radi

Croatian / Serbian / English

Virmani - slike

  • Nalog za plaćanje
  • Zbrojni nalog za prijenos


Nalog za plaćanje
^

Nalog za plaćanje | virman
U jednom setu može biti neograničen broj pojedinačnih virmana. Ispis HUB 1-1 je na A4 formatu, tri virmana na jedan list.


Zbrojni nalog za prijenos
^

Zbrojni nalog za prijenos
Set virmana se može prikazati i kao zbrojni nalog za prijenos kao i zbrojni nalog za prijenos na magnetnom mediju.