Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

KarakteristikeStruktura i organizacija
^


 • automatska instalacija s interneta, svi potrebni instalacijski delovi kao i struktura svih modula i podataka formiraju se automatski unutar vaše Windows strukture
 • neograničen broj firmi, korisnik sam dodaje i briše firme pri čemu se baze podataka za svaku novu firmu i godinu u svakom modulu formiraju automatski i fizički su odvojene i nezavisne - to doprinosi brzini, pouzdanosti i betbednosti podataka te lakšoj manipulaciji
 • neograničen broj skladišta unutar jedne firme u modulima u kojima se manipulira robom ili materijalom, korisnik sam dodaje potrebna skladišta, roba ili materijal se nalozima za prenos mogu prebacivati između skladišta istog ili različitig tipa pri čemu se automatski formiraju ulazni dokumenti na odredišnom skladištu
 • neograničen broj organizacijskih jedinica i odelljenja unutar njih u modulima poput finansijskog knjigovodstva ili obračuna plata uz mogućnost naknadnog izdvajanja finansijskih rezultata za svaki posebno
 • neograničen broj računara u lokalnoj mreži
 • mogućnost rada ili pristupa podacima sa udaljenih lokacija putem interneta (dislocirane firme, rad prilikom putovanja ili rad od kuće bez potrebe odlaska u firmu
 • integrirana lista artikala i usluga, lista kupaca i dobavljača i knjiga primljenih i izdatih računa, za jednu firmu bez obzira na broj modula koji se koriste postoji samo jedna od navedenih listi
 • upis složenih artikala i proizvoda u istu tablicu s jednostavnim artiklima uz mogućnost izrade normativa
 • jednostavno snimanje podataka za prenos na drugi računar, podaci se vrlo jednostavno snimaju i učitavaju
 • mogućnost ograničenog ili delomičnog snimanja podataka (dnevni promet u maloprodaji ili ulazni i izlazni promet u veleprodajnom knjigovodstvu, lista artikala itd.) u privremene baze za prenos i učitavanje na drugi računar
 • saldakonti kupaca i dobavljača, knjiga ulaznih i izlaznih računa, te obračun PDV-a dio su finansijskog knjigovodstva ili veleprodajnog knjigovodstva
 • kadrovska evidencija je sadržana unutar programa za obračun plata


DEMO verzija
^


 • DEMO verzija ili probna verzija Adacco.net programa sadrži sve programe sa svim opcijama kao i radna verzija i vremenski je ograničena na 30 dana
 • DEMO verziju Adacco.net programa možete "skinuti" (Download) s našeg sajta
 • u DEMO verziji možete isprobavati sve opcije, mogućnosti i način rada Adacco.net programa prije nego se odlučite na kupovinu
 • nakon izvršene prve instalacije programa nema više potrebe za naknadnom instalacijom, DEMO verzija prelazi u radnu jednostavnim upisom šifre koju Vam dostavlja proizvođač nakon što kupite program
 • podaci upisani prilikom isprobavanja se ne brišu tj. možete samo nastaviti s radom
 • nove izmijenjene ili poboljšane verzije (upgrade) za svaki modul pojedinačno možete uvijek vrlo brzo "skinuti" putem interneta


Modularnost
^


Adacco.net programi su podijeljeni na module od kojih svaki može raditi samostalno i može se kupiti odvojeno. Adacco.net moduli su:

 1. Finansijsko knjigovodstvo
 2. Veleprodaja (Robno knjigovodstvo)
 3. Maloprodaja
 4. Materijalno knjigovodstvo
 5. Proizvodnja
 6. Obračun plata
 7. Osnovna sredstva
 8. Blagajničko poslovanje
 9. Drugi prihodi
 10. Virmani


Samoodržavanje
^


 • korisnik sam otvara ili briše firme i zaključuje godinu pri čemu se automatski formira početno stanje za narednu godinu
 • podešavanja podataka, naknadna knjiženja, ispravke pogrešaka, prepravke, vraćanje prethodnih stanja, brisanje i ubacivanje
 • održavanje nije potrebno niti se naplaćuje (sve operacije korisnik obavlja sam)
 • nepotrebne bilo kakve intervencije proizvođača programa (u slučaju promene zakona, poboljšanja programa, dodataka ili izmena korisnik u svako doba najnoviju verziju može preuzeti s interneta)
 • opušten i prijatan rad bez straha - svaki se upisani i proknjiženi podatak može otvoriti i promeniti
 • nepotrebne intervencije programera u slučaju učinjene greške, korisnik sam može pregledati i ispraviti sve što je potrebno
 • otvaranje i izmena bilo kojeg proknjiženog naloga u financijskom knjigovodstvu (svaka izmena automatski menja i glavnu knjigu, kartice, dnevnik itd.)
 • u veleprodajnom, maloprodajnom ili materijalnom knjigovodstvu otvaranje i izmena ili brisanje obračunatih dokumenata vraća i podešava stanja na skladištu, karticama i trgovačkim knjigama u čitavom naknadno obavljenom prometu
 • u veleprodajnom i materijalnom knjigovodstvu postoji i mogućnost vraćanja stanja - brisanja poslednjeg ili nekoliko poslednjih dokumenata (npr. pogrešno popunjena otpremnica), tada se stanje na skladištu vraća na ono koje je bilo pre spornog dokumenta i onda se ponovo formira isti dokument ili više njih


Integrisanost
^


 • zajednička lista artikala i usluga za sve module
 • jedinstvena lista kupaca i dobavljača za sve module
 • jedinstvena knjiga ulaznih i izlaznih računa unutar firme (finansijsko, veleprodaja i obrtničko knjigovodstvo)
 • prebacivanje robe i materijala nlozima za prenos između različitih tipova skladišta koja su karakteristčna za pojedine module (maloprodajno skladište tj. prodavnica u maloprodaji, veleprodajno skladište u veleprodaji i materijalno skladište u modulima materijalno i proizvodnja)
 • veze svih modula sa finanijskim knjigovodstvom - automatska knjiženja


Arhiviranje podataka (backup)
^


 • jednostavno i sigurno uskladištenje podataka na spoljni medij (eksterni hard disk, CD, DVD, USB memorija i dr.)
 • arhivirani podaci sadrže sve ono što ste upisali u program do trenutka arhiviranja
 • podaci prilikom arhiviranja mogu biti snimmljeni u jednostavnom XML obliku
 • XML oblik ili Zip oblik su vrlo podesni za prenos podataka na drugi računar, slanje putem e-maila ili ukoliko na istom računaru npr. instalirate novi operativni sustav
 • podaci se vrlo brzo i jednostavno snimaju u XML ili zip fajl i isto tako brzo i jednostavno učitavaju iz tih fajlova
 • ukoliko zaboravite na arhiviranje program će Vas na to upozoriti prilikom gašenja računara


Ispisi izveštaja - reporti
^


 • prikaz traženog izveštaja na ekranu pre nego se odštampa na štampaču
 • mogućnost biranja između nekoliko oblika ispisa istog dokumenta
 • neograničene mogućnosti kreiranja i modifikovanja izveštaja - prilagođavanje izgleda izveštaja željama korisnika
 • mogućnost eksporta izveštaja u bilo koji format (pdf, doc, txt, xls i dr.) uz mogućnost slanja komintentu putem E-maila ili putem faxa
 • ispisi na laserskom, tintnom ili matričnom štampaču


Neograničena veličina podataka
^


 • knjiženja za neograničen broj firmi (pogodnost za knjigovodstvene agencije)
 • neograničen broj redova u svakoj od poslovnih knjiga
 • ista verzija programa radi kao jednokorisnička ili mrežna - iste programe možete instalirati na neograničen broj računara unutar jedne firme


Uputstva i pomoć
^


 • korak po korak vodiči kroz programe za početno uhodavanje
 • test poduzeća za probu, rad s kopiranim podacima
 • pomoć u priručniku na ekranu za opšte snalaženje u prozorima i tablicama i pomoć u priručniku vezana za pojedine delove programa s knjigovodstvenog stajališta i situaciji u toku rada


Pouzdanost i osiguranje
^


 • sigurnost podataka u slučaju nestanka električne energije ili slučajnog resetovanja računara u toku rada
 • visok nivo pouzdanosti - najsavremenija baza podataka MongoDB
 • jednostavno i sigurno uskladištavanje podataka na spoljni medij (eksterni hard disk, CD, DVD, USB memorija i dr.).