Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja


Adacco.net program za materijalno knjigovodstvo obavlja operacije primanja i izdavanja materijala u magacin, te analize proknjiženih podataka. Program sadrži dokumente za upravljanje materijalom: prijemnice, trebovanja, povratnice (nabavljene i izdate robe) i interne prenosnice. Sav proknjiženi materijal automatski se upisuje u kartice materijala, magacine i dnevnik.

Praktično su i jednostavno izvedeni normativi koji dozvoljavaju različite manipulacije i skupna skidanja materijala iz magacina.

Postoji mogućnost izrade naloga za rastavljanje materijala kojima se ulazni materijal rastavlja na delove prema unapred određenom normatvu. Ova opcija je vrlo praktična za mesare ili klanice.

Program radi sa neograničenim brojem magacina. Internim prenosnicama je moguće materijal prebacivati na različite tipove skladišta tj. materijalna, veleprodajna ili maloprodajna. Integrisanost omogućuje prenose roba i materijala između pojedinih modula.

Adacco.net program za proizvodnju je u stvari prošireni program za materijalno knjigovodstvo. Znači njime se mogu napraviti svi dokumenti, operacije i analize kao i u materijalnom knjigovodstvu uz dodatke. To su lista proizvoda, normativi, radni nalozi i predatnice. Trebovanja su povezana sa radnim nalozima. Programski su omogućene opcije izrade radnih naloga i trebovanja za jedan proizvod ili više proizvoda odjedanput.

Radni nalog se može napraviti za određenu količinu proizvoda, a trebovanjima izdavati materijal za manje proizvoda, izdavati više ili manje materijala od propisanog normativa, dodavati drugi materijal itd. Nakon završetka proizvodnje deo ili svi proizvodi iz radnog naloga se predaju u skladište gotovih proizvoda (veleprodaja) ili u prodavnicu (maloprodaja).

Povezivanjem jednog ili više trebovanja sa radnim nalogom i izradom jedne ili više predatnica ažuriraju se sve evidencije vezane za dotični radni nalog. To su broj komada proizvoda za koje je izdat materijal, broj komada proizvoda predat na skladište gotovih proizvoda ili prodavnicu, prosečna cena proizvoda prema normativu i prema stvarno izdatom materijalu, normirana vrednost za čitav radni nalog, vrednost materijala za čitav radni nalog prema stvarno izdatom materijalu i odstupanje.


Sadržaj

 • mogućnost vođenja knjigovodstva za neograničen broj firmi

 • mogućnost rada sa neograničenim brojem magacina unutar jedne firme

 • lista partnera (dobavljača)

 • lista grupa artikala

 • lista artikala (šifra, artikal, naziv, jedinica mere, broj komada u jedinici mere, specifikacija, bar kod, cena u inostranoj valuti, stanje zaliha u magacinu, proizvođač, minimalna količina)

 • složeni artikli ili proizvodi uz izradu normativa

 • početno stanje

 • popisi

 • prijemnice (šifra, naziv, jedinica mere, komada u jedinici mere, količina, jedinična cena, rabat%, vrednost)

 • dodavanje novih artikala u listu artikala i dobavljača u listu partnera paralelno sa izradom prijemnice

 • brzo lociranje i upis starih artikala iz padajućeg menija i to prema šifri ili nazivu

 • otpisi

 • interne prenosnice kojima se artikli jednim dokumentom prenose u drugo skladište, prodavnicu ili veleprodajno skladište

 • povratnice primljenog i izdatog materijala

 • lista proizvoda s normativima

 • prenos starog u novi normativ u slučaju sličnosti

 • radni nalozi za jedan ili više proizvoda

 • trebovanja za jedan ili više proizvoda

 • <

  povezivanje trebovanja sa radnim nalogom

 • predatnice

 • automatska evidencija utrošenog materijala u odnosu na normirani prema svakom radnom nalogu i to u robnom i finansijskom iznosu

 • nalozi za rastavljanje prema normativu iz rastavnice (mesare, klanice itd.)

 • automatsko ažuriranje robnog i finansijskog stanja robe u magacinu po nabavnim cenama, izdvajanje artiklala prema više kriterijuma odjedanput, izdvajanje artikala sa stanjem većim od nule, stanjem jednakim ili manjim od nule i stanjem ispod minimalne količine

 • automatsko ažuriranje kartica artikala (ulaz, izlaz, stanje, nabavna cena, zaduženje, razduženje, nabavni saldo, izdvajanje prema razdoblju)

 • razduživanje skladišta po prosečnim cenama

 • dnevnik (prikaz svih kartica na jednom mestu)

 • promet materijala uz mogućnost izdvajanja prema razdoblju i grupama materijala

 • zaključivanje godine uz svođenje robnog i finansijskog stanja svih artikala na nulu uz istovremenu automatsku izradu početnog stanja za narednu godinu

 • brisanje godine

 • mogućnost naknadne ispravke, brisanja i ubacivanja podataka u dokumente ili ubacivanja i brisanja čitavih dokumenata uz ponovni obračun čitavog prometa
.