Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.


Adacco.net program za maloprodajno knjigovodstvo obavlja operacije prijema i prodaje robe sa maloprodajnog skladišta, te analize proknjiženih podataka. Program sadrži dokumente za upravljanje maloprodajnom robom: maloprodajne kalkulacije, prijemnice, evidencije prodaje robe, nivelacije cena, račune, otpis itd. Sva proknjižena roba automatski se upisuje u KEPU knjigu i ostale evidencije.

Programom se može voditi više nivoa maloprodajnog poslovanja. Program može raditi u maloprodajnoj prodavnici kao PC kasa na nivou jednostavog izdavanja računa ili u knjigovodstvenoj agenciji koja obavlja knjigovodstveno poslovanje za maloprodajna preduzeća. Vrlo praktično je izvedeno fakturisanje i obračuni: računi se, bez obzira da li se izdavaju u PC kasi ili obično, nižu u listu izdatih računa za određeni dan. Oni ništa ne skidaju sa skladišta jer nisu još obračunati. Na kraju dana nadzornik koji je prijavljen sa posebnom dozvolom može pre obračuna analizirati prodaju proteklog dana i to po prodatim atiklima ili po izdatim računima. Tek kada nadzornik aktivira operaciju Obračunaj, količine artikala iz liste računa za protekli dan bit će skinute sa skladišta.

Najviši nivo korišćenja "Nadzornik sa posebnom dozvolom" ima mogućnost otvaranja i ispravki bilo kojeg od proknjiženih dokumenata. Te mogućnosti donosi nemerljive pogodnosti i olakšavaju rad. Možete, naprimer nakon nekoliko meseci poslovanja u jednoj godini i nakon upisanih mnogobrojnih prijemnica, obračunatih dnevnih prometa itd. upisati početno stanje ili ubaciti nekoliko prijemnica, naloga za izdavanje itd. sa bilo kojim datumima i sva će se stanja na karticama podesiti prema tim novopridodatim dokumentima. U knjizi računa za određeni datum možete, npr. u slučaju greške, ponovo otvoriti neki već obračunati račun, u njemu obaviti potrebne ispravke i onda ponovo obaviti obračun za taj datum. Nova količina upisana u tom računu podesit će stanja u pripadajućim karticama i za naknadne datume.

Programima se jednostavno može voditi i više dislociranih prodavaonica. Pri tome se prometi sa pojedinih lokacija pohranjuju u privremene baze i dostavljaju u centar gdje se oni obračunavaju i knjiže. Svejedno je na koji se način podaci dostavljaju do centra: e-mailom, prijenosnim diskom, USB stickom ili dr.

Program Maloprodajno knjigovodstvo PC sistem može biti povezan sa Finansijskim knjigovodstvom. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco.net programa tj. ako uz Maloprodajno knjigovodstvo imate instalirano i Finansijsko knjigovodstvo, te ako ste u Maloprodajnom knjigovodstvu odabrali opciju Veza sa finansijskim, vaše će Maloprodajno knjigovodstvo biti povezano (integrisano) sa Finansijskim knjigovodstvom, tako da će knjiženja iz Maloprodajnog knjigovodstva biti automatski obavljana i u Finansijskom knjigovodstvu.


Sadržaj

 • mogućnost vođenja knjigovodstva za neograničen broj firmi

 • mogućnost rada sa neograničenim brojem prodavnica unutar jedne firme

 • zajednička lista partnera (kupci, dobavljači i kupci+dobavljači)

 • šifra za ulazak u program koju sami određujete

 • šifre za pojedine kategorije zaposlenih u firmi uz status koji im je dodeljen (nadzornik, nadzornik sa posebnim dozvolama, najniži nivo tj. prodavac - samo računi, samo pregled, odabrane dozvole)

 • mogućnost zabrane menjanja proknjiženih i obračunatih stavki

 • lista tarifnih brojeva prema stopi PDV (0%, 10%, 20

 • lista grupa artikala

 • lista načina naplate (gotovina, ček, kartica ili virman)

 • lista artikala i usluga (šifra, artikal, naziv, jedinica mere, broj komada u jedinici mere, specifikacija, bar kod, cena u inostranoj valuti, tarifni broj, tip poreza, stopa PDV, MPC, stanje zaliha u prodavnici, proizvođač, minimalna količina, tip artikla - roba/usluga)

 • sortiranje artikala jednim klikom prema bilo kojoj koloni

 • pretraživanje liste artikala prema bilo kojoj koloni

 • izdvajanje artikala prema jednom ili više kriterijuma odjedanput

 • mogućnost upisa usluga u izdvojenu listu

 • preračun cena prema kursu inostrane valute

 • snimanje liste artikala i usluga u poseban fajl i učitavanje iste iz tog fajla u drugu firmu

 • izrada nalepnica uz izbor podataka iz liste artikala i usluga koji se na njima trebaju nalaziti

 • slike (fotografije) artikala

 • uređivanje tabele (premeštanje kolona, vidljive ili nevidljive kolone, promena naziva i širine kolone, poravnanje levo, desno ili sredina)

 • dodatni opis sa neograničenom dužinom teksta za svaki artikal

 • složeni artikli ili proizvodi uz izradu sastavnica

 • početno stanje

 • popisi

 • kalkulacije (jedinična cena, rabat u apsolutnom iznosu i postotku, jedinična cena bez PDV-a sa uračunatim rabatom, ulazni PDV u apsolutnom iznosu i postotku, zavisni troškovi koji se automatski proporcionalno raspoređuju po artiklima, ukalkulisana razlika u ceni u apsolutnom iznosu i postotku, prodajna vrednost bez PDV, PDV, prodajna vrednost bez PDV-a, prodajna cena sa PDV-om)

 • kalkulisanje prodajne cene zadavanjem konačne prodajne cene ili zidanjem cena

 • devizna kalkulacija uz preračunavanje jedinične cene prema kursunoj listi

 • dodavanje novih artikala u listu artikala i usluga i dobavljača u listu partnera paralelno sa izradom kalkulacije

 • brzo lociranje i upis starih artikala iz padajućeg menija i to prema šifri ili nazivu

 • izrada nalepnica za artikle iz kalkulacije uz izbor podataka iz liste artikala i usluga koji se na njima trebaju nalaziti

 • automatsko knjiženje kalkulacije bilo da firmu vodite po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva

 • računi (automatsko dodeljivanje godišnjeg ili dnevnog rednog broja, identifikacija artikala uz pomoć šifre, naziva ili bar koda, vrsta naplate, ispis računa na fiskalnom printeru i po potrebi na A4 formatu uz upis podataka o kupcu ili preslikavanje iz liste partnera, upis dodatnog teksta u račun, mogućnost upisa artikala i usluga u isti račun uz istovremeni uvid u zbir prodajne vrednosti artikala i usluga posebno, rabat, upis nove maloprodajne cene uz automatsku nivelaciju)

 • obračuni za svaki dan posebno ili više dana odjedanput uz istovremeno automatsko ažuriranje liste dnevnih pazara, KEPU knjige i kartica artikala

 • lista dnevnih pazara uz mogućnost automatskog knjiženja istih (pojedinačno ili više dnevnih pazara odjedanput) bilo da firmu vodite po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva

 • otpisi

 • interne prenosnice kojima se artikli jednim dokumentom prenose u drugu prodavnicu, materijalno ili veleprodajno skladište

 • povratnice prodate i nabavljene robe

 • nivelacije cena koje se automatski prave za čitavu količinu artikala u prodavnici prilikom izrade kalkulacije ili za količinu prodate robe prilikom izrade računa

 • mogućnost izrade ručnih nivelacija pre izrade dokumenata

 • automatsko ažuriranje KEPU knjige po nabavnim, prodajnim cenama bez PDV-a i prodajnim cenama sa PDV-om nakon izrade bilo kog dokumenta

 • automatski upis načina naplate prema ažuriranim dnevnim pazarima (gotovina, ček, kartica, virman) u KEPU knjigu

 • upis datuma uplate pazara i njegovog iznosa u KEPU knjigu

 • izdvajanje perioda u KEPU knjizi

 • automatsko ažuriranje robnog i finansijskog stanja robe u skladištu (prodavnici) sa nabavnim i prodajnim saldom, izdvajanje artiklala prema više kriterijuma odjedanput, izdvajanje artikala sa stanjem većim od nule, stanjem jednakim ili manjim od nule i stanjem ispod minimalne količine

 • automatsko ažuriranje kartica artikala (ulaz, izlaz, stanje, nabavna cena, prodajna cena, zaduženje po nabavnoj i prodajnoj vrednosti, razduženje po nabavnoj i prodajnoj vrednosti, nabavni i prodajni saldo, izdvajanje prema periodu)

 • dnevnik (prikaz svih kartica na jednom mestu)

 • rekapitulacija razlika u ceni prodate robe uz mogućnost izdvajanja datuma, perioda i grupe artikala

 • rekapitulacija prodaje uz mogućnost izdvajanja prema datumu, periodu, načinu naplate, zaposlenima koji su prodali artikle, grupi artikala, tipu - roba/usluga, ukupan zbir izdvojen za opštu i posebnu stopu PDV-a

 • snimanje i učitavanje ulaznih i izlaznih promete (kalkulacije i računi) u i iz posebnog fajla uz mogućnost slanja, a time i vođenja knjigovodstva za više prodavnica u jednom centru

 • zaključivanje godine uz svođenje robnog i finansijskog stanja svih artikala na nulu uz istovremenu automatsku izradu početnog stanja za narednu godinu

 • brisanje godine

 • mogućnost naknadne ispravke, brisanja i ubacivanja podataka u dokumente ili ubacivanja i brisanja čitavih dokumenata uz ponovni obračun čitavog prometa


.