radi

Croatian / Serbian / English

Robno knjigovodstvo - slike

  • Lista artikala i usluga
  • Veleprodajna kalkulacija
  • Ispis računa
  • Skladište
  • Rekapitulacija razlika u cijeni


Lista artikala i usluga
^

Lista artikala i usluga
Robno knjigovodstvo je u osnovi vrlo jednostavno: primate i skidate robu sa skladišta. Prije nego počnete formirati dokumente koji obavljaju prijem i skidanje robe, možete popuniti listu artikala. Ali i ne morate. Ako se prilikom prijema robe upiše šifra artikla kojeg još nema u listi artikala, on se automatski pridodaje u toku rada.


Veleprodajna kalkulacija
^

Veleprodajna kalkulacija
Veleprodajnom kalkulacijom kalkukirate nabavnu cijenu. Paralelno s kalkulacijom se formira i pripadajuća primka koja zaprima robu na skladište.


Ispis računa
^

Ispis računa
Roba se skida računom. Račun se smješta u knjigu izlaznih računa. Po izlasku iz računa, roba naznačena u računu se skida sa skladišta.


Skladište
^

Skladište
Program paralelno skida robu po nabavnoj i po prodajnoj cijeni. Prozorom 'skladište' možete prikazati stanje na tekućem skladištu ili bilo kojem koje odaberete.


Rekapitulacija razlika u cijeni
^

Rekapitulacija razlika u cijeni
Rekapitulacijom razlika u cijeni možete pregledavati obavljeni izlazni promet po bilo kojem od odabranih kriterija.