radi

Croatian / Serbian / English

Virmani


Adacco program za virmane je jednostavan je program za evidenciju, obradu i ispis virmana.

Programom možete formirati neograničen broj setova virmama sa svim potrebnim podacima. Set se može štampati na obrasce HUB 3A pojedinačno ili po tri virmana na A4 stranicu.

Set virmana se može popunjavati, pregledavati i štampati i kao zbrojni nalog za prijenos i kao zbrojni nalog za prijenos na magnetnom mediju.


Sadržaj

  • lista setova virmana

  • automatski upis podataka o platitelju iz prozora firma

  • upis podataka u svaki set koji se stalno ponavljaju

  • kopiranje virmana

  • ispis na papir po tri na A4 stranicu ili pojedinačno za svaki virman

  • upis podataka i ispis zbrojnog naloga za prijenos