Croatian / Serbian / English
.

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Robno knjigovodstvo - slike

  • Lista artikala i usluga
  • Veleprodajna kalkulacija
  • Štampanje računa
  • Skladište
  • Rekapitulacija razlika u cijeni


Lista artikala i usluga
^

Lista artikala i usluga
Veleprodajno knjigovodstvo je u osnovi vrlo jednostavno: primate i skidate robu sa skladišta. Pre nego počnete formirati dokumente koji obavljaju prijem i skidanje robe, možete popuniti listu artikala. Ali i ne morate. Ako se prilikom prijema robe upiše šifra artikla kojeg još nema u listi artikala, on se automatski pridodaje u toku rada.


Veleprodajna kalkulacija
^

Veleprodajna kalkulacija
Veleprodajnom kalkulacijom kalkulišete i nabavnu i prodajnu cenu. Paralelno sa kalkulacijom se formira i pripadajuća prijemnica koja prima robu na skladište.


Štampanje računa
^

Štampanje računa
Roba se skida računom. Račun se smešta u knjigu izdatih računa. Po izlasku iz računa, roba naznačena u računu se skida sa skladišta.


Skladište
^

Skladište
Program paralelno skida robu po nabavnoj i po prodajnoj ceni. Prozorom 'skladište' možete prikazati stanje na tekućem skladištu ili bilo kojem koje odaberete.


Rekapitulacija razlika u ceni
^

Rekapitulacija razlika u ceni
Rekapitulacijom razlika u ceni možete pregledavati obavljeni izlazni promet po bilo kojem od odabranih kriterijuma..