Croatian / Serbian / English
.
sl0
Cenovnik


Mogućnost izbora između različitih paketa i edicija naših programa koji se razlikuju po ugrađenim mogućnostima i trajanju licence.

Kako da odredite koliko vam je na CLOUD-u potrebno prostora?
^

Novi korisnici

Ako ste manja firma, savetujemo da počnete sa inicijalnih 80 MB prostora koji ste dobili besplatno, i pratite u početnom prozoru SQL Server init koliko je trenutno prostora utrošeno.
Logo

Kad se količina utrošenog prostora približi količini maximalnog prostora, savjetujemo da zatražite da Vam osiguramo još prostora.

Postojeći korisnici

Ako ste stari korisnik, pre nego što prebacite baze podataka na cloud, treba da odredite koliko vam je prostora na cloudu potrebno, te od nas zatražite da vam obezbedimo toliko prostora na našem cloudu.
Veličinu potrebnog prostora na cloudu odredite pre samog prebacivanja baza podataka na cloud.

Prostor na cloudu se uvek može naknadno povećavati prema vašim potrebama.

Na početku svakog modula (npr. Finansijsko knjigovodstvo) pojavljuje se prozor za prijava na Adacco cloud.
Logo


Kliknite Prebaci baze podataka na Cloud
U sledećem prozoru kliknite Učitaj lokalne baze podataka
Pričekajte dok se ne učitaju baze podataka iz vašeg lokalnog SQL Servera

Logo


Ako ste knjigovodstvena agencija i/ili već dugo radite s našim programima, u listi se može naći i više stotina baza.
Možete označiti sve ili samo neke od redova. Savetujemo da označite samo one firme, module i godine koje vam trebaju.
Dugmetom Označi firme možete na jednostavniji način odabrati koje firme, module i godine želite označiti.
Nakon što ste označili sve baze koje želite, pročitajte koliko iznosi ukupno Označena veličina u MB.
Toliko, odnosno za još željeni broj MB veću količinu MB treba da obezbedite na svom cloudu..