radi

Croatian / Serbian / English

Osnovna sredstva - slike

  • Lista osnovnih sredstava
  • Obračun amortizacije
  • Kartica osnovnog sredstva


Lista osnovnih sredstava
^

Lista osnovnih sredstava
Prije nego što počnete sa obračunima amortizacije, popunite listu osnovnih sredstava. Osnovno sredstvo se pridodaje u listu kao nabavka novog osnovnog sredstva, ili upis postojećeg.


Obračun amortizacije
^

Obračun amortizacije
Obračun amortizacije se obavlja u proizvoljno odabranim razdobljima.


Kartica osnovnog sredstva
^

Kartica osnovnog sredstva
Promet po nekom osnovnom sredstvu se može pregledati otvaranjem njegove pripadajuće kartice.