laserskom, tintnom ili matričnom štampaču


Neograničena veličina podataka
^


 • knjiženja za neograničen broj firmi (pogodnost za knjigovodstvene servise)
 • neograničen broj redaka u svakoj od poslovnih knjiga
 • ista verzija programa radi kao jednokorisnička ili mrežna - iste programe možete instalirati na neograničen broj računala unutar jedne firme
 • jednostavna mrežna podešavanja koja korisnik obavlja sam - za jedno računalo odredite da bude centralno ili server, ostalo su radne stanice koje rade sa podacima na serveru


Uputstva i pomoć
^


 • korak po korak vodiči kroz programe za početno uhodavanje
 • test poduzeća za probu, rad s kopiranim podacima
 • pomoć u priručniku na ekranu za općenito snalaženje u prozorima i tablicama i pomoć u priručniku vezana za pojedine dijelove programa s knjigovodstvenog stajališta i situaciji u toku rada


Pouzdanost i osiguranje
^

 • sigurnost podataka u slučaju nestanka električne energije ili slučajnog resetiranja računala u toku rada
 • visok nivo pouzdanosti - najsuvremenija baza podataka MogoDB
 • jednostavno i sigurno pohranjivanje podataka na vanjski medij (eksterni hard disk, CD, DVD, USB memorija i dr.)