Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Obračun plata i kadrovska evidencija


Adacco.net program za obračun plata i kadrovsku evidenciju obuhvata operacije upisivanja i obrade podataka o zaposlenima i o obračunima plata za zaposlene po mesecima ili za razdoblje. Program omogućava jednostavno izračunavanje plata po mesecima, te njihovu obradu.

Operacija izračunavanja plate za jednog zaposlenog u jednom mesecu izvedena je na posebno praktičan način: svi su parametri i sve vrednosti prikazane na ekranu; istovremeno sa upisom pojedinih parametara vidljive su i izračunate vrednosti. Tako se mogu podešavati rezultati jer svakim je upisanim iznosom odmah izračunat i vidljiv rezultat.

Programom je moguće obračunavati više isplata u jednom mesecu. Kada se nakon obavljenih nekoliko takvih višekratnih isplata saberu pojedinačni izračunati iznosi, ukupne sume svih dobijenih podataka jednake se kao da je obavljena jedna isplata sa ukupnom početnom platom.

Izveštaj o porezima i doprinosima koji se plaćaju po odbitku za jednu isplatu automatski se formira iz pojedinačnih obračuna po zaposlenima i prenosi u obrazac PPP-PD. Obrazac se može odštampati i automatski generisati jedinstveni zapis iskazan XML jezikom koji se na kraju podnosi elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Obavljenjem ukupnog obračuna za zadato razdoblje (npr. čitavu godinu) za sve zaposlene dobija se obrazac PPP i M4-K.

Mnogobrojne dodatne opcije omogućuju ispis rezultata obračuna po opštinama stanovanja, iznosa isplaćenih na štednu knjižicu ili tekući račun, ukupan prikaz obustava, ukupan iznos dodataka itd.

Program Obračun plata i kadrovska evidencija je povezan sa programom za kreiranje i ispis virmana. Nakon što u programu za virmane pripremite set virmana za određenu firmu, prilikom obavljanja ukupnog obračuna plata za sve zaposlene za jedan mesec dovoljno je aktivirati opciju Lista virmana, odabrati pripremljeni set i program će automatski sve izračunate vrednosti preneti u virmane i odštampati ih na štampaču.

Program za Obračun plata je povezan u integralnu verziju zajedno sa programom Finansijsko knjigovodstvo. Obračun za sve zaposlene za jedan mesec se može nalogom "Prebaci u finansijsko" preneti u nalog za knjiženje programa Finansijsko knjigovodstvo.


Sadržaj

  • kadrovska evidencija sa matičnim podacima za svakog zaposlenog: identifikacioni broj, redni broj, jedinica i odeljenje unutar firme, šifra, prezime, ime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja, državljanstvo, bračno stanje, vojni rok, vrsta primaoca prihoda, olakšice, beneficirani staž, zanimanje, kvalifikacija, završena škola, vrsta posla, način obračuna, cena bruto sata, koeficijent posla, staž, način isplate, broj tekućeg računa, banka, mesto stanovanja, adresa, telefoni, opština prijave zdravstvenog osiguranja, ostale napomene

  • upis i izmene stopa doprinosa i aktuelnih podataka: PIO, zdravstvo i nezaposlenost na teret zaposlenog i na teret poslodavca, stopa poreza, iznos poreskog oslobođenja, minimalna bruto zarada, najniža osnovica i najviša osnovica

  • mogućnost obračuna više isplata u jednom mesecu

  • obračun za pojedini mesec po zaposlenima: datum obračuna, početna zarada bruto ili neto, zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, bruto zarada, pun fond sati za mesec, stvarni sati rada za mesec, srazmerna minimalna osnovica, srazmerno poresko oslobođenje, osnovna zarada, naknade zarade (bolovanje do i preko 30 dana, porodiljsko, godišnji odmor, plaćeno ili neplaćeno odsustvo itd.), uvećanja zarade (prekovremeni, smenski rad, noćni rad, rad na praznik) minuli rad, radni učinak, dodaci na bruto zaradu (topli obrok, regres itd.), dodaci na neto zaradu (prevoz, dnevnice, smeštaj na službenom putu, korišćenje sopstvenog automobila itd.), obustave, istovremeni ispis rezultata obračuna sa upisom pojedinih podataka (mogućnost podešavanja parametara dok se ne dobije željeni iznos)

  • analiza ukupnog obračuna za zadati mesec: automatski sabrani pojedinačni obračuni, pregled podataka, štampanje obračuna, automatsko generisanje potrebnih virmana i prelazak u modul za virmane

  • ukupan obračun za zadato razdoblje, ispis M4-K obrasca i PPP obrasca

  • ukupan obračun po zaposlenom za razdoblje

  • automatsko generisanje PPP-PD obrasca i štampa na printeru

  • automatsko generisanje jedinstvenog zapisa iskazanog XML jezikom koji se podnosi elektronskim putem preko portala Poreske uprave


.