radi

Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih dijelova programa, logički projektirane programske operacije, najsuvremenija informatička rješenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

Mrežni rad

Nova verzija Adacco cloud programa omogućuje ugodan rad bez poznatih i uobičajenih internet zastajkivanja i sporosti čak i za korisnike sa najobimnijim i najvećim bazama podataka.
Čak i oni korisnici koji imaju jedno računalo osjetit će da nova verzija brže i ugodnije radi prilikom upisa ili izmjene podataka

  • Jednostavna instalacija potpuno ista kao i u ranijim vezijama
  • Rad na svim tipovima lokalnih mreža
  • Siguran i točan višekorisnički rad - istovremeni upis ili izmjene na istoj listi sa više različitih računala u mreži
  • Automatsko osvježavanje podataka