radi

Croatian / Serbian / English

Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja


Adacco program za materijalno knjigovodstvo obavlja operacije primanja i izdavanja materijala na skladišta, te analize proknjiženih podataka. Program sadrži dokumente za upravljanje materijalom: primke, izdatnice, povratnice (nabavljene i izdane robe) i međuskladišnice. Sav proknjiženi materijal automatski se upisuje u kartice materijala, skladišta i dnevnik.

Praktično su i jednostavno izvedeni normativi koji dozvoljavaju različite manipulacije i skupna skidanja materijala sa skladišta.

Postoji mogućnost izrade naloga za rastavljanje materijala kojima se ulazni materijal rastavlja na dijelove prema unaprijed određenom normatvu. Ova opcija je vrlo praktična za mesnice ili klaonice.

Program radi sa neograničenim brojem skladišta. Međuskladišnicama je moguće materijal prebacivati na različite tipove skladišta tj. materijalna, veleprodajna ili maloprodajna. Integriranost omogućuje prijenose roba i materijala između pojedinh modula.

Adacco program za proizvodnju je u stvari prošireni program za materijalno knjigovodstvo. Znači njime se mogu napraviti svi dokumenti, operacije i analize kao i u materijalnom knjigovodstvu uz dodatke. To su lista proizvoda, normativi, radni nalozi i predatnice. Izdatnice su povezane s radnim nalozima. Programski su omogućene opcije izrade radnih naloga i izdatnica za jedan proizvod ili više proizvoda odjedanput.

Radni nalog se može napraviti za određenu količinu proizvoda, a izdatnicama izdavati materijal za manje proizvoda, izdavati više ili manje materijala od propisanog normativa, dodavati drugi materijal itd. Nakon završetka proizvodnje dio ili svi proizvodi iz radnog naloga se predaju u skladište gotovih proizvoda (veleprodaja) ili u prodavaonicu (maloprodaja).

Povezivanjem jedne ili više izdatnica s radnim nalogom i izradom jedne ili više predatnica ažuriraju se sve evidencije vezane za dotični radni nalog. To su broj komada proizvoda za koje je izdan materijal, broj komada proizvoda predan na skladište gotovih proizvoda ili prodavaonicu, prosječna cijena proizvoda prema normativu i prema stvarno izdanom materijalu, normirana vrijednost za čitav radni nalog, vrijednost materijala za čitav radni nalog prema stvarno izdanom materijalu i odstupanje.


Sadržaj

 • mogućnost vođenja knjigovodstva za neograničen broj firmi

 • mogućnost rada sa neograničenim brojem skladišta unutar jedne firme

 • lista partnera (dobavljača)

 • šifra za ulazak u program koju sami određujete

 • šifre za pojedine kategorije zaposlenih u firmi uz status koji im je dodijeljen (nadzornik, nadzornik sa posebnim dozvolama, samo pregled, odabrane dozvole)

 • mogućnust zabrane mijenjanja proknjiženih i obračunatih stavki

 • lista grupa artikala

 • lista artikala (šifra, artikl, naziv, jedinica mjere, broj komada u jedinici mjere, specifikacija, bar kod, cijena u inozemnoj valuti, stanje zaliha u skladištu, proizvođač, minimalna količina)

 • sortiranje artikala jednim klikom prema bilo kojoj koloni

 • pretraživanje liste artikala prema bilo kojoj koloni

 • izdvajanje artikala prema jednom ili više kriterija odjedanput

 • preračun cijena prema tečaju inozemne valute

 • snimanje liste artikala u poseban fajl i učitavanje iste iz tog fajla u drugu firmu

 • izrada naljepnica uz izbor podataka iz liste artikala koji se na njima trebaju nalaziti

 • slike (fotografije) artikala

 • uređivanje tablice (premještanje kolona, vidljive ili nevidljive kolone, promjena naziva i širine kolone, poravnanje lijevo, desno ili sredina)

 • dodatni opis sa neograničenom duljinom teksta za svaki artikl

 • složeni artikli ili proizvodi uz izradu normativa

 • početno stanje

 • popisi

 • primke (šifra, naziv, jedinica mjere, komada u jedinici mjere, količina, jedinična cijena, rabat%, vrijednost)

 • dodavanje novih artikala u listu artikala i dobavljača u listu partnera paralelno sa izradom primke

 • brzo lociranje i upis starih artikala iz padajućeg izbornika i to prema šifri ili nazivu

 • otpisi

 • međuskladišnice kojima se artikli jednim dokumentom prenose u drugo skladište, prodavaonicu ili veleprodajno skladište

 • povratnice primljenog i izdanog materijala

 • lista proizvoda s normativima

 • preslikavanje starog u novi normativ u slučaju sličnosti

 • radni nalozi za jedan ili više proizvoda

 • izdatnice za jedan ili više proizvoda

 • povezivanje izdatnica sa radnim nalogom

 • predatnice

 • automatska evidencija utrošenog materijala u odnosu na normirani prema svakom radnom nalogu i to u robnom i financijskom iznosu

 • nalozi za rastavljanje prema normativu iz rastavnice (mesnice, klaonice itd.)

 • automatsko ažuriranje robnog i financijskog stanja robe u skladištu po nabavnim cijenama, izdvajanje artiklala prema više kriterija odjedanput, izdvajanje artikala sa stanjem većim od nule, stanjem jednakim ili manjim od nule i stanjem ispod minimalne količine

 • automatsko ažuriranje kartica artikala (ulaz, izlaz, stanje, nabavna cijena, zaduženje, razduženje, nabavni saldo, izdvajanje prema razdoblju)

 • razduživanje skladišta po prosječnim cijenama

 • dnevnik (prikaz svih kartica na jednom mjestu)

 • promet materijala uz mogućnost izdvajanja prema razdoblju i grupama materijala

 • zaključivanje godine uz svođenje robnog i financijskog stanja svih artikala na nulu uz istovremenu automatsku izradu početnog stanja za narednu godinu

 • brisanje godine

 • mogućnost naknadne ispravke, brisanja i ubacivanja podataka u dokumente ili ubacivanja i brisanja čitavih dokumenata uz ponovni obračun čitavog prometa