radi

Croatian / Serbian / English
Install
Ukupna instalacija
Upgrade

Instalacija Adacco.net programa - uputstvo


Uvjeti za instalaciju Adacco.net knjigovodstvenog programa


 • Na Vašem računalu treba biti instaliran operativni sistem Windows 7 +SP1, Windows 8 ili Windows 10.
 • Vaše računalo može biti podešeno tako da zabranjuje instalaciju nepoznatih programa ili to isto radi antivirus program. Provjerite podešavanja i isključite antivirus prije početka instalacije. Ukoliko niste sigurni prepustite to nekoj stručnoj osobi.


Postojeći Adacco korisnici

Postupak instalacije Adacco.net knjigovodstvenog programa


Korisnici prethodne verzije Adacco programa mogu jednostavno preko svojih programa instalirati ukupnu Adacco cloud instalaciju. Sistem i baze podataka će se automatski prilagoditi novoj cloud konfiguraciji.
Međutim, prethodno trebaju obaviti deinstalaciju programa Adacco iz windows sistema instaliranih programa.

Ako već jeste Adacco korisnik, odnosno na svom kompjuteru već imate instaliranu prethodnu verziju Adacco programa, tada prije pokretanja ukupne instalacije Adacco cloud edicije trebate obaviti kratki postupak deinstalacije Adacco:

Start/Control Panel/Programs/Uninstall a program
Pronađite u listi Adacco i klknite Uninstall

Ovaj korak možete obaviti bez straha da će se time obrisati i vaša knjiženja!
Deinstalacijom Adacco iz Control Panel ne brišu se vaše baze podataka!

Ako to ne učinite, na početku instalacije će vam se pojaviti prozor:
Adacco | Uputstva za instalaciju


Adacco.net instalacija je podijeljena na dva dijela. Prvi dio Setup obavlja osnovnu instalaciju, a drugi dio Adacco.net Setup instalira potrebne fajlove za podršku i Adacco.net poslovne module.

Slijedite navedene korake:

 1. Zatvorite sve programe otvorene na vašem računalu.

 2. Kliknite dvaput na samoinstalirajući Zip fajl koji ste „skinuli“ (Download) sa Adacco web sajta (SetupAdaccoNet.exe).

 3. Ako instalaciju obavljate na windows 10 na kojima nije uključen NET Framework 3.5., prvi prozor koje se pojavljuje je prozor za instalaciju NET Framework 3.5.
 4. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Kliknite Yes.
  Program će vas odvesti na Microsoft web stranicu za instalaciju NET Framework 3.5.
  Pratite instalacijske korake i instalirajte na svoje windowse NET Framework 3.5.

  Kad se instalacija završi, ponovo pokrenite Adacco instalacijski fajl SetupAdaccoNet.exe.


 5. Otvara se prozor Adacco početni prozor.
 6. Adacco | Uputstva za instalaciju

  U ovom prozoru kliknite na OK.

 7. Otvara se prozor WinZip Self-Extractor (SetupAdaccoNet.exe).
 8. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Kliknite na gumb Unzip. Nakon završetka procesa svi fajlovi sa raspakirani i spremljeni u za to predviđeni direktorij.

 9. Otvara se prozor pozdrava i dobrodošlice.
 10. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Kliknite na gumb Next.

 11. U slučaju prve instalacije možete zanemariti ovu točku. Ako na Vašem računalu već imate instalirane Adacco.net programe (prethodno ste na primjer „skinuli“ Demo verziju sa interneta) odmah na početku instalacije će se pojaviti drugi oblik prozora Welcome to the Adacco Setup Wizard.
 12. Adacco | Uputstva za instalaciju

  U otvorenom prozoru označite opciju Repair Adacco, kliknite na gumb Finish i malo pričekajte. U prozoru Instalation Complete koji se na kraju pojavljuje kliknite na gumb Close. To je zapravo točka 10.

 13. Slijedeći prozor koji se otvara prilikom prve instalacije je Select installation Folder i služi za izbor direktorija u koji će Adacco.net programi biti instalirani.
 14. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Preporučujemo da ostavite ponuđeni direktorij C:\Program Files (x86)\Adacco\Adacco. Kliknite na Next.

 15. Prozor za potvrdu.
 16. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  U prozoru za potvrdu Confirm Installation kliknite na Next.

 17. Nakon završetka instalacije pojavi se prozor Installation Complete.
 18. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Prvi korak instalacije Adacco završen.
  Kliknite na Close.


 19. Završen je prvi korak, odnosno osnovna instalacija. Otvaren je početni prozor Adacco knjigovodstveni programi Setup za instalaciju podrške za Adacco.net poslovne module. Kliknite na Naprijed.
 20. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Kliknite na Naprijed.

 21. Otvoren je prozor za instalaciju NET framework 4.6
 22. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Ako u prozoru piše status NET framework 4.6 nije instaliran, tada ga trebate instalirati,
  Kliknite gumb 'Instaliraj NET framework 4.6'.
  Program se vas odvesti na Microsoft web stranicu za instalaciju NET framework 4.6.
  Pratite korake, preuzmite i instalitajte NET framework 4.6. ne izlazeći iz Adacco instalacije.

  Uobičajeno je:
  Windows 10 imaju po deafultu instaliran i uključen NET framework 4.6. i ne treba ga instalirati
  Windows 7 nemaju NET framework 4.6 i treba ga instalirati. Prije toga, ako još niste, treba instalirati Service Pack1 (SP1).

  Nakon što završite u prozoru će pisati status NET framework 4.6 instaliran.

  Kliknite na Naprijed.


 23. Otvoren je prozor za instalaciju Crystal Reportsa, odnosno alata za ispise izvještaja
 24. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Ako nisu instalirani, instalirajte obje verzije Crystal reporta
  Gumb: Instaliraj Crystal reports 2.0
  Gumb: Instaliraj Crystal reports 13.0


  Kliknite na Naprijed.


 25. Na kraju se otvara prozor za instalaciju Adacco poslovnih modula.
 26. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Križićem značite module koje želite instalirati i kliknite na dugme Instaliraj. Moduli koje ste kupili bit će instalirani u RADNOJ verziji, a preostali u DEMO verziji. Za dodatnu instalaciju nekog modula ili instalaciju druge verzije postojećeg morate ponoviti čitav postupak instalacije i doći do ovog koraka. Ako instalirate modul koji je već instaliran, ponovna instalacija ne briše unešene podatke

  Kliknite na Instaliraj.


 27. Prije instalacije otvara se prozor Ugovor.
 28. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Nakon što pročitate ugovor, kliknite 'Slažem se s ugovorom'

  Kliknite Naprijed.


 29. Nakon završetka instalacije otvara se prozor InstadN sa obavijesti da su izabrani moduli instalirani. Kliknite na OK. Time je postupak instalacije završen i automatski se aktivira ADACCO.net start prozor uz pomoć kojeg možete pokrenuti programe i započeti sa radom.
  Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Ako se iz nekog razloga ADACCO.net start prozor nije otvorio, otvorite ga sa Start/All programs/Adacco.NET/AdaccoStart


Podešavanje parametara Windows sistema


Nakon instalacije treba podesiti neke parametre Windows sistema da bi programi ispravno radili. Ujedno se omogućuje lakši i jednostavniji rad.

Windows Vista, Windows 7 +SP1, Windows 8, Windows 10

 1. Start\Control Panel\Clock, Language, and Region\ Regional and Language\Formats\“Format:“ - izaberite Croatian (Croatia)\OK.
 2. Start\Control Panel\Clock, Language, and Region\Regional and Language\Administrative \Change system locale...\“Current system locale:“ - izaberite Croatian (Croatia)\OK.
 3. Start\Control Panel\User Account\Turn User Account Control on or off\Use User Account Control (UAC) to help protect your computer – skinite oznaku\OK.


Deinstalacija Adacco.net programa

Što je sve instalirano ADACCO.net instalacijom najlakše možete vidjeti iz opcije Control Panel/Programs/Uninstall a program. Tamo su popisani svi programi instalirani u Vašem sistemu (Currently installed programs ,a ADACCO.net je dodao Adacco, Crystal Reports).
Deinstalacija se obavlja iz ADACCO.net start prozor klikom na dugme Deinstalacija. Time će biti obrisani svi instalirani moduli. Budući da su instalacijom osim poslovnih modula dodani i neki sistemski fajlovi i fajlovi za podršku možete i njih deinstalirati ili samo neke od njih. To napravite iz Control Panel/Programs/Uninstall a program. Budite oprezni kako ne biste deinstalirali nešto što je na Vašem računalu bilo instalirano i prije ADACCO.net instalacije, a što je potrebno za rad nekih drugih programa. Deinstalacijom Adacco iz Control Panel/Programs/Uninstall a program ne deinstaliraju se ADACCO.net programi iz Vašeg računala. Pravilna deinstalacija je jedino iz ADACCO.net start prozor. Nakon deinstalacije ADACCO.net programe možete instalirati iz početka.

Deinstalacijom brišete samo izvršne programe sa svog kompjutera.
Baze podataka ostaju netaknute na našem cloudu. Ponovnom instalacijom,i prijavom na cloud, ponovo ćete vidjeti sve svoje proknjižene podatke.