radi

Croatian / Serbian / English

Obrtničko knjigovodstvo


Adacco program za obrtničko knjigovodstvo u velikoj je mjeri automatiziran program za potpuno obavljanje obrtničkog knjigovodstva. Programom se može voditi više razina obrtničkog poslovanja. Pogodnost za knjigovodstvene agencije je mogućnost vođenja poslovanja za neograničen broj komintenata.

Pojedine stavke iz knjiga U-RA i I-RA vezane su uz knjigu primitaka i izdataka. Čim se neki od računa označi zatvorenim, odnosno plaćenim, u knjizi primitaka i izdataka automatski se dodaje pripadajući redak i prenose upisani iznosi. Prema proknjiženim stavkama iz knjiga U-RA i I-RA programom se može pratiti i evidencija uplata PDV-a, izračunavati poreze po razdobljima, te automatski ispisivati zakonom propisane obrasce za uplate PDV-a.

Program je usklađen s najnovijim EU propisima: PDV obrazac, obrazac ZP, obrazac PDV-S, obrazac U-RA, obrazac I-RA.


Sadržaj

  • knjiga primitaka i izdataka, unos, izmjena, brisanje, sortiranje i renumeracija po datumima
  • knjiga prometa, automatsko knjiženje u knjigu primitaka i izdataka
  • knjiga izlaznih računa, otvoreni računi, zatvoreni, preplaćeni, računi za koje je plaćen porez ili još nije, selektiranja računa prema razdoblju, kupcu, datumu uplate poreza, automatsko prebacivanje u KPI sa zatvaranjem računa
  • knjiga ulaznih računa, otvoreni, zatvoreni, preplaćeni računi, selektiranje po razdoblju, dobavljaču, automatsko prebacivanje u knjigu primitaka i izdataka sa zatvaranjem
  • knjige U-RA i I-RA podijeljene u tri liste, ulazni/izlazni računi, vlastita potrošnja i predujmovi
  • automatsko izračunavanje i uplata ukupnog poreza za zadano razdoblje, prema knjigama U-RA i I-RA, mogućnost naknadnih prepravki prije ispisa PDV obrasca