Croatian / Serbian / English

Adacco programi

U Adacco-u verujemo da dobro knjigovodstvo može unaprediti poslovanje svakog preduzeća.

Naš cilj je stvoriti poslovni softver koji odgovara svima.

.

Virmani - slike

  • Nalog za prenos
  • Štampanje naloga za prenos


Nalog za prenos
^

Nalog za prenos
U jednom setu može biti neograničen broj pojedinačnih virmana. Ispis naloga za prenos je na A4 formatu, tri virmana na jedan list. Štampanje se može izvršiti i pojedinačno na obrazac virmana.


Štampanje naloga za prenos
^

Štampanje naloga za prenos
Štampani oblik naloga za prenos sa po 3 komada na jednom praznom A4 formatu..