Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Obračun plata - slike

  • Podaci o zaposlenom
  • Pojedinačni obračun
  • Ukupni obračun za mesec
  • Obrazac PPP-PD


Podaci o zaposlenom
^

Podaci o zaposlenom
Program za obračun plaća sadrži i kadrovsku evidenciju. Pre nego što počnete obračunavati plate, popunite podatke o zaposlenima.


Pojedinačni obračun
^

Pojedinačni obračun
Obračunavati možete počevši od bruto ili od neto plate. Čim u prozoru upišete neki od iznosa od kojeg se sastoji plata, odmah su vidljivi svi rezultati obračuna.


Ukupni obračun za mesec
^

Ukupni obračun za mesec
Nakon obavljenih obračuna, rezultate možete pogledati u ukupnom obračunu.


Obrazac PPP-PD
^

Obrazac PPP-PD
U PPP-PD obrazac se automatski prenose svi podaci iz pojedinačnih obračuna. Nakon toga se klikom na dugme XML fajl generira zapis u formatu specificiranom od strane Poreske uprave za dostavljanje PPP-PD obrasca u elektronskom obliku..