radi

Croatian / Serbian / English

Putni nalozi


Adacco program za putne naloge je sveobuhvatam program za izdavanje putnih naloga i obračun putnih troškova i dnevnica bilo da se radi o putu u tuzemstvo ili inozemstvo.

Program je povezan s tablicama iz ostalih modula u svrhu iskorišćavanja već upisanih podataka. To je primjerice lista zaposlenih iz obračuna plaća, lista inozemnih valuta s tečajevima i lista blagajni. Isključivo za modul putni nalozi mogu se prethodno popuniti ili popunjavati u toku rada tablice kao što su lista država, lista relacija, lista prijevoznih sredstava, lista zadaća i lista troškova. Uz već popunjene pomoćne tablice ne moraju se u putni nalog i obračun putnih troškova svaki put ponovo upisivati isti podaci već se ti podaci samo preslikavaju.

Postoji i mogućnost pisanja izvješća s puta kao i evidencije početnog i završnog stanja brojila ukoliko se na put ide vlastitim automobilom.

Program evidentira predujmove i uzima ih u obzir prilikom konačnog putnog računa.

Putni nalog i putni obračun mogu se odmah odštampati na papir.


Sadržaj

 • lista putnih naloga s rednim brojevima, datumima izdavanja putnih naloga i imenima i prezimenima zaposlenih koja su poslana službeni put

 • podaci o zaposlenom koji se mogu preslikati iz liste zaposlenih u putni nalog

 • datum početka putovanja i mjesto u koje se putuje

 • zadaća koja se u putni nalog može preslikati iz liste zadaća

 • očekivano trajanje puta u danima

 • vozilo s registarskim brojem koje se može preslikati iz liste vozila

 • predujmovi u kunama ili inozemnoj valuti ukoliko se putuje u inozemstvo

 • lista predujmova je povezana s listom inostranih valuta i odmah preračunava inozemnu valutu u kune ili obratno prema tečaju

 • obračun dnevnica u putnom računu bilo da se radi o kunama ili inozemnoj valuti (potrebno je upisati datum i sat početka i završetka putovanja , program sam izračuna broj dnevnica)

 • u slučaju putovanja u inozemstvo potrebno je upisati državu u koju se putovalo i povezati obračun s listom valuta i tečajem

 • obračun prijevoznih troškova za putovanja izvršeno vlastitim automobilom (potrebno je upisati ili preslikati vozilo iz liste vozila, broj prijeđenih kilometara i cijenu goriva po kilometru, a propisani prijevozni trošak program sam izračuna

 • cijenu goriva po kilometru je moguće izračunati u inozemnoj valuti ukoliko se putuje u inozemstvo i preračunati u kune ili obratno povezivanjem s listom valuta i tečajem

 • obračun ostalih troškova u putnom računu (hotel, cestarine itd.)

 • ostali troškovi se mogu prikazati u inozemnoj valuti i u kune ili obratno povezivanjem s listom valuta i tečajem

 • obračun predujmova bilo da su u kunama ili inozemnoj valuti

 • evidencija početnog i završnog stanja brojila na automobilu

 • izvješće s puta

 • ispis putnog naloga i putnog računa