radi

Croatian / Serbian / English

Materijalno knjigovodstvo i proizvodnja - slike

  • Primka
  • Lista proizvoda
  • Normativ proizvoda
  • Izdatnica
  • Radni nalog
  • Promet materijala


Primka
^

Primka | materijalno knjigovodstvo
Primka je osnovni dokument koji automatski uvećava materijalno i financijsko stanje zaliha materijala na skladištu. U materijalnom knjigovodstvu i proizvodnji financijsko stanje zaliha je izraženo po nabavnim cijenama.


Lista proizvoda
^

Lista proizvoda
Za svaki proizvod koji ste uz neophodne podatke o njemu upisali u listu, možete specificirati normativ. To ju stvari spisak svih materijala koje ste prethodno upisali u listu artikala, a od kojih se dotični proizvod sastoji.


Normativ proizvoda
^

Normativ proizvoda
Normativ može sadržavati neograničen broj vrsta materijala uz količinu koja je za svaki materijal ponaosob predviđena kao sastojak proizvoda. Zbog bržeg rada može se prekopirati sličan normativ koji je prethodno napravljen.


Izdatnica
^

Izdatnica | materijalno knjigovodstvu
Izdatnica je osnovni dokument koji automatski smanjuje robno i financijsko stanje zaliha materijala na skladištu. U materijalnom knjigovodstvu izdatnicu formirate ručno, a u proizvodnji se ona formira automatski povezivanjem s radnim nalogom.


Radni nalog
^

Radni nalog
U radnom nalogu se prema zadanim normativima automatski izračunava normirani materijal količinski i financijski (po nabavnim cijenama), potrošeni materijal prema normativu i stvarno potrošeni materijal. Jedna ili više izdatnica se automatski manifestiraju na radni nalog.


Promet materijala
^

Promet materijala
U prometu materijala za svaki materijal i željeno razdoblje možete vidjeti ulaz, izlaz i stanje i to materijalno i financijski.