radi

Croatian / Serbian / English

Maloprodaja - slike

  • Maloprodajna kalkulacija
  • Ispis maloprodajne kalkulacije
  • Maloprodajni račun
  • Trgovačka knjiga


Maloprodajna kalkulacija
^

Maloprodajna kalkulacija
Kalkulirati možete zidanjem cijena ili zadavanjem konačne prodajne cijene. Paralelno s kalkulacijom formira se i pripadajuća primka koja robu smješta na skladište. Zavisne troškove upisujete nakon što popunite kalkulaciju i oni se rapoređuju proporcionalno prema vrijednostima u svakom retku.


Ispis maloprodajne kalkulacije
^

Ispis maloprodajne kalkulacije
Kalkulacija se ispisuje uzduž papira, tzv. landscape ispis.


Maloprodajni račun
^

Maloprodajni račun
Maloprodajni račun može biti prikazan u prozoru za ispis na A4 ili u prozoru PC kase koji ispisuje račune na mali POS printer. Završeni račun ne skida robu sa skladišta odmah, nego obračunavanjem pripadajućeg dnevnog obračuna.


Trgovačka knjiga
^

Trgovačka knjiga
Završeni i obračunani dokumenti automatski se smještaju u trgovačku knjigu. Budući se sav promet paralelno obračunava i po nabavnim i po prodajnim cijenama, i u trgovačkoj knjizi je moguće odabrati prikaz nabavnih ili prodajnih cijena.