radi

Croatian / Serbian / English

Veleprodaja (Robno knjigovodstvo)


Adacco program za robno knjigovodstvo i fakturiranje obavlja poslove što ih obično nazivamo veleprodajom. Što je sa stanovišta komjuterskog programa veleprodaja? U biti, radi se o operacijama zaprimanja i otpremanja robe na veleprodajno, odnosno robno skladište, praćenju tih operacija pravilnom i propisanom dokumentacijom, te analizi proknjiženih podataka. Program sadrži dokumente za veletrgovačko poslovanje i upravljanje robom: kalkulacije, primke, otpremnice, povratnice (nabavljene i prodane robe) i međuskladišnice. Sva proknjižena roba automatski se upisuje u kartice roba, skladišta i dnevnik.

Adacco program za robno knjigovodstvo sadrži mnogo opcija koje nisu dio direktnog robnog knjigovodstva. Program može raditi kao samostalna aplikacija nekog veletrgovačkog poduzeća koje nema u okviru svog poslovanja financijsko knjigovodstvo jer to za njih obavlja knjigovodstveni servis, a ipak želi u svom poduzeću imati potpuno praćenje toka poslovanja, preglede otvorenih i zatvorenih stavki kupaca i dobavljača i druge evidencije financijskog knjigovodstva. Pored toga ovaj program sadrži sijaset dodatnih opcija kojima možete u potpunosti obračunavati poreze, pregledavati rezultate poslovanja po razdobljima i kupcima i još mnogo drugoga.

Opcije robnog knjigovodstva nazvane Poravnavanje i vraćanje stanja spadaju o grupu što smo ih nazvali samoodržavanje. Radi se o jedinstvenim i do sad nezamislivim mogućnostima u praksi kompjutorskog knjigovodstva. Svaki od proknjiženih dokumenata se može poništiti tj. izbrisati. Nalogom "vrati stanje za jedan korak" može se poništiti npr. otpremnica i vratiti stanje na skladište kakvo je bilo prije te otpremnice. Nalogom "vrati stanje na zadani datum" može se izbrisati promet iz čitavog proteklog razdoblja i vratiti stanje na skladištu koje je bilo zadatog datuma. Ove su mogućnosti od ogromne pomoći u praksi, oslobađaju korisnika straha od pogreški pri upisu, omogućuju mu da sam ispravlja i podešava podatke i čini nepotrebnim klasično "održavanje", tj. intervencije programera ili proizvođača programa na proknjiženim podacima.

Knjiženje programom Robno knjigovodstvo i fakturiranje potpuno je automatizirano. Popratne evidencije (primjerice, zapisnik o promjeni cijena ili upis u trgovačku knjigu) i proračuni obavljaju se automatski i bez sudjelovanja korisnika. Svi potrebni dokumenti se mogu preslikati jedan u drugi (npr. predračun u otpremnicu ili račun itd.) što ubrzava rad i umanjuje mogućnost pogrešaka.

Program Robno knjigovodstvo i fakturiranje može biti povezan sa Financijsko knjigovodstvom. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco programa tj. ako uz Robno knjigovodstvo imate instalirano i Financijsko knjigovodstvo vaše će Robno knjigovodstvo biti povezano (integrirano) sa Financijskim, tako da će knjiženja iz Robnog knjigovodstva biti automatski obavljana i u Financijskom.

Program je usklađen s najnovijim EU propisima: PDV obrazac, obrazac ZP, obrazac PDV-S, obrazac U-RA, obrazac I-RA.


Sadržaj

 • mogućnost rada sa proizvoljnim brojem skladišta

 • izbor metode prikaza poslovanja - po nabavoj ili po prodajnoj cijeni

 • metode vođenja skladišta po prosječnoj cijeni

 • primke, međuskladišnice, zapisnici o promjeni cijena, povratnice (prodane robe, nabavljene robe)

 • narudžbenice, predračuni (ponude)

 • lista artikala: šifra, naziv, šifra grupe, složeni proizvodi (sastoje se od više artikala) - cjenik sa mogućnošću selektiranja i ažuriranja

 • veleprodajne kalkulacije: domaće (šifra, naziv, količina, jed. cijena, izr. vrijednost. izr. cijena, lista zavisnih troškova čija se suma automatski proporcionalno raspoređuje prema vrijednosti)

 • uvozne kalkulacije (cijene u valuti i kunama, lista valuta sa pripadajućim tečajnim listama itd.), automatsko generiranje primke

 • mogućnost vođenja ulaznih narudžbi, (roba i usluga), količina, isporučena količina, ostatak, preslikavanje u otpremnicu ili račun

 • otpremnice (red. broj, kupac, skladište kupca iz liste skladišta za svakog kupca, šifra prodavača iz lista prodavača, datum narudžbe, valuta, DVO, model, poziv na broj, preslikavanje predračuna u otpremnicu, preslikavanje ulazne narudžbe, istovremeno generiranje računa, paritet, način plaćanja itd...

 • knjiga izlaznih računa, otvoreni računi, zatvoreni, preplaćeni, računi za koje je plaćen porez ili još nije, selektiranja računa prema razdoblju, kupcu, prodavaču, datumu uplate poreza

 • račun za usluge, za robu, istovremeno generiranje otpremnice

 • knjiga ulaznih računa, otvoreni, zatvoreni, preplaćeni računi, selektiranje po razdoblju, dobavljaču, veza sa žiro računima

 • knjige URA I IRA podijeljene u tri liste, ulazni/izlazni računi, vlastita potrošnja i predujmovi

 • automatsko izračunavanje i uplata ukupnog poreza za zadano razdoblje, naknadne prepravke, ispis PDV obrasca

 • knjiga izvještaja sa žiro računa sa evidencijom salda, veza žiro računa sa ul. i izl. računima, automatsko zatvaranje računa

 • automatski generirana trgovačka knjiga

 • rekapitulacija razlika u cijeni NV, marža, PVbPDV, porez, PV za svaku otpremnicu za razdoblje, po kupcima

 • stanje na skladištu, kartice robe, dnevnik robnog knjigovodstva

 • lista grupa proizvoda, lista složenih proizvoda (sastoji se od specificiranih količina artikala sa skladišta)

 • prijenos u novu godinu prilikom zaključivanja godine

 • inventurne liste, automatsko ažuriranje robe na skladištu

 • mogućnost vraćanja stanja na skladištu za jedan ili više koraka (poništavanje zadnjeg ili nekoliko zadnjih dokumenata u slučaju greške) - samoodržavanje tj. samostalno ispravljanje

 • vraćanje stanja na zadani datum (brisanje zadnjh nekoliko dana)

 • knjiga obračuna PDV-a, automatsko obračunavanje PDV-a iz knjige ulaznih i izlaznih računa