radi

Croatian / Serbian / English
sl0
Cjenik


Mogućnost izbora između različitih paketa i edicija naših programa koji se razlikuju po ugrađenim mogućnostima i trajanju licence.

Kako odrediti koliko vam je na CLOUD-u potrebno prostora?
^

Novi korisnici

Ako ste manja firma, savjetujemo da počnete sa inicijalnih 80 MB prostora koji ste dobili besplatno, i pratite u početnom prozoru Adacco cloud init koliko je trenutno prostora utrošeno.
Logo

Kad se količina utrošenog prostora približi količini maximalnog prostora, savjetujemo da zatražite da Vam osiguramo još prostora.

Postojeći korisnici

Ako ste stari korisnik, prije nego što prebacite baze podataka na cloud, trebali biste odrediti koliko vam je prostora na cloudu potrebno, te od nas zatražiti da vam osiguramo toliko prostora na našem cloudu.
Veličinu potrebnog prostora na cloudu odredite prije samog prebacivanja baza podataka na cloud.

Prostor na cloudu se uvijek može naknadno povećavati prema vašim potrebama.

Na početku svakog modula (npr. Financijsko knjigovodstvo) pojavljuje se prozor za prijava na Adacco cloud.
Logo


Kliknite Prebaci baze podataka na Cloud
U slijedećem prozoru kliknite Učitaj lokalne baze podataka
Pričekajte dok se ne učitaju baze podataka iz vašeg lokalnog SQL Servera

Logo


Ako ste knjigovodstveni servis i/ili već dugo radite s našim programima, u listi se može naći i više stotina baza.
Možete označiti sve ili samo neke od redaka. Savjetujemo da označite samo one firme, module i godine koje vam trebaju.
Dugmetom Označi firme možete na jednostavniji način odabrati koje firme, module i godine želite označiti.
Nakon što ste označili sve baze koje želite, pročitajte koliko iznosi ukupno Označena veličina u MB.
Toliko, odnosno za još željeni broj MB veću količinu MB trebate osigurati na svom cloudu.