radi

Croatian / Serbian / English
Adacco poslovni moduli


Financijsko knjigovodstvo

Adacco.net program za financijsko knjigovodstvo je centralni modul koji objedinjuje sve preostale module. Program, međutim, može raditi i kao samostalan modul. Knjigovodstvo u Vašoj firmi možete voditi na više načina. Na Vama je da odlučite da li ćete knjigovodstvo voditi unutar Vaše firme ili ćete kompletno knjigovodstvo odnosno jedan njegov dio prepustiti knjigovodstvenom servisu. Bilo da ste knjigovodstveni servis ili firma uz Adacco.net programe Vam na raspolaganju stoje sve moguće kombinacije.
Financijsko knjigovodstvo

Obračun plaća i kadrovska evidencija

Adacco.net program za obračun plaća omogućuje i manje upućenom korisniku da na vrlo jednostavan način obavlja obračune plaća za zaposlene. Bez obzira što je čestim izmjenama zakonskih propisa, raznim oslobođenjima, ograničenjima i dodacima sam proces obračuna plaća postao u praksi dosta kompliciran uz ovaj program će Vam se činiti sve mnogo jednostavnijim.
Više...
Obračun plaća i kadrovska evidencija

Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja

Materijalno knjigovodstvo se svodi na izradu dokumenata kojima se materijal prima u skladište i dokumenata kojima se materijal izdaje iz skladišta. Na temelju njih automatski se vodi materijalno i financijsko stanje zaliha za jedno ili više skladišta unutar firme. Budući materijal nakon nabave više ne izlazi iz Vaše firme tj. ne prodaje se nekom drugom fizičkom ili pravnom licu, već se koristi u vlastite svrhe, financijsko stanje zaliha se vodi samo po nabavnim cijenama.
Više...
Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja

Robno knjigovodstvo i fakturiranje

Način vođenja veleprodajnog ili robnog knjigovodstva je baziran na vrlo jednostavnim principima. Najprije se roba prima u skladište, a zatim prodajom izlazi iz skladišta. U Adacco.net modulu Robno primitak robe u skladište možete izvršiti izradom dokumenta Primka, a izlaz robe iz skladišta izradom dokumenta Otpremnica. To su dva najosnovnija dokumenta. Kako bi se postupak izrade dokumenata što više skratio izradom veleprodajne kalkulacije automatski se formira i pripadajuća primka, a izradom računa za robu automatski se formira i pripadajuća otpremnica. U najvećem broju slučajeva račun i otpremnicu i nije potrebno izdavati kao dva odvojena dokumenta već se izdaje jedan dokument račun-otpremnica. Na raspolaganju Vam stoji i mogućnost izrade brojnih drugih dokumenata na temelju kojih se također vrši primitak ili izlaz robe iz skladišta ...
Više...
Robno knjigovodstvo i fakturiranje | veleprodaja

Maloprodaja

Princip vođenja maloprodajnog knjigovodstva je baziran na nekoliko vrlo jednostavnih operacija. Svodi se na primitak robe u skladište tj. prodavaonicu i izlaz te iste robe iz prodavaonice. Budući da u prodavaonici mora biti istaknuta krajnja prodajna cijena sa PDV-om u obvezi ste da prilikom primitka robe u prodavaoncu izradite kalkulaciju i odmah odredite tu prodajnu cijenu, a prilikom prodaje robe u obvezi ste da kupcu izdate račun u kojem je naznačena porezna osnovica, iznos PDV-a i ukupna prodajna cijena sa PDV-om.
Više...
Maloprodaja

Knjigovodstvo za obrtnike

Adacco.net program za obrtnike sadrži glavne dokumente za vođenje obrtničkog knjigovodstva. To su knjiga primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih računa, te obračun PDV-a. Knjige URA i IRA su integrirane sa ostalim Adacco modulima, a u obrničkom knjigovodstvu su povezane sa KPI.
Logo

Osnovna sredstva

Postupak uvođenja u evidenciju osnovnih sredstava kao i postupak obračuna amortizacije u Adacco.net programu za osnovna sredstva je koncipirani su jednostavno i logično. Ukratko bi se čitav postupak u najkraćim crtama mogao opisati na slijedeći način: unos novog ili postojećeg osnovnog sredstva u listu osnovnih sredstava sa svim neophodnim podacima potrebnim za naknadni obračun amortizacije i automatsko knjiženje u modulu Financijsko, obračun amortizacije za sva osnovna sredstva odjedanput.
Knjigovodstvo za obrtnike | obrtniičko

Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje omogućuje da na pravilan način vodite evidenciju o gotovinskim uplatama i isplatama. Možete voditi više blagajni, kunskih ili deviznih. Sve uplatnice i isplatnice evidentirana su u blagajničkim izvještajima. Blagajnički izvještaj se može prebaciti u financijsko knjigovodstvo u priadajuću temeljnicu.
Blagajničko poslovanje

Virmani

Programom za virmane možete evidentirati i štampati HUB 1-1 virmane, kao i zbrojne naloge za ispis na A4 papiru ili prijenos na magnetni medij. Program za virmane se povezan s programom za obračun plaća.
Virmani