radi

Croatian / Serbian / English

Obračun plaća i kadrovska evidencija


Adacco program za obračun plaća i kadrovsku evidenciju obuhvaća operacije upisivanja i obrade podataka o zaposlenima i o obračunima plaća za zaposlene po mjesecima ili za razdoblje. Program omogućuje jednostavno izračunavanje obračuna plaća po mjesecima, te njihovu obradu.

Operacija izračunavanja plaće za jednog zaposlenog u jednom mjesecu izvedena na posebno praktičan način: svi su parametri i sve vrijednosti prikazane na ekranu; istovremeno sa upisom pojedinih parametara vidljive su i izračunate vrijednosti. Tako se mogu podešavati rezultati jer svakim je upisanim iznosom odmah izračunat i vidljiv učinak. Programom se mogu obavljati pojednačni obračuni za svakog zaposlenog u tekućem mjesecu ili se obračun može obaviti automatski, za sve zaposlene odjednom. Ova moćna opcija automatskog obračunavanja omogućuje izračunavanje plaća jednim potezom za neograničen broj radnika.

Programom je moguće obračunavati više isplata u jednom mjesecu. Kada se nakon obavljenih nekoliko takovih višekratnih isplata zbroje pojedinačni izračunati iznosi, ukupne sume svih dobivenih podataka jednake se kao da je obavljena jedna isplata sa ukupnom početnom plaćom.

Obrazac JOPPD sa stranicom A i B automatski se formira iz pojedinačnih obračuna po zaposlenima. Ujedno se automatski formira tekst fajl u formatu specificiranom od strane Porezne uprave za dostavljanje JOPPD obrasca u elektroničkom obliku.

Obavljenjem ukupnog obračuna za jednog zaposlenog unutar zadanog razdoblja dobije se porezni karton.

Mnogobrojne dodatne opcije omogućuju ispis rezultata obračuna po općinama stanovanja, iznosa isplaćenih na štednu knjižicu ili žiro račun, ukupan prikaz obustava, ukupan iznos dohodaka na bruto itd.

Program Obračun plaća i kadrovska evidencija je povezan sa programom za kreiranje i ispis virmana. Nakon što u programu za virmane pripremite set virmana za određenu firmu, prilikom obavljanja ukupnog obračuna plaća za sve zaposlene za jedan mjesec dovoljno je aktivirati opciju Lista virmana, odabrati pripremljeni set i program će automatski sve izračunate vrijednosti prenijeti u virmane i odštampati ih na štampaču.

Ukoliko pored programa Obračun plaća i kadrovska evidencija imate i Finacijsko knjigovodstvo, oni mogu biti povezani u integralnu verziju: obračun za sve zaposlene za jedan mjesec može se nalogom "Prebaci u financijsko" prenijeti u temeljnicu u financijsko knjigovodstvo.


Sadržaj

  • kadrovska evidencija sa matičnim podacima za svakog zaposlenog: šifra, ime i prezime, JMBG, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, bračno stanje, broj djece, osobni odbitak, zanimanje, kvalifikacija, završena škola, staž, vrsta posla, kategorija invaliditeta, dodatni podaci o zaposleniku prema zakonskim propisima (evidencija svih 20 propisanih podataka)

  • unos i izmjena stopa doprinosa, osnovnog osobnog odbitka, stopa poreza, mogućnost izmjena ili brisanja u slučaju zakonskih izmjena

  • obračun za pojedini mjesec po radnicima: početna plaća bruto ili neto, minuli rad, akontacija, regres, radno vrijeme (redovan rad, preko vremeni, praznik, godišnj odmor, plaćeni dopust, neplaćeni dopust, vojna vježba, bolovanje, itd.), istovremeni ispis rezultata obračuna s upisom pojedinih podataka (mogućnost podešavanja parametara dok se ne dobije željeni iznos)

  • automatski obračun mjesečne plaće za sve radnike u jednom koraku, prema zadanoj početnoj plaći i pojedinim koeficijentima radnika

  • analiza ukupnog obračuna za zadani mjesec: automatski zbrojeni pojedinačni obračuni, pregled podataka, ispis obračuna, izvještaja za ZAP , automatsko generiranje potrebnih virmana i prelazak u modul za virmane

  • ukupni obračun za zadano razdoblje

  • ukupni obračun po općinama stanovanja zaposlenih

  • ukupni obračun po zaposlenom za razdoblje, ispis porezne kartice u zadanom razdoblju

  • svi potrebni obrasci i njihovi ispis: JOPPD, PK, M4, SPL itd.

  • ispis PK, M4, obrazaca na magnetni medij kao i automatsko formiranje tekst fajla u formatu specificiranom od strane Porezne uprave za dostavljanje JOPPD obrasca u elektroničkom obliku.