Croatian / Serbian / English
.
Install
Ukupna instalacija
Upgrade

Instalacija Adacco.net programa - uputstvo


Uslovi za instalaciju Adacco.net knjigovodstvenog programa


 • Na Vašem računaru treba da bude instaliran operativni sistem Windows 7 + SP1, Windows 8 ili Windows 10.
 • Vaš računar može biti podešen tako da zabranjuje instalaciju nepoznatih programa ili to isto radi antivirus program. Proverite podešavanja i isključite antivirus pre početka instalacije. Ukoliko niste sigurni prepustite to nekom stručnom licu.


Postojeći Adacco korisnici

Postupak instalacije Adacco.net knjigovodstvenog programa


Korisnici prethodne verzije Adacco programa mogu jednostavno preko svojih programa instalirati ukupnu Adacco cloud instalaciju. Sistem i baze podataka će se automatski prilagoditi novoj cloud konfiguraciji.
Međutim, prethodno treba da obave deinstalaciju programa Adacco iz windows sistema instaliranih programa.

Ako već jeste Adacco korisnik, odnosno na svom kompjuteru već imate instaliranu prethodnu verziju Adacco programa, tada pre pokretanja ukupne instalacije Adacco cloud edicije treba da obavite kratki postupak deinstalacije Adacco:

Start/Control Panel/Programs/Uninstall a program
Pronađite u listi Adacco i klknite Uninstall

Ovaj korak možete obaviti bez straha da će se time obrisati i vaša knjiženja!
Deinstalacijom Adacco iz Control Panel ne brišu se vaše baze podataka!

Ako to ne uradite, na početku instalacije će vam se pojaviti prozor:
Adacco | Uputstva za instalaciju


Adacco.net instalacija je podeljena na dva dela. Prvi deo Setup obavlja osnovnu instalaciju, a drugi deo Adacco.net Setup instalira potrebne fajlove za podršku i Adacco.net poslovne module.

Sledite navedene korake:

 1. Zatvorite sve programe otvorene na vašem računaru.

 2. Kliknite dvaput na samoinstalirajući Zip fajl koji ste „skinuli“ (Download) sa Adacco web sajta (SetupAdaccoNet.exe).

 3. Ako instalaciju obavljate na windows 10 na kojima nije uključen NET Framework 3.5., prvi prozor koje se pojavljuje je prozor za instalaciju NET Framework 3.5.
 4. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Kliknite Yes.
  Program će vas odvesti na Microsoft web stranicu za instalaciju NET Framework 3.5.
  Pratite instalacijske korake i instalirajte na svoje windowse NET Framework 3.5.

  Kad se instalacija završi, ponovo pokrenite Adacco instalacijski fajl SetupAdaccoNet.exe.


 5. Otvara se prozor Adacco početni prozor.
 6. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  U ovom prozoru kliknite na OK.

 7. Otvara se prozor WinZip Self-Extractor (SetupAdaccoNet.exe).
 8. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Kliknite na dugme Unzip. Nakon završetka procesa svi fajlovi sa raspakuvani i smešteni u za to predviđeni direktorijum.

 9. Otvara se prozor pozdrava i dobrodošlice.
 10. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Kliknite na dugme Next.

 11. U slučaju prve instalacije možete zanemariti ovu tačku. Ako na Vašem računaru već imate instalirane Adacco.net programe (prethodno ste na primer „skinuli“ Demo verziju sa interneta) odmah na početku instalacije će se pojaviti drugi oblik prozora Welcome to the Adacco Setup Wizard.
 12. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  U otvorenom prozoru označite opciju Repair Adacco, kliknite na dugme Finish i malo pričekajte. U prozoru Instalation Complete koji se na kraju pojavljuje kliknite na dugme Close. To je zapravo tačka 10.

 13. Sledeći prozor koji se otvara prilikom prve instalacije je Select installation Folder i služi za izbor direktorijuma u koji će Adacco.net programi biti instalirani.
 14. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Preporučujemo da ostavite ponuđeni direktorij C:\Program Files (x86)\Adacco\Adacco. Kliknite na Next.

 15. Prozor za potvrdu.
 16. Adacco | Uputstva za instalaciju

  U prozoru za potvrdu Confirm Installation kliknite na Next.

 17. Nakon završetka instalacije pojavi se prozor Installation Complete.
 18. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Prvi korak instalacije Adacco završen.
  Kliknite na Close.


 19. Završen je prvi korak, odnosno osnovna instalacija. Otvaren je početni prozor Adacco knjigovodstveni programi Setup za instalaciju podrške za Adacco.net poslovne module. Kliknite na Napred.
 20. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Kliknite na Napred.

 21. Otvoren je prozor za instalaciju NET framework 4.6
 22. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Ako u prozoru piše status NET framework 4.6 nije instaliran, tada ga trebate instalirati,
  Kliknite dugme 'Instaliraj NET framework 4.6'.
  Program se vas odvesti na Microsoft web stranicu za instalaciju NET framework 4.6.
  Pratite korake, preuzmite i instalitajte NET framework 4.6. ne izlazeći iz Adacco instalacije.

  Uobičajeno je:
  Windows 10 imaju po deafultu instaliran i uključen NET framework 4.6. i ne treba ga instalirati
  Windows 7 nemaju NET framework 4.6 i treba ga instalirati. Pre toga, ako još nite, treba da instalirate i Service Pack 1 (SP1).

  Nakon što završite u prozoru će pisati status NET framework 4.6 instaliran.

  Kliknite na Napred.


 23. Otvoren je prozor za instalaciju Crystal Reportsa, odnosno alata za ispise izvještaja
 24. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Ako nisu instalirani, instalirajte obe verzije Crystal reporta
  dugme: Instaliraj Crystal reports 2.0
  dugme: Instaliraj Crystal reports 13.0


  Kliknite na Napred.


 25. Na kraju se otvara prozor za instalaciju Adacco poslovnih modula.
 26. Adacco | Uputstvo za instalaciju

  Krstićem značite module koje želite instalirati i kliknite na dugme Instaliraj. Moduli koje ste kupili biće instalirani u RADNOJ verziji, a preostali u DEMO verziji. Za dodatnu instalaciju nekog modula ili instalaciju druge verzije postojećeg morate ponoviti čitav postupak instalacije i doći do ovog koraka. Ako instalirate modul koji je već instaliran, ponovna instalacija ne briše unešene podatke

  Kliknite na Instaliraj.


 27. Pre instalacije otvara se prozor Ugovor.
 28. Adacco | Uputstva za instalaciju

  Nakon što pročitate ugovor, kliknite 'Slažem se s ugovorom'

  Kliknite Napred.


 29. Nakon završetka instalacije otvara se prozor InstadN sa obavijesti da su izabrani moduli instalirani. Kliknite na OK. Time je postupak instalacije završen i automatski se aktivira ADACCO.net start prozor uz pomoć kojeg možete pokrenuti programe i započeti sa radom.
  Adacco | Uputstva za instalaciju

  Ako se iz nekog razloga ADACCO.net start prozor nije otvorio, otvorite ga sa Start/All programs/Adacco.NET/AdaccoStart


Podešavanje parametara Windows sistema


Nakon instalacije treba podesiti neke parametre Windows sistema da bi programi ispravno radili. Ujedno se omogućuje lakši i jednostavniji rad.

Windows Vista, Windows 7 +SP1, Windows 8, Windows 10

 1. Start\Control Panel\Clock, Language, and Region\ Regional and Language\Formats\“Format:“ - izaberite Croatian (Croatia)\OK.
 2. Start\Control Panel\Clock, Language, and Region\Regional and Language\Administrative \Change system locale...\“Current system locale:“ - izaberite Croatian (Croatia)\OK.
 3. Start\Control Panel\User Account\Turn User Account Control on or off\Use User Account Control (UAC) to help protect your computer – skinite oznaku\OK.


Deinstalacija Adacco.net programa

Što je sve instalirano ADACCO.net instalacijom najlakše možete videti iz opcije Control Panel/Programs/Uninstall a program. Tamo su popisani svi programi instalirani u Vašem sistemu (Currently installed programs ,a ADACCO.net je dodao Adacco, Crystal Reports).
Deinstalacija se obavlja iz ADACCO.net start prozor klikom na dugme Deinstalacija. Time će biti obrisani svi instalirani moduli. Budući da su instalacijom osim poslovnih modula dodani i neki sistemski fajlovi i fajlovi za podršku možete i njih deinstalirati ili samo neke od njih. To uradite iz Control Panel/Programs/Uninstall a program. Budite oprezni kako ne biste deinstalirali nešto što je na Vašem računaru bilo instalirano i pre ADACCO.net instalacije, a što je potrebno za rad nekih drugih programa. Deinstalacijom Adacco iz Control Panel/Programs/Uninstall a program ne deinstaliraju se ADACCO.net programi iz Vašeg računara. Pravilna deinstalacija je jedino iz ADACCO.net start prozor. Nakon deinstalacije ADACCO.net programe možete instalirati iz početka.

Deinstalacijom brišete samo izvršne programe sa svog kompjutera.
Baze podataka ostaju netaknute na našem cloudu. Ponovnom instalacijom,i prijavom na cloud, ponovo ćete videti sve svoje proknjižene podatke.
.