Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Maloprodaja - slike

  • Maloprodajna kalkulacija
  • Štampanje maloprodajne kalkulacije
  • Maloprodajni račun
  • Trgovačka knjiga


Maloprodajna kalkulacija
^

Maloprodajna kalkulacija
Kalkulisati možete zidanjem cena ili zadavanjem konačne prodajne cene. Paralelno sa kalkulacijom formira se i pripadajuća prijemnica koja robu smešta na skladište (prodavnicu). Zavisne troškove upisujete nakon što popunite kalkulaciju i oni se rapoređuju proporcionalno prema vrednostima u svakom redu.


Štampanje maloprodajne kalkulacije
^

Štampanje maloprodajne kalkulacije
Kalkulacija u odštampanom obliku ima uzdužnu orjentaciju (eng. landscape).


Maloprodajni račun
^

Maloprodajni račun
Maloprodajni račun može biti prikazan u prozoru za ispis na A4 ili u prozoru PC kase koji ispisuje račune na fiskalni printer. Završeni račun ne skida robu sa skladišta (prodavnice) odmah, nego izradom pripadajućeg dnevnog obračuna.


Trgovačka knjiga
^

KEPU knjiga | Knjiga evidencije prometa i usluga
Završeni i obračunati dokumenti se automatski smeštaju u knjigu evidencije prometa i usluga. Budući da se sav promet paralelno obračunava i po nabavnim i po prodajnim cenama, i u KEPU knjizi je moguće odabrati prikaz nabavnih ili prodajnih cena..