radi

Croatian / Serbian / English

Maloprodaja i ugostiteljstvoFISKALIZIRANO

O fiskalizaciji

Rad s POS (fiskalnom) blagajnom

Adacco program za maloprodajno knjigovodstvo obavlja operacije zaprimanja i prodaje robe na maloprodajno skladište, te analize proknjiženih podataka. Program sadrži dokumente za upravljanje maloprodajnom robom: maloprodajne kalkulacije, primke, evidencije prodaje robe, zapisnike o promjeni cijena, račune, otpis itd. Sva proknjižena roba automatski se upisuje u knjigu popisa o nabavi i prodaji robe i ostale evidencije.

Programom se može voditi više razina maloprodajnog poslovanja. Program može raditi u maloprodajnoj prodavaonici kao POS kasa na nivou jednostavog izdavanja računa ili u knjigovodstvenom servisu koji obavlja knjigovodstveno poslovanje za maloprodajne tvrtke. Vrlo praktično su izvedeni fakturiranje i obračuni: računi se, bez obzira da li se izdavaju u POS kasi ili obično, nižu u listu izdanih računa za određeni dan. Oni ništa ne skidaju sa skladišta jer nisu još obračunati. Na kraju dana nadzornik koji je prijavljen sa posebnom dozvolom može prije obračuna analizirati prodaju proteklog dana i to po prodanim atiklima ili po izdanim računima. Tek kada nadzornik aktivira operaciju Obračunaj, količine artikala iz liste računa za protekli dan bit će skinute sa skladišta.

Najviša razina korištenja "Nadzornik sa posebnom dozvolom" ima mogućnost otvaranja i ispravki bilo kojeg od proknjiženih dokumenata. Te mogućnosti donosi nemjerljive pogodnosti i olakšavaju rad. Možete, primjerice, nakon nekoliko mjeseci poslovanja u jednoj godini i nakon upisanih mnogobrojnih primki, obračunatih dnevnih prometa itd. upisati početno stanje ili ubaciti nekoliko primki, izdatnica itd. s bilo kojim datumima i sva će se stanja na karticama podesiti prema tim novopridodanim dokumentima. U knjizi računa za određeni datum možete, npr. u slučaju greške, ponovo otvoriti neki već obračunati račun, u njemu obaviti potrebne ispravke i onda ponovo obaviti obračun za taj datum. Nova količina upisana u tom računu podesit će stanja u pripadajućim karticama i za naknadne datume.

Programima se jednostavno može voditi i više dislociranih prodavaonica. Pri tome se prometi sa pojedinih lokacija pohranjuju u privremene baze i dostavljaju u centar gdje se oni obračunavaju i knjiže. Svejedno je na koji se način podaci dostavljaju do centra: e-mailom, prijenosnim diskom, USB stickom ili dr.

Program Maloprodajno knjigovodstvo POS sistem može biti povezan sa Financijskim knjigovodstvom. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco programa tj. ako uz Maloprodajno knjigovodstvo imate instalirano i Financijsko knjigovodstvo, vaše će Maloprodajno knjigovodstvo biti povezano (integrirano) sa Financijskim, tako da će knjiženja iz Maloprodajnog knjigovodstva biti automatski obavljana i u Financijskom.


Verzija maloprodaje za ugostitelje

Programsko rješenje za poslovanje ugostitelja gotovo je identično rješenju za maloprodajno poslovanje. Početne osnovne operacije i postupci su isti kao i kod svih modula koji obrađuju skladišno poslovanje: roba se prima na skladište i roba se prodaje, odnosno skida sa skladišta. Različiti dokumenti koji ove operacije obavljaju kao i načini na koji se roba razdužuje i prima sadržani su u modulima maloprodaje, odnosno ugostitelja.

Roba se u maloprodaji prima na skladište primkom ili kalkulacijom. Svaka trgovačka roba primljena u maloprodaji mora imati kalkulaciju kojom se roba zadužuje količinski i vrijednosno. U pravilu se maloprodaja vodi po prodajnim cijenama, te se maloprodajnom kalkulacijom kalkulira prodajna cijena (za razliku od veleprodajne kalkulacije kojom se kalkulira nabavna cijena jer se veleprodaja uvriježeno vodi po nabavnim cijenama). Paralelno sa izrađenom kalkulacijom formira se i pripadajuća primka koja stavlja robu na skladište. Ukoliko se radi o robi koja nije trgovačka, odnosno niste je kupili od dobavljača, nego ste je, primjerice, sami proizveli, tada se roba stavlja na skladište samo primkom i nije potrebna kalkulacija.

Roba se sa skladišta skida maloprodajnim računima. Maloprodajni račun ne skida robu odmah po formiranju i ne obračunava kartice robe i stanje na skladištu. Roba se iz računa skida tek obračunavanjem dnevnog prometa. Obračun dnevnog prometa se obično obavlja na kraju dana nakon što se zatvori prodajno mjesto.

Dakle, svi dokumenti koji primaju i skidaju robu sa skladišta isti su i u modulu za maloprodaju i u modulu za ugostitelje.

Koje su razlike između maloprodajnog i ugostiteljskog poslovanja?

1. Lista nabavnih artikala i lista prodajnih artikala

Jedna od najvažnijih specifičnosti ugostiteljskog poslovanja je praksa postojanja dviju listi artikala: lista nabavnih artikala i lista prodajnih artikala. Roba koja se zaprima na skladište odabire se iz prethodno upisane liste nabavnih artikala, a roba koja se prodaje u računima odabire se iz liste prodajnih artikala. Pri tome se svaki od prodajnih artikala sastoji od specificiranih količina nabavnih artikala koje su definirane u normativu ili sastavnici prodajnog artikla. Na taj način je riješena, na primjer, prodaja hrane u restoranima. Kao nabavni artikli su npr. pecivo (komadi) i salama (kilogrami), a prodajni je npr. sendvič koji se sastoji od jednog peciva i 0,05 kg salame. Kada se proda sendvič, program nakon obračuna računa skida sa skladišta pecivo i salamu. Dvije liste, lista nabavnih artikala i prodajnih artikala najčešći su način na koji artikle u ugostiteljistvu rješava većina softverskih rješenja za ugostitelje.

U Adacco programima postoji jedna jedinstvena lista artikala koja je izvorno projektirana na univerzalan način: svaki artikl u listi artikala ima oznaku koja određuje je li artikl jednostavni ili složeni: Ako je artikl složen, tada za njega postoji sastavnica ili normativ u koji korisnik upisuje komponente sa pripadajućim količinama od koje se sastoji taj artikl. Time su na jednostvan i unforman način u svim skladišnim modulima riješeni artikli koji sa sastoje od drugih artikala. U modulu za proizvodnju postoje artikli u listi proizvoda od kojih svaki ima sastavnicu. Strukturno i u bazi artikala proizvod je isto artikl iz liste artikala s oznakom 'složeni artikl'. U veleprodajnom knjigovodstvu složeni prozvod može npr. biti računalo koje sa sastoji od monitora, kućišta i miša, što su jednostavni artikli. Kad računom prodamo računalo, program skida monitor, kućište i miša. U maloprodaji ili ugostiteljstvu, složeni proizvod u računu isto tako skida komponente od kojih se sastoji složeni prozvod. Pri tome su moguće i jedan - jedan kombinacije. Npr. primate artikl 1-konjak u litrama, a prodajete kao složeni proizvod npr. 2-konjak003, pri čemu se artikl 2-konjak003 sastoji od jednog artikla 1-konjak s količinom 0,03 litre. Dakle, prije početka rada, najbolje je upisati listu artikala, jedostavnih i složenih sa pripadajućim normativima

2. Porez na potrošnju

Porez na potrošnju je specifičan porez koji se obračunava prilikom prodaje, a koji imaju samo ugostitelji. Kad u Adacco modulu za maloprodaju aktivirate 'ugostitelji', tada ćete imati mogućnost upisivati i izračunavati porez na potrošnju.

Gdje se upisuje i izračunava porez na potrošnju?

 1. Prilikom pokretanja programa u prozoru 'Početak' staviti kvačicu u opcioni gumb 'Ugostitelji'.

 2. Kartoteka/Lista tarifnih brojeva - za svaki tarifni broj u kolonu 'Stopa por. potr.' upišite stopu poreza na potrošnju.

 3. U listi artikala prilikom dodavanja novog artikla pridodjelite svakom artiklu i tarifni proj iz liste tarifih brojeva.
  U listu će se preslikati i pripadajuća stopa poreza na potrošnju. Stupa poreza na potrošnju se može upisati ili ispraviti i direktno u listi artikala. Prilikom skidanja robe sa skladišta, program porez na potrošnju obračunava prema onoj koja je upisana u listi artikala.

 4. Nakon što opcijom Poslovanje/Obračuni obračunate neki dnevni promet, skinut će se sa skladišta roba naznačena u računima obavljenima taj dan, te se obračunati i PDV i porez na potrošnju za taj dan. U pregledu Poslovanje/Prodaja robe bit će pridodan redak u kojem će biti upisan i ukupno izračunan PDV i porez na potrošnju za taj dnevni obračun.

 5. U pregledu Obrada/Rekapitulacija prodaje (expert edicija), možete izračunavati ukupno i porez na potrošnju prema različitim kriterijima: datum, period, način naplate, zaposleni, grupa, roba/usluge.

 6. U prozoru 'Račun' prikazanom u obliku PC kase (blaganik na naplatnom uređaju) postoji pregled 'Dnevni obračun' koji se aktivira sa F3, te u se u njemu i blagajnik vidi ukupno do tada obračunani porez na potrošnju za taj dan. I u pregledu ' Iskaz stanja' F6, se također može vidjeti i porez na potrošnju.


3. Promet i zaključno stanje

Promet i zaključno stanje je pregled karakterističan isključivo za ugostitelje. Radi se o vrlo moćnoj opciji kojom se može prema periodima izračunavati i pregledavati obavljeni promet. Pravilnim izračunom prometa po artiklima, bilo složenim ili jednostavnim, popunjavaju se u pripadajućoj tablici sve kolone koje se odnose na ulazne i izlazne količine i vrijednosti obračunanom u zadanom periodu, uz ključni podatak o prethodnom stanju. Promet i zaključno stanje može služiti vlasniku ugostiteljskog objekta koji želi detaljno i točnu evidenciju o obavljenim prometima, ali što je još važnije, takav pregled izračunava i prikazuje sve što eventualna inspekcija u ugostiteljskom objektu može zahtijevati.


Sadržaj

 • mogućnost rada sa više skladišta

 • knjiga prijemnih listova - kalkulacija

 • maloprodajna kalkulacija: fakt. cijena, rabat (u kunama ili postotku), marža (u kn ili postotku), lista zavisnih troškova koji se automatski proporcionalno raspoređuju po recima, PDV, tarifni broj (iz liste tarifnih brojeva - za slučaj više stopa PDV-a), skraćeni ili ukupni prikaz, mogućnost preslikavanja stare kalkulacije, kalkuliranje zidanjem cijena ili zadavanjem konačne prodajne cijene, prebacivanje u financijsko knjigovodstvo

 • evidencija prodaje robe, lista prodaja (dnevnih prometa), tarif.broj, PDV, razoblje itd.

 • zapisnici o promjeni cijena, stara jed.cijena, stari iznos, nova cijena, novi iznos, povišenje, sniženje itd.

 • automatsko generiranje knjige popisa o nabavi prodaji robe

 • evidencija prodaje robe po tarifnim brojevima

 • lista artikala sa tarifnim brojevima i porezima iz koje se podaci preslikavaju u kalkulaciju

 • lista prodavača sa mogućnošću zadavanja dozvola

 • lista računa, lista artikala, identifikacija prema šifri ili bar kodu, vrste naplata, ispis računa na POS ili obični printer

 • automatsko skladišno poslovanje po prodajnim cijenama

 • pripremljeno za rad u prodavaonici - fakturiranje sa ispisom na POS printer ili standardni printer - formiranje fakture od strane nadzornika

 • analizranje prodaje proteklog dana prije obračuna, po artiklima, po računima, obračunavanje (skidanje sa skladišta) na kraju dana

 • mogućnost eventualnih ispravki prije obračuna

 • zapisnici o promjeni cijena, međuskladišnice, otpis robe, primke

 • stanje robe na skladištu

 • automatski formirane kartice robe

 • mogućnost ponovnog otvaranja i ispravki/brisanja bilo kojeg od obavljenih dokumenata, a da se promjene automatski obave na pripadajućim karticama

 • naknadne ispravke zatvorenih i obračunatih računa, ponovni dnevni obračun sa novim prepravljenim rezultatima

 • zaključivanje godine sa prijenosom u početna stanja svih kartica u slijedećoj godini

 • rad sa više prodavaonica i centrom, prijenos dnevnih prometa ili ulaznih prometa privremenim fileovima iz radnih jedinica do centra