radi

Croatian / Serbian / English
sl0
Cjenik


Mogućnost izbora između različitih paketa i edicija naših programa koji se razlikuju po ugrađenim mogućnostima i trajanju licence.

Što je Professional, a što RENT edicija?


Adacco programi se instaliraju automatski iz fajla za ukupnu instalaciju SetupAdaccoNet.exe downloadanog s našeg sajta www.adacco.hr. Na sajtu su dostupni i instalacijski fajlovi za najnovije dostupne verzije ("upgrade-ove") za pojedine module. Korisnici koji imaju instaliranu bilo DEMO, RENT ili professional veziju na svom računalu, uvijek mogu skinuti i instalirati u svoje Adacco programe i najnoviji "upgrade". Proizvođač Adacco d.o.o. redovno na internet stavlja unaprijeđene i usavršene verzije Adacco modula.

Adacco pogrami su potencijalnim korisnicima dostupni u dvije osnovne edicije: RENT i Professional. Za razliku od Professional edicije, odnosno trajne licence čiji vlasnik je kupio programe koji su u od tada njegovom vlasništvu, vlasnik RENT edicije, odnosno licence za iznajmljivanje je dobio pravo da koristi softver u određenom periodu.

RENT edicija Adacco knjigovodstvenog softvera sadrži sve opcije i sve mogućnosti kao i najnaprednija Professional edicija Adacco softvera. Razlika je u cijenama i načinu naplaćivanja za korištenje softvera.

Kakva je razlika između kupovine softvera trajnom licencom i licencom za iznajmljivanje?
Kupac RENT licence nije kupio softver i programi koje koristi nisu trajno vlasništvo korisnika. Kupac je ovim načinom praktično iznajmio softver. Ono što korisnik plaća je RENT licenca za korištenje. RENT licenca je vremenski ograničena dozvola za korištenje nekog od Adacco programskih modula. Jedna RENT licenca traje 180 dana.

Kako radi program koji je kupljen u RENT ediciji?
Na početku rada korisnik upisuje šifru koju mu je poslao proizvođač ili distributer Adacco programa. Od toga dana program počinje odbrojavati dane perioda u kojem vrijedi njegova licenca. Korisniku je uvijek dostupan pregled na preostali broj dana. Nekoliko dana prije isteka perioda program će upozoravati korisnika da mu se bliži kraj plaćenog iznamljenog perioda i korisnik, ako želi, tada može produžiti period za još 180 dana. Potrebno je samo da upiše novu šifru koju će opet tražiti od proizvođača ili distributera Adacco programa.
Plaćeni period se može produžiti za po još dodatnih 180 dana kad god to korisnik želi. Ako je to učinio odmah, tada će mu u prikazu preostalog broja dana pisati da mu je ostalo 360 ili 540 dana itd.

Koje su prednosti kupovine RENT edicije u odnosu na standardnu kupovinu programa?
Ukoliko niste sigurni kako će se posao odvijati i i što će se desiti s vašim poslovnim okruženjem za 6 ili 12 mjeseci, tada je manje rizično uzeti A-RENT paket softvera. Ovim načinom su u prvih nekoliko godina troškovi za softver niži.
Početne cijene za ovaj način korištenja su mnogo niže i umnogome mogu olakšati početak poslovanja u ovim kriznim i rizičnim vremenima. Naglasak je u tome da kupac ODMAH dobija najnapredniji paket vrhunskog poslovnog softvera koji mu od prvog dana pruža sve mogućnosti za unapređivanje i olakšavanje praćenja poslovanja.