Croatian / Serbian / English
Home
Kako rade Adacco programi?
Pravilna organizacija baza podataka, ispravno postavljena struktura i veze između pojedinih delova programa, logički projektovane programske operacije, najsavremenija informatička rešenja.

Adacco programima je moguće detaljno i precizno pratiti knjigovodstvene i poslovne evidencije za gotovo svaki mogući tip poslovanja.

Nove server verzija

Nova server verzija Adacco cloud programa u radu s bazama podataka radi na novi način uobičajen za novu generaciju web aplikacija.

Šta to znači?

Budući da su baze podataka na internetu, odnosno cloudu, primenili smo ista pravila i postupke kakvi se koriste u najmodernijim web rešenjima. To znači da promet i izvdajanja baza podataka odvijaju ma serveru, a do korisnika se šalje samo manji deo koji je trenutno vidljiv na ekranu.

To obezbeđuje brz i ugodan rad bez poznatih i uobičajenih internet zastajkivanja i sporosti čak i za korisnike sa najobimnijim i najvećim bazama podataka.

Kada u ovakvom načinu rada npr. skrolujete tablicu sa velikim brojem redova, program nakon svakog pomaka učitava i dovlači sa clouda samo onih desetak redova koji su vidljivi u tablici. Dakle, ne preuzima se čitav blok podataka, nego samo vidljivi segment. Stoga se ovakav način skrolovanja tablica naziva virtualno skrolovanje (virtual scrolling)

Najvažnija karakteristika ovakvog načina razmene podataka jeste multikorisnički rad, odnosno mogućnost rada velikog broja korisnika na istim podacima. Pošto se preko interneta šalju samo mali segmenti, a ne čitave blokove iz baza podataka, nema potrebe za osvežavanjima na lokalnom serveru, te je rad neuporedivo brži i potpuno bezbedan.

.