Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Veleprodaja (Robno knjigovodstvo) i fakturisanje


Adacco program za robno knjigovodstvo i fakturisanje obavlja poslove koje obično nazivamo veleprodajom. Šta je sa stanovišta komjuterskog programa veleprodaja? Radi se o operacijama primanja i otpremanja robe na veleprodajni, odnosno robni magacin, praćenju tih operacija pravilnom i propisanom dokumentacijom, te analizi proknjiženih podataka. Program sadrži dokumente za veletrgovačko poslovanje i upravljanje robom: kalkulacije, prijemnice, otpremnice, povratnice (nabavljene i prodate robe) i interne prenosnice na drugi magacin. Sva proknjižena roba automatski se upisuje u kartice roba, magacin i dnevnik.

Adacco program za robno knjigovodstvo sadrži mnogo opcija koje nisu deo direktnog robnog knjigovodstva. Program može raditi kao samostalna aplikacija nekog veletrgovačkog preduzeća koje nema u okviru svog poslovanja finansijsko knjigovodstvo jer to za njih obavlja knjigovodstvena agencija, a ipak želi u svom preduzeću imati potpuno praćenje toka poslovanja, preglede otvorenih i zatvorenih stavki kupaca i dobavljača i druge evidencije finansijskog knjigovodstva. Pored toga ovaj program sadrži mnogo dodatnih opcija kojima možete u potpunosti obračunavati poreze, pregledavati rezultate poslovanja po periodima, grupama, kupcima i još mnogo drugoga.

Opcije veleprodajnog knjigovodstva nazvane Poravnavanje i vraćanje stanja spadaju o grupu što smo ih nazvali samoodržavanje. Radi se o jedinstvenim i do sad nezamislivim mogućnostima u praksi kompjuterskog knjigovodstva. Svaki od proknjiženih dokumenata se može poništiti tj. izbrisati. Nalogom "vrati stanje za jedan korak" može se poništiti npr. otpremnica i vratiti stanje na skladište kakvo je bilo pre te otpremnice. Nalogom "vrati stanje na zadati datum" može se izbrisati promet iz čitavog proteklog razdoblja i vratiti stanje na skladištu koje je bilo zadatog datuma. Ove su mogućnosti od ogromne pomoći u praksi, oslobađaju korisnika straha od pogreški pri upisu, omogućavaju mu da sam ispravlja i podešava podatke i čini nepotrebnim klasično "održavanje", tj. intervencije programera ili proizvođača programa na proknjiženim podacima.

Knjiženje programom Veleprodajno knjigovodstvo i fakturisanje potpuno je automatizovano. Propratne evidencije (na primer, nivelacija cena ili upis u Knjigu evidencije prometa i usluga i proračuni obavljaju se automatski i bez sudelovanja korisnika. Svi potrebni dokumenti se mogu preslikati jedan u drugi (npr. predračun u otpremnicu ili račun itd.) što ubrzava rad i umanjuje mogućnost pogrešaka.

Program Veleprodajno knjigovodstvo i fakturisanje može biti povezan sa Finansijskim knjigovodstvom. Ukoliko imate integralnu verziju Adacco.net programa tj. ako uz Veleprodajno knjigovodstvo imate instalirano i Finansijsko knjigovodstvo, vaše će Veleprodajno knjigovodstvo biti povezano (integrisano) sa Finansijskim knjigovodstvom, tako da će knjiženja iz Veleprodajnog knjigovodstva biti automatski obavljana i u Finansijskom knjigovodstvu.


Sadržaj

 • mogućnost vođenja knjigovodstva za neograničen broj firmi

 • mogućnost rada sa neograničenim brojem magacina unutar jedne firme

 • zajednička lista partnera (kupci, dobavljači i kupci+dobavljači)

 • izbor metoda prikaza poslovanja - po nabavoj ili po prodajnoj ceni

 • paralelno praćenje prometa na skladištima po nabavnim i prodajnim cenama

 • prijemnice, interne prenosnice, nivelacije cena, povratnice (prodate robe, nabavljene robe)

 • porudžbenice, predračuni (ponude)

 • lista artikala: šifra, naziv, šifra grupe, složeni proizvodi (sastoje se od više artikala) - cenovnik sa mogućnošću selekcije i ažuriranj

 • veleprodajne kalkulacije: domaće (šifra, naziv, količina, jedinična cena, izračunata vrednost, izračunata cena, lista zavisnih troškova čija se suma automatski proporcionalno raspoređuje prema vrednosti

 • uvozne kalkulacije (cene u valuti i dinarima, lista valuta sa pripadajućim kursnim listama itd.), automatsko generisanje prijemnice

 • mogućnost vođenja ulaznih porudžbina (roba i usluga): količina, isporučena količina, ostatak, preslikavanje u otpremnicu ili račun

 • otpremnice: redni broj, kupac, skladište kupca (iz liste skladišta za svakog kupca), šifra prodavca (iz liste prodavaca), datum porudžbine, valuta, DPO, model, poziv na broj, preslikavanje predračuna u otpremnicu, preslikavanje ulazne porudžbine, istovremeno generisanje računa, paritet, način plaćanja itd...

 • knjiga izdatih računa, otvoreni računi, zatvoreni, preplaćeni, računi za koje je plaćen porez ili još nije, selekcije računa prema razdoblju, kupcu, prodavcu, datumu uplate poreza

 • račun za robu i usluge, istovremeno generisanje otpremnice

 • knjiga primljenih računa, otvoreni, zatvoreni, preplaćeni računi, selekcija po razdoblju, dobavljaču, veza sa tekućim računima

 • mogućnost izdvajanja tipa računa ili ispis posebne knige u knjigama KPR i KIR za avansne račune, izvoz, uvoz, sopstvenu potrošnju itd.

 • automatsko izračunavanje i uplata ukupnog poreza za zadato razdoblje, naknadne prepravke

 • knjiga izveštaja sa tekućeg računa sa evidencijom salda, veza tekućeg računa sa primljenim i izdatim računima računima, automatsko zatvaranje računa

 • automatski generisana Knjiga evidencije prometa i usluga

 • rekapitulacija razlika u ceni: nabavna vrednost, razlika u ceni, prodajna vrednost bez poreza, porez, prodajna vrednost (za svaku otpremnicu itd.), za razdoblje, po kupcima

 • stanje na skladištu, saldo, nabavi i prodajni, kartice robe, po nabavnoj ili prodajnoj ceni, dnevnik veleprodajnog knjigovodstva

 • lista grupa proizvoda, lista složenih proizvoda (sastoji se od specificiranih količina artikala sa skladišta)

 • prenos u novu godinu prilikom zaključivanja godine

 • popisne liste, automatsko ažuriranje robe na skladištu

 • izlazne kalkulacije, pregled poslovanja po kupcima, zarada po razdobljima itd.

 • mogućnost menjanja i ispravljanja, brisanja ili ubacivanja bilo kojeg od obračunatih dokumenata - samoodržavanje tj. samostalno ispravljanje

 • vraćanje stanja za jedan korak, vraćanje stanja na zadati datum


.